Komma i kontakt
INEOS FPS väljer Achilles för att stödja högpresterande och riskreducerad leverans av varor och tjänster.

Branschinsikter, Pressmeddelande

INEOS FPS väljer Achilles för att stödja högpresterande och riskreducerad leverans av varor och tjänster.


Achilles kommer att samarbeta med INEOS FPS för att utveckla en leveranskedja som följer INEOS värderingar, till förmån för dess affärspartners och kunder, och säkerställa att den upprätthåller sitt åtagande gentemot sina policymål.

ABINGDON, Storbritannien, 6 februari 2024: Achilles Information Ltd tillkännager att INEOS FPS, ett integrerat system för transport och bearbetning av olje- och gasvätskor som betjänar det centrala området av Nordsjön i Storbritannien, har valt Achilles, en världsledande plattform för miljö, socialt ansvar och styrning (ESG) risk- och koldioxidhantering, för att stödja dem i att hantera sin leveranskedja och proaktivt identifiera, hantera och minska risker för deras verksamhet.

Achilles kommer att stödja hanteringen av INEOS FPS leveranskedja genom att säkerställa att deras leverantörer valideras och bedöms för att uppfylla deras krav. De befintliga leverantörerna till INEOS FPS som deltar i programmet kommer att dra nytta av oberoende validering av sina ESG, hälsa och säkerhet, finansiella och cybersäkerhetsreferenser samt tillgång till de många branschrelaterade köparna inom Achilles Global Energy Network.

INEOS FPS valde Achilles för dess expertis och erfarenhet av att arbeta inom den globala energiindustrin. Achilles är ett internationellt erkänt företag med guldstandard för förkvalificering av leverantörer, ESG-riskhantering och revision. Dessutom är Achilles oöverträffad när det gäller leverantörsgranskning och validering, vilket inkluderar skrivbords- och personliga revisioner för att stödja kontinuerliga förbättringar över leveranskedjorna.

INEOS FPS och Achilles Partnerskap ”Vi är engagerade i att arbeta med våra leverantörer för att utveckla en leveranskedja som följer våra värderingar, till förmån för våra affärspartners och kunder. Vi ser detta partnerskap med Achilles som en grundläggande del av att upprätthålla vårt åtagande gentemot våra policys mål”, säger Simon Johnston, inköpschef på INEOS FPS. ”INEOS FPS vill etablera en mycket hanterad databas över godkända leverantörer och entreprenörer baserat på konsekvent bedömning, vilket ger försäkran som stöder högpresterande och riskreducerad leverans av varor och tjänster.”

Katie Ferrier, regiondirektör, Storbritannien och internationellt, på Achilles, kommenterade:

”Jag är glad att vi utökar vår närvaro över Storbritanniens energisektor genom att välkomna INEOS FPS ombord. Achilles expertis inom leverantörsvalidering, tillsammans med vår förståelse och samarbetsinriktade tillvägagångssätt för att arbeta med energisektorn, kommer att spela en betydande roll i att stödja INEOS FPS i att nå sina upphandlingsmål. Dagens avtal understryker Achilles fortsatta åtagande att stödja etisk och hållbar upphandling inom energibranschen.”

Leverantörer som vill expandera sina verksamheter genom att nå globala energiköpare bör anmäla sig till Achilles Global Energy-nätverket här.

Presskontakt: Hayley van Leeuwen, Chief Marketing Officer

Om Achilles

I över 30 år har Achilles skyddat organisationers intressen och rykte genom att tillhandahålla transparens i leveranskedjan och koldioxidreducering. Achilles är det föredragna ESG- och koldioxidhanteringspartnerskapet för världens ledande globala varumärken.

Achilles specialiserar sig på att stödja kunder som kräver verkligt robust miljö-, social- och styrningsrapportering. Det gör det möjligt för dem att fullt ut uppfylla ESG-regleringen, uppfylla investerarkraven och uppnå sina egna ambitiösa hållbarhetsmål. Företaget samarbetar med marknadsledande finansiella, industriella, kommersiella och statliga organisationer som kräver seriös, detaljerad analys och expertinsikt nödvändig för att leverera exceptionell leverantörsval och rapporteringstrygghet.

Med verksamhet från 17 platser över hela världen är Achilles i frontlinjen i kampen mot klimatförändringar. De är en förespråkare för social rättvisa och mänskliga rättigheter samt experter inom hälsa, säkerhet och riskhantering.

Prata med en expert inom hållbarhet i leveranskedjan

Get great insights in your inbox every month

Subscribe