Kontaktskjema
Forandringer ligger i luften for energibransjen

Hvitebok, Hvitebok

Forandringer ligger i luften for energibransjen

Presset for å avkarbonisere økonomier betyr at fornybare kilder må utgjøre en stadig større del av energiforsyningen, og markedet for grønn energi vil derfor vokse eksponentielt.

Verdien av det globale markedet for fornybar energi ble anslått å være USD 881 milliarder i 2020 og forventes å nå USD 1977 milliarder innen 2030 ifølge Allied Market Research. Dette er en kombinert vekstrate på 8,4 % i året.

Last ned utredningen om grønn energi for å forstå den stigende etterspørselen etter leverandørkjeder som bruker fornybar energi, med fokus på vindkraft.

Last ned utredningen om grønn energi.

← Hvitebok