Komma i kontakt
Beredskapsplaner är avgörande för en solid leverantörskedja i en tid präglad av resursrisker

Artikel, Artikel

Beredskapsplaner är avgörande för en solid leverantörskedja i en tid präglad av resursrisker

En ny rapport om globala hållbarhetsfrågor framhäver hur viktigt det är att företag har solida beredskapsplaner för att hantera avbrott i leverantörskedjan, vilka kan uppstå när som helst.

”Earth Security Index 2015”, som publiceras av Earth Security Group, varnar för att resursrelaterade risker som vattenstress, förändringar i markanvändning, brist på tillgång till livsmedel och instabil energiförsörjning ”snabbt kan destabilisera den globala ordningen” och markant öka kraven på hållbarhet genom att utlösa ekonomiska risker som sprider sig till den globala ekonomin.

Globala problem med lokal effekt

Det kanske låter som något regeringar diskuterar, snarare än något företag behöver oroa sig över. Men faktum är att alla dessa faktorer kan leda till att utländska leverantörer inte kan leverera produkter och tjänster ‒ och det kan betyda allvarliga störningar för inköpsorganisationer anslutna till dem. Det kan i sin tur påverka konsumenter och därigenom skada anseendet hos företag som redan efter korta driftstopp måste hantera ekonomiska konsekvenser. Rapporten påpekar emellertid också att dessa problem ”öppnar upp marknadsmöjligheter för företag att investera i sektorer som hjälper länder att utveckla den nödvändiga motståndskraften”.

Multinationella företag som kan förutse i vilken utsträckning de kommer att utsättas för hållbarhetsbaserade risker över landsgränser, och utveckla lösningar för ökad motståndskraft i länder de bedriver verksamhet, kan vända risker till möjligheter i form av marknadsledarskap och konkurrensfördelar.

I rapporten dras slutsatsen att ”nyckeln till 2000-talets marknadsmöjligheter ligger i att navigera de motstridiga krafterna av regionalisering och globalisering, samtidigt som man hanterar de sammanlänkade resursriskerna”.

Å ena sidan är viktigt att inköpare ser leverantörer som en förlängning av sin egen organisation vad gäller produkters och tjänsters fördelar. Men å andra sidan måste de acceptera att saker kan stranda ‒ om än tillfälligt ‒ på grund av omständigheter som ligger utanför deras kontroll såsom livsmedelsbrist och missväxt.

Hur man upprättar beredskapsplaner

Det är omöjligt att helt undvika risker som utgörs av hållbarhetsfrågor, och det är heller inget som inköpsorganisationer önskar. Några av de bästa leverantörsmöjligheterna kan komma från organisationer som befinner sig i riskutsatta områden.

Men man kan vidta åtgärder för att minska riskerna och se till att ha en plan i beredskap när katastrofen inträffar. Det innebär vanligtvis att ha pålitliga leverantörer i andra områden som är beredda att snabbt rycka in.

Det första man måste göra enligt KPMG:s rekommendationer är att bedöma effekterna av globala kriser på leverantörskedjan, och därefter uppskatta sannolikheten för avbrott. Är det ens troligt att något inträffar inom en viss tidsperiod?

Det här är en uppgift som kan utföras med hjälp av resurser som Earth Security Groups rapport och verktyg som Achilles kartläggning av leverantörskedjan. Dessa verktyg hjälper er att få översikt över alla element och platser i leverantörskedjan.

När det är klart kan potentiella kostnader för avbrott i leverantörskedjan beräknas och pålitliga alternativa planer för högriskleverantörer utarbetas.

Det är emellertid viktigt att inte sluta här. Leverantörskedjor måste övervakas regelbundet. Upphandlings-, ekonomi- och driftsavdelningar måste diskutera risker för att alla ska hållas informerade om förändringar i riskbedömningarna.

Riskhanteringsprocessen vid leveransavbrott måste vara flexibel och fungera med eller utan direkt samarbete med leverantörer. Vidare ska den, enligt KPMG:s slutsats i rapporten ”Managing Supplier Failure Risk”, gå djupare än en grundläggande ekonomisk bedömning.

← Artikel