Komma i kontakt
ISSB presenterar nya hållbarhetsstandarder

Artikel, Branschinsikter

ISSB presenterar nya hållbarhetsstandarder

Den 25 juni, på måndagen, släppte International Sustainability Standards Board (ISSB) sina två International Financial Reporting Standards (IFRS) som täcker allmänna krav för redovisning av hållbarhetsrelaterad finansiell information (S1 förkortat) och klimatrelaterade redovisningar (S2). De nya frivilliga standarderna inkluderar krav från Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) och har beaktat feedback från över 1000 konsultationssvar som en del av deras framtagning.

Utgivningen av dessa globala rapporteringsstandarder utgör en viktig utveckling inom redovisning av hållbarhetsinformation genom att harmonisera många metoder och terminologier för att skapa ett gemensamt språk för att rapportera om hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter för företag. De nya standarderna kommer att utgöra en viktig referenspunkt för redovisning av hållbarhets- och klimatfrågor, särskilt i en snabbt föränderlig regleringsmiljö.

Utöver själva organisationen kräver IFRS S1 att företag inte bara beaktar sina egna risker och möjligheter utan också säkerställer att risker och möjligheter för deras värdekedja beaktas. Standarden uppmanar rapporterande enheter att reflektera över den inneboende kopplingen mellan intressenter, samhälle, ekonomi och den naturliga miljön genom hela värdekedjan när man bedömer kortsiktiga, medellånga och långsiktiga hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter förknippade med verksamhetsaktiviteter. Företag som redovisar enligt standarden kommer att behöva beakta och införliva Triple Bottom Line:s 3Ps (people, planet, profit) i beslutsfattandet på ett betydligt större sätt än vad som tidigare kanske har krävts.

På Achilles välkomnar vi, tillsammans med andra ledare, införandet av de två standarderna som kommer att ge en mer konsekvent och harmoniserad approach för rapportering av hållbarhetsdata. Våra tjänster för leverantörskedje-due diligence och vårt ISO 14064-koldioxidreduceringsprogram kommer fortsätta att stödja våra kunder genom att tillhandahålla korrekt data som de behöver för att identifiera hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter samt stödja dem i att utforma sina hållbarhetsstrategier, både inom frivilliga och obligatoriska ramverk för hållbarhetsrapportering.

Företag ställs alltmer inför kraven från frivilliga och obligatoriska ramverk för hållbarhetsrapportering. Med korrekt data och tydliga och konsekventa rapporteringsramverk finns en verklig möjlighet att göra positiv påver.

← Artikel