Komma i kontakt
HS2 – Hur kan leverantörer vinna kontrakt för HS2?

Artikel, Branschinsikter

HS2 – Hur kan leverantörer vinna kontrakt för HS2?

Driva transportjämlikhet

På grund av  nertrappningen av många av Storbritanniens arbetsintensiva industrier har delar av norra England upplevt stigande nivåer av ojämlikhet. När de inte längre kunde förlita sig på industriella nav för att driva regional tillväxt och sysselsättning har dessa områden i allt högre grad gått miste om det välstånd som andra delar av Storbritannien åtnjuter, särskilt när det gäller kollektivtrafik där utgifterna per person i London ofta är  så stora som de som ses i resten av landet .

Efter att Storbritanniens första höghastighetsbana knöt samman London och Paris och för att motsvara liknande höghastighetsprojekt i Europa lades planer för High Speed Rail 2 först fram år 2009. Storbritanniens tio största städer och regioner får en direkt förbindelse. Den ursprungliga planen var att knyta samman London, Birmingham, Manchester och Leeds via en höghastighetsbana som förkortar pendeltider, frigör tåg och utgör den nya höghastighetsryggraden in Storbritanniens infrastruktur. Genom att betjäna 25 stationer och förbinda runt 30 miljoner människor förväntas HS2, när den väl är avslutad, att transportera runt 100 miljoner passagerare om året, vilket gör den till Europas största infrastrukturprojekt.

Bygget av HS2 skulle ske i två huvudfaser: Fas 1 skulle gå mellan London och West Midlands, fas 2a skulle knyta samman Birmingham med Manchester och Crewe, medan fas 2b skulle gå mellan Birmingham och Leeds och resans östra gren. Efter stigande kostnader inställdes HS2:s östra gren år 2021.

Utveckling av hållbarhet

Minskade koldioxidutsläpp inom transport är en prioritet för länder världen runt. För närvarande är transport den största källan för växthusgasutsläpp i Storbritannien. Regeringssiffror visar att år 2019 svarade inrikestransport för 27 % av landets växthusgasutsläpp. Så medan HS2:s roll som en ekonomisk utjämnare mellan London och norra England är klar kommer projektet också att bidra till att minska beroendet av bilar och flyg genom att uppmuntra pendlare att göra en långsiktig omställning till mer hållbart resande. Denna övergång från koldioxidtunga transportmedel skulle vara ett viktigt steg mot att Storbritannien uppnår koldioxidneutralitet.

Men trots hållbarhetsvinsterna som HS2 skulle medföra har den också utsatts för mycket kritik rörande den omedelbara påverkan på det gröna bältet och miljön. Mycket av HS2:s rutt går genom gröna bälten vilket oproportionerligt påverkar djurliv och biodiversitet till fördel för infrastruktur. För att garantera att bygget av HS2 följer mycket viktiga riktlinjer för hållbarhet sker konstruktionen i enlighet med Förenta nationernas mål för hållbar utveckling (SDG:er – Sustainable Development Goals) som fastställer hur viktig infrastruktur kan byggas på ett hållbart sätt. För att lämna anbud för offentliga kontrakt måste entreprenörer ha rigorösa upphandlingsprocesser som är anpassade till viktiga SDG:er, såsom att köpa in nyckelmaterial på ett ansvarsfullt sätt, begränsa användning av fossila bränslen och fullfölja initiativ för utsläppsminskning som PAS 2080-ackreditering.

Entreprenörer som Skanska, Kier, och Thames Water har redan vunnit viktiga kontrakt. Tack vare att dessa entreprenörer använde Achilles för att förkvalificera leverantörer och hantera sina leverantörskedjor fann de erfarna och framsynta leverantörer för att köpa in nyckelmaterial och utrustning på ett ansvarsfullt sätt.

Allteftersom det kontroversiella projektets kostnader har stigit håller HS2:s leverantörer engagemangsmöten och evenemang i lokalsamhällena för att bemöta och svara på folks frågor och invändningar. Medan parterna fortsätter att hålla begränsade engagemangsmöten öga mot öga är det viktigt att entreprenörer och leverantörer följer rätt praxis i hela upphandlingsprocessen. Allteftersom länder ser klimatförändringar bli verklighet måste hållbar infrastruktur byggas av rätt entreprenörer och leverantörer för att mildra oro över projektets bärkraft.

Hitta rätt leverantörer

HS2-kontrakt som är värda 12 miljarder pund är nu öppna för anbud. Men med strikta regler rörande förkvalificering och efterlevnad är det inte lätt att visa dina meriter för nyckelentreprenörer. Med tanke på hur tidigare stora infrastrukturprojekt i Storbritannien, som OS och Crossrail, har utvecklats är det troligt att vart tionde första rangens arbetskontrakt kommer att resultera i 10 000 indirekta leverantörskedjemöjligheter. Och eftersom HS2 förväntar sig att runt 60 % av kontrakten kommer att gå till små och medelstora företag, baserat på deras storlek och kapacitet, är det ytterst viktigt att små företag får rätt information och tillgång för att konkurrera om stora kontrakt.

Supplier NOTiCE bevakar anbudsdatabaserna i Storbritannien och EU och ger dig genast meddelanden om rätt möjligheter. Utifrån dina sökkriterier blir du meddelad om eventuella uppdateringar, vilket betyder att om du har rätt meriter kan du snabbare lämna in anbud och vinna kontrakt. Gå med i vårt nätverk idag eller titta på Mace-Dragados HS2 projektuppdatering

← Artikel