Kontaktskjema
ISSB Utgir Nye Bærekraftstandarder

Bransjeinnsikt

ISSB Utgir Nye Bærekraftstandarder

Mandag 25. juni offentliggjorde Den internasjonale standardstyrelsen for bærekraft (ISSB) sine to internasjonale finansierings- og rapporterings standarder (IFRS). Disse dekker generelle krav til offentliggjøring av finansiell informasjon relatert til bærekraft (S1) og klimarelatert informasjon (S2), og kombineres med kravene fra oppgavegruppen på klimarelaterte finansielle rapporter (TCFD).

Utgivelsen representerer en viktig utvikling innen offentliggjøring av bærekraftsinformasjon. Ved å sette sammen ulike metoder og terminologier skapes et felles språk for rapportering om bærekraftrelaterte risikoer og muligheter for virksomheten. De nye standardene vil være en viktig referanse for offentliggjøring av bærekrafts- og klimarelaterte problemer, spesielt i et raskt utviklende reguleringsmiljø.

IFRS S1 krever at selskaper ikke bare vurderer sine egne risikoer og muligheter, men også i hele verdikjeden. Standarden oppfordrer rapporteringsenheter til å reflektere over sammenhengen mellom interessenter, samfunn, økonomi og det naturlige miljøet, i hele verdikjeden. Samt kortsiktige og langsiktige bærekraftsrelaterte risikoer og muligheter knyttet til virksomhetens aktiviteter. Virksomheter som rapporterer i henhold til standarden, må vurdere og implementere de tre P-ene i Triple Bottom Line i beslutningsprosessen på en langt mer omfattende måte enn tidligere.

Vi i Achilles stiller oss svært positive til innføringen av disse to standardene. Vi tror dette vil bidra til å gi en mer ensartet og harmonisert tilnærming til rapportering av bærekraftsdata. Våre tjenester støtter allerede bedrifter ved å gi nøyaktige de data som trengs for å identifisere bærekraftsrisikoer og -muligheter, samt vise ulike måter de kan utforme sine bærekraftstrategier på.

 

 

← Bransjeinnsikt