Komma i kontakt
Erfarenheter av Achilles: Ledande teknikleverantör vinner flera kontrakt via Achilles UVDB

Branschinsikter, Fallstudier

Erfarenheter av Achilles: Ledande teknikleverantör vinner flera kontrakt via Achilles UVDB

Pure Technology Group – en ledande leverantör av IT-tjänster säkrar stora kontrakt inom den brittiska försörjningssektorn tack vare sitt leverantörsmedlemskap i UVDB-nätverket.

Pure Technology Group (PTG) är teknikpartner till några av Storbritanniens mest välkända varumärken. Företagets uppdrag är att hjälpa kunder att få ut maximalt värde från sina IT-strategier inklusive inköp av hårdvaruinfrastruktur, kundinstallation och -konfiguration samt skräddarsydda totallösningar. Tack vare sitt leverantörsmedlemskap hos Achilles UVDB – kvalificeringssystemet specialiserat på försörjningssektorn, som används i hela Storbritannien – arbetar nu företaget med att designa, utveckla och underhålla lösningar åt flera företag i sektorn.

Utmaningen

När Richard Williams började jobba på PTG som kontrakts- och anbudschef 2017 hade han en tydlig uppfattning om vilka åtgärder han ville införa. I sina tidigare jobb hade han sett fördelarna med ett leverantörsmedlemskap i Achilles UVDB, något som hans nya företag hittills inte hade dragit nytta av. Och kort därefter gick PTG med in nätverket.

Richard ansåg att medlemskapet kunde hjälpa företaget att lösa viktiga utmaningar. Trots att företaget hade över 20 säljare och telefonförsäljning inriktad på just försörjningssektorn lyckades man inte säkra så många kontrakt som man hade önskat. Företagets två andra intäktskällor, kommersiella företag och den offentliga sektorn, skapade ett stabilt flöde med möjligheter, men företaget behövde en språngbräda för att komma in på försörjningssektorn.

Här visste Richard och hans team att ett medlemskap i UVDB skulle skapa mervärde åt företaget.

Lösningen

Achilles UVDB är specifikt utformat för att hjälpa företag inom försörjningssektorn att hitta högkvalitativa leverantörer, hantera risk och följa brittisk lagstiftning. Med ett leverantörsmedlemskap kan PTG marknadsföra sina produkter och tjänster direkt till 65 inköpare som omfattar bland andra National Grid, SSE, UK Power Networks, Thames Water och United Utilities. ”Den största fördelen för oss sedan vi gick med är att det ständigt uppstå möjligheter”, säger Richard. ”Min uppfattning är att det har hjälpt oss att öka vår närvaro i sektorn.”

En annan viktig faktor är trovärdigheten som skapas av Achilles kvalificeringsprocess. UVDB fungerar som ett ”Kvalificeringssystem” enligt kontraktsreglerna för försörjningssektorn i England och Skottland. Det innebär att inköpare lätt kan ta fram verifierade uppgifter om företag och deras ekonomi.

PTG anser att medlemskapet har en avgörande betydelse för att de ska uppnå önskade affärsresultat inom försörjningssektorn.

”UVDB är som ett hederstecken”, säger Richard. ”Nätverket gör det inte bara lätt för oss att visa vår finansiella trovärdighet samt att vi uppfyller hälso-, säkerhets- och ISO-standarder utan hjälper oss dessutom att hitta potentiella affärspartners. Medlemskapet är både en tillgång och nödvändighet för att vi ska vinna fler kontrakt inom försörjningssektorn.”

Resultatet

Sedan PTG gick med i UVDB som leverantör har företaget vunnit kontrakt med Northern Gas Networks, Northumbrian Water och Western Power Distribution genom att besvara RI-händelser (Request for Information) på UVDB.

Men det finns även flera andra fördelar:

Kvalificering sparar tid

Den stora fördelen för inköpare som söker via Achilles är att de sparar mycket tid och pengar i och med att alla medlemmar redan är kvalificerade. ”Som medlem är man nästan redan med i slutomgången”, säger Richard, ”eller i alla fall i steget precis innan.” I jämförelse med en öppen anbudsprocess är UVDB-processen betydligt snabbare och enklare.

Hög avkastning på investeringen

Men framför allt har leverantörsmedlemskapet hos Achilles varit en bra investering för PTG. En del kontrakt som företaget har vunnit motsvarar en avkastning på 1 000 x  investeringen i medlemsavgiften. Detta är dock bara ett av kontrakten som företaget vunnit, och vissa utvecklas till större möjligheter. Men även när företaget inte lyckas finns det stora fördelar för PTG. ”I en upphandling blev vi nummer två”, berättar Richard. ”Men det utvecklades till en bra kontakt som vi nu har upprätthållit i tre år. Det är ett exempel på de möjligheter till engagemang vi får av Achilles.”

Direktmeddelande med inköpare

En annan fördel med Achilles-plattformen är att leverantörer kan begära RI (Request for Information) direkt från inköpare i form av direktmeddelanden. I en sektor som är så hårt reglerad som försörjningssektorn är detta ett snabbt och enkelt sätt att utbyta information med full spårbarhet. För PTG blev det en viktig drivkraft för deras framgångar när de gick med i UVDB. Direktmeddelanden kan vara allt från förfrågningar om ytterligare dokumentation till att be en leverantör att bekräfta att de kan tillhandahålla en viss produkt eller tjänst. Inköpare och leverantörer kan skapa en konstruktiv dialog innan de kommer till den officiella anbudsfasen.

← Branschinsikter