Kontaktskjema
Achilles-opplevelsen: Ledende teknologileverandør får flere kontrakter gjennom Achilles UVDB

Case Studier, Case Studier

Achilles-opplevelsen: Ledende teknologileverandør får flere kontrakter gjennom Achilles UVDB

Pure Technology Group – en ledende leverandør innen IT-tjenester – sikrer seg store kontrakter med britiske forsyningsselskap gjennom medlemskapet sitt i UVDB-leverandørfellesskapet.

Pure Technology Group (PTG) er en anerkjent teknologipartner av noen av Storbritannias mest kjente merker. Selskapets uttrykte formål er å hjelpe klientene sine til å få maksimal verdi ut av IT-strategien sin, inkludert maskinvarelevering for infrastruktur, endepunktbygging og -konfigurering, i tillegg til spesialtilpassede totalløsninger. Gjennom medlemskapet sitt i Achilles UVBD – forsyningsindustriens kvalifiseringssystem som brukes over hele Storbritannia – designer og støtter selskapet nå løsninger for en hel rekke selskaper i sektoren.

Utfordring

Da Richard Williams begynte som anbudssjef i PTG i 2017, var han helt klar på hva en av førsteprioritetene hans var. I tidligere roller hadde han sett hvor verdifullt et Achilles UVDB-leverandørmedlemskap kan være, men den nye arbeidsgiveren hans benyttet seg ikke av dette. PTG ble medlem i fellesskapet kort tid etter.

For Richard kunne medlemskap løse en viktig utfordring som selskapet stod overfor. Selv om selskapet hadde over 20 ansatte i salgsavdelingen, i tillegg til god telefonsalgkapasitet, fikk de ikke så mange forsyningskontrakter som de ønsket seg. Når det gjaldt de andre inntektskildene – kommersielle selskaper og offentlig sektor – fløt mulighetene inn jevnt og trutt, men selskapet trengte en ekstra dytt innen forsyningssektoren.

Og nettopp på det området visste Richard og teamet hans at det å bli medlem av UVDB kunne gi betydelig merverdi for selskapets aktiviteter.

Løsning

Achilles UVDB er spesielt utformet for å hjelpe forsyningsselskaper med å finne leverandører av høy kvalitet, håndtere risiko og følge britiske reguleringer. Med et leverandørmedlemskap var PTG i stand til å fremme produktene og tjenestene sine direkte til 65 innkjøpere, inkludert National Grid, SSE, UK Power Networks, Thames Water og United Utilities. «Hovedfordelen vi har sett siden vi ble medlemmer, er en jevn strøm av muligheter», sier Richard. «Jeg føler det har bidratt til å øke tilstedeværelsen vår på dette området betraktelig.»

En annen nøkkelfaktor er troverdigheten som kommer gjennom Achilles’ prekvalifiseringsprosess. UVDB drives som et «kvalifiseringssystem» under forsyningskontraktreguleringer i England og Skottland. Dette betyr at innkjøpere enkelt kan se verifisert informasjon om selskapet og dets finanser.

PTG har sett at medlemskap er avgjørende for å oppnå forretningsmålene de har satt seg innen forsyningssektoren.

«UVDB er som en æresbevisning», sier Richard. «I tillegg til å gi oss en enklere måte å demonstrere finansiell troverdighet, helse og sikkerhet samt ISO-standarder på, hjelper det oss også med å identifisere potensielle partnere. Medlemskapet er både et gode og en nødvendighet for oss, siden vi vinner flere kontrakter i forsyningssektoren.»

Resultater

Siden de ble med i UVDB som leverandør, har PTG vunnet kontrakter med Northern Gas Networks, Northumbrian Water og Western Power Distribution ved å svare på informasjonsforespørsler (RI) på UVDB.

De har også sett en rekke andre fordeler:

Tidsbesparelser i prekvalifiseringen

For innkjøpere som ser etter leverandører hovedsakelig gjennom Achilles, er prekvalifisering en stor fordel. Det innebærer en betydelig besparelse både i tid og penger. «Som medlem er du nesten på kortlisten allerede», sier Richard. «Eller i hvert fall på et trinn rett før kortlisten.» Sammenlignet med å gå gjennom en åpen anbudsrunde er UVDB-prosessen mye raskere og mindre utfordrende.

Høy avkastning på investeringen

Achilles-leverandørmedlemskapet har vært en god investering for PTG. Noen av kontraktene som selskapet har vært i stand til å dra i land, har tilsvart en avkastning i tusenfold  på investeringen sammenlignet med medlemskapsavgiften. Dette er bare én av kontraktene selskapet har vært i stand til å vinne, og noen av dem kommer til å utvikle seg til større muligheter. Men selv der selskapet ikke har lykkes, har PTG allikevel hatt visse fordeler. «Vi kom på andreplass med én prospektiv kunde», sier Richard, «men det førte til et forhold som nå er tre år gammelt og meget godt. Det er et eksempel på mulighetene for samhandel som Achilles gir oss.»

Direkte kommunikasjon med innkjøpere

En annen fordel med Achilles-plattformen er at leverandører kan motta informasjonsforespørsler (RI) direkte fra innkjøpere i form av direktemeldinger. I en såpass strengt regulert sektor som forsyningssektoren gir dette innkjøpere og leverandører en enkel og rask måte å utveksle informasjon på, samtidig som alt er fullt ut sporbart. For PTG har dette vært et viktig element i den suksessen de har hatt siden de ble med i UVDB. Det finnes forskjellige former for direktemeldinger, fra forespørsler om ekstra dokumentasjon til bekreftelse på at en leverandør kan utføre bestemte oppgaver. Det gir innkjøpere og leverandører muligheten til å ha en konstruktiv dialog før de kommer til det offisielle anbudstrinnet.

← Case Studier