Kontaktskjema
HS2 – Hvordan kan leverandører forberede seg best mulig for å vinne kontrakter fra HS2?

Artikkel, Bransjeinnsikt

HS2 – Hvordan kan leverandører forberede seg best mulig for å vinne kontrakter fra HS2?

Likhet i transportsektoren

Nedskaleringen  i mange av Storbritannias arbeidsintensive industrier har medført økte samfunnsforskjeller i deler av Nord-England. Disse områdene kan ikke lenger basere seg på sentrert industri for å skape vekst og arbeidsplasser i regionen, så de går i stadig større grad glipp av den økonomiske veksten som skjer i andre deler av Storbritannia. Dette ses spesielt i kollektivtransport, der forbruk per person i London ofte er  av forbruket andre steder i landet .

I 2009 ble det lagt frem planer om et andre høyhastighetstog. Dette kom som en oppfølger til Storbritannias første høyhastighetstog mellom London og Paris og lignende prosjekter i Europa. I de opprinnelige planene skulle åtte av de ti største byene og regionene i Storbritannia knyttes sammen. London, Birmingham, Manchester og Leeds skulle forbindes via høyhastighetstog, som i tur skulle korte ned på pendlertid, frigjøre jernbanelinjer og utgjøre ryggraden i Storbritannias infrastruktur for høyhastighetstog. Når HS2 var ferdig, skulle den betjene 25 stasjoner, knytte sammen 30 millioner mennesker og transportere 100 millioner passasjerer i året. Det ville blitt det største infrastrukturprosjektet i Europa.

Byggingen av HS2 skulle skje i to hovedfaser: Fase 1 skulle gå mellom London og West Midlands, fase 2a skulle knytte sammen Birmingham, Manchester og Crewe og fase 2b skulle forbinde Birmingham med Leeds og den østre delen av ruten. På grunn av økende kostnader ble den østre delen av HS2 kansellert i 2021.

Skape mer bærekraft

Dekarbonisering av transport er en viktig prioritet for land over hele verden. Transport er per i dag den største kilden til drivhusgassutslipp i Storbritannia. Tall fra myndighetene viser at innenlands transport i 2019 utgjorde 27 % av landets utslipp av klimagasser. HS2 vil, i tillegg til å fungere som økonomisk utjevning mellom London og Nord-England, redusere avhengigheten av bil og fly ved å oppmuntre pendlere til en varig overgang til en mer bærekraftig reisemåte. Mindre bruk av karbontung transport er et viktig trinn mot å oppnå karbonnøytralitet i Storbritannia.

Til tross for de bærekraftige fordelene ved HS2 ble prosjektet imidlertid kritisert for den umiddelbare virkningen det ville ha på det grønne beltet og miljøet. Mye av ruten til HS2 går gjennom det såkalte grønne beltet, og vil i stor grad påvirke faunaen og det biologiske mangfoldet til fordel for infrastruktur. For å sikre at HS2 bygges i tråd med viktige referansemerker for bærekraft, skjer utviklingen i henhold til FNs bærekraftsmål. I disse beskrives det hvordan viktig infrastruktur kan bygges på en bærekraftig måte. For å legge inn anbud på offentlige kontrakter må entreprenører ha strenge anskaffelsesprosesser som er i tråd med viktige bærekraftsmål, for eksempel anskaffe viktige materialer på en ansvarlig måte, begrense bruken av fossile brennstoff og innrette seg etter initiativer for reduksjon av utslipp, for eksempel med PAS 2080-akkreditering.

Entreprenører som Skanska, Kier, og Thames Water har allerede vunnet viktige kontrakter. Når entreprenørene bruker Achilles til å forhåndskvalifisere og administrere leverandørkjedene sine, kan de bruke erfarne leverandører som tenker fremover, til å anskaffe viktige materialer og viktig utstyr.

Men da kostnadene ved det kontroversielle prosjektet øker, avholder HS2-entreprenørene møter og arrangementer for å svare på spørsmål fra nettverket. Selv om partene stadig avholder begrensede fysiske møter, er det viktig at entreprenørene og leverandørene følger rett praksis gjennom hele anskaffelsesprosessen. Flere og flere land tar stilling til at klimaet endrer seg. Derfor er det viktig at bærekraftig infrastruktur blir bygget av de rette entreprenørene og leverandørene for å sikre at prosjektene er så gjennomførbare som mulig.

Finne de rette leverandørene

HS2-kontrakter til en verdi av 12 milliarder britiske pund ligger ute på anbud, men med strenge regler for forhåndskvalifisering og etterlevelse er det ikke enkelt å vise frem merittene sine til viktige entreprenører. Med tanke på hvordan andre store infrastrukturprosjekter i Storbritannia, f.eks. OL og Crossrail, utviklet seg, er det sannsynlig at ti arbeidskontrakter på nivå 1 vil føre til over 10 000 indirekte muligheter i leverandørkjeden. Det forventes at omtrent 60 % av kontraktene i HS2 går til små og mellomstore bedrifter, og med tanke på deres størrelse og kompetanse, er det derfor svært viktig at små bedrifter har rett informasjon og tilgang for å kunne konkurrere om store kontrakter.

Supplier NOTiCE overvåker anbudsdatabaser i Storbritannia og EU og varsler deg umiddelbart om muligheter for deg. Du blir varslet om eventuelle oppdateringer basert på søkekriteriene du har oppgitt. Det betyr at, hvis du riktige meritter, kan du legge inn anbud og vinne kontrakter raskere. Bli med i nettverket vårt i dag eller se prosjektoppdateringen om HS2 fra Mace-Dragados

← Artikkel