Komma i kontakt
GLOBAL RISKRAPPORT: Hantera leverantörskedjans sårbarheter och skapa lugn i oroliga tider

Artikel, Branschinsikter

GLOBAL RISKRAPPORT: Hantera leverantörskedjans sårbarheter och skapa lugn i oroliga tider

Riskerna som framhölls i den globala riskrapporten 2021 från Världsekonomiskt forum (WEF) övergick i början på 2022 till ”tydliga och omedelbara hot”. Som det står i förordet till den senaste utgåvan: ”Störningar i leverantörskedjor, inflation, skulder, arbetsmarknadsgap, protektionism och utbildningsskillnader leder världsekonomin rakt in i oroliga tider …”

I förordet står också att läsa att dessa frågor riskerar att förblinda oss så att vi missar nya utmaningar i form av ”oroligheter på grund av klimatomställningar, ökad cybersårbarhet, större hinder för internationell rörlighet samt trängsel och konkurrens i rymden”.

Achilles Supply Chain Resilience Index (ASCRI) för fjärde kvartalet 2021 kommer till ungefär samma slutsatser som WEF med en värld som bara är ”marginellt före brytpunkten där risken blir ’mycket hög’…”

Så det kanske verkar som om att individuella företag inte kan göra så mycket för att hantera problemen vi står inför ett sätt som har en meningsfull inverkan på sina egna kunders resultat. Men vi tror att det finns två områden där företag som vidtar omedelbara åtgärder kan få en snabb, kvantifierbar och positiv inverkan.

Det handlar om avbrott i leverantörskedjor. Och det nära relaterade området cybersårbarheter.

Ta itu med sammanhängande utmaningar

Alla känner till de dramatiska effekter covid-19-pandemin har haft på leverantörskedjor över hela världen under de senaste två åren, men statistiken är ändå häpnadsväckande. Ett exempel är en aktuell undersökning från Accenture som visar att 94 procent av företagen på Fortune 1000-listan upplevde störningar i sina leverantörskedjor på grund av covid-19.

Pandemins effekter påverkade konsumenter i hela världen och då framför allt i början när sinande lager och panikköp ledde till att butikshyllor med viktiga dagligvaror gapade tomma. (Få av oss kan med handen på hjärtat säga att vi inte upplevde stunder då vi oroade oss för var vår nästa rulle toalettpapper skulle komma ifrån.)

Och detta, tillsammans med att containerfartyget Ever Given gick på grund i Suezkanalen i mars 2021, visar hur sårbara leverantörskedjor är för störningar. Men det finns potentiella störningar som inte är lika självklara som pandemier och oavsiktliga blockeringar.

Hantera följderna av klimatförändringar

Efterhand som allt fler organisationer börjar skissa på planer för nettonollutsläpp lär vi oss också mer om de utmaningar inom logistik och leverantörskedjor som företag i allt större utsträckning ställs inför när världen söker alternativ till fossila bränslen och kol.

Enligt undersökningar från Standard Chartered uppstår 73 procent av multinationella företags totala utsläpp i deras leverantörskedjor. Resultatet blir att 67 procent av deltagande multinationella företag anser att det första steget i en nettonollstrategi är att minska utsläppen i leverantörskedjan. Detta påverkar onekligen rådande struktur, storlek och effektivitet i globala leverantörskedjor på kort till medellång sikt.

Ta itu med cyberhotet

Sedan har vi cyberhoten som alla organisationer med någon form av närvaro på internet hela tiden måste tänka på, förstå och besvara.

De potentiella följderna är enorma och omfattande. Enligt en underrättelserapport i mars 2022 från den amerikanska tull- och gränsbevakningsmyndigheten inriktar sig hackare och utpressningsgrupper just nu på amerikanska logistikföretag och rederier vilket hotar att ”… lamslå en redan ansträngd leverantörskedja, begränsa tullens kontrollmöjligheter och urholka nationell säkerhet”. Lika oroande är följande uttalande i WEF:s globala riskrapport 2021: ”… cybersäkerhetshot växer och går om samhällets förmåga att effektivt förhindra och besvara dem”.

Ännu värre blir det av att det finns en punkt där leverantörskedjor och cyberrisker möts – det digitala ekosystemet där sammanlänkade nätverk mellan inköpare och leverantörer innebär att alla parter, och känsliga data, inte är säkrare än den svagaste punkten.

Dags att ingripa

Detta är stora frågor, och stora affärsrisker som kräver handling. Lyckligtvis finns det tydliga steg att ta som ger stor genomslagskraft inom alla dessa områden.

Först och främst gäller det att effektivt hantera sårbarheter för att bygga en stark resiliens och säkerhet i hela leverantörskedjan genom att identifiera var det är möjligt att hitta effektiva alternativ för att komma till rätta med svagheter.

Nästa steg handlar om att strategiskt bedöma leverantörskedjans struktur och skapa en vision och handlingsplan för att uppnå en nettonolleffektiv leverantörskedja.

Och slutligen ser man till att ha aktuell insikt och förståelse för cyberhoten i varje del i leverantörskedjan så att man kan oskadliggöra cyberhoten i hela verksamhetens sammanlänkade ekosystem.

Om det låter överväldigande så finns vi här och kan hjälpa till. Vi visar exakt hur ni ska ta er igenom WEF:s oroliga tider fullt skyddade från tydliga och omedelbara hot i globala leverantörskedjor. Tala med vårt team idag.

← Artikel