Komma i kontakt
Achilles hjälper Tesco att nå nya etiska anställningsstandarder

Branschinsikter, Fallstudier

Achilles hjälper Tesco att nå nya etiska anställningsstandarder

Tesco är en av de största multinationella dagligvaruhandlarna och sysselsätter över 330 000 personer i Storbritannien, Irland och Europa. Tescos komplexa leveranskedjor finns på tusentals platser världen över och förser miljontals kunder med hälsosamma och hållbara livsmedel.

Med tusentals människor som arbetar för Tesco i dess leverantörskedjor är det ett viktigt åtagande för företaget att se till att alla behandlas med den höga standard som företaget förväntar sig. För att kunna garantera att rätt standarder uppfylldes i de komplexa och internationella leveranskedjorna behövde Tesco en partner som kunde genomföra en omfattande revision av ett urval av den egna verksamheten i Centraleuropa för att säkerställa att höga etiska standarder tillämpades i hela verksamheten. De vände sig till Achilles och dess helhetslösningar för övervakning av leveranskedjan: Ethical Business Programme.

Utmaning

Med leveranskedjor på marknader runt om i världen har det alltid varit en viktig prioritering för Tesco att se till att alla som arbetar för företaget behandlas med respekt och rättvisa. Oavsett om de som arbetar i Tescos butiker och lager är direkt anställda eller, som i Centraleuropa, mer typiskt anställda via bemanningsföretag, är Tesco fast beslutet att sätta sina anställda i centrum för sin verksamhet.

Eftersom ett antal av Tescos medarbetare i Centraleuropa rekryteras via bemanningsföretag ville företaget ha direktkontakt med sina anställda för att förstå vad de tyckte om sina arbetsvillkor, hur aktuella deras kunskaper om modernt slaveri var och på vilka områden de ansåg att deras arbetslivserfarenhet kunde förbättras.

Att se till att alla Tescos medarbetare, oavsett om de är direktanställda eller inhyrda, får en positiv arbetsmiljö är en topprioritet för företaget, vilket Courtenay Forbes, Human Rights Manager, förklarade: ”Vi är fast beslutna att se till att alla som arbetar för Tesco, oavsett om de är anställda direkt eller via bemanningsföretag, behandlas på exakt samma sätt och med absolut jämlikhet.”

Tesco ville ha direktkontakt med arbetstagare i sina leveranskedjor i Centraleuropa genom en omfattande granskning av leveranskedjan. Tesco behövde en partner som kunde granska den globala verksamheten, engagera medarbetarna direkt och proaktivt lyfta fram förbättringsområden. Den vände sig till Achilles.

Process

Tesco upprätthåller en hög sysselsättningsstandard tack vare Achilles Ethical Business Programme. Detta program arbetar i partnerskap med företag för att hjälpa dem att proaktivt identifiera och förhindra oetiska metoder inom leverantörskedjor och stödja kontinuerliga förbättringar inom en rad olika områden, inklusive hälsa och säkerhet (H&S), mänskliga rättigheter, modernt slaveri och rättvisa, mångfald och inkludering (EDI).

För att hjälpa Tesco att förstå arbetsvillkoren för sina inhyrda kollegor genomförde Achilles oanmälda inspektioner och etiska anställningsrevisioner, inklusive intervjuer. Totalt genomförde Achilles 412 etiska intervjuer med anställda på 12 platser, inklusive distributionscentraler och stormarknader. I dessa anonyma intervjuer tillfrågades arbetstagarna om sina anställningsvillkor och sin kunskap om etiska arbetsmetoder.

Genom dessa undersökningar har Tesco samlat in betydande bevis från sina anställda, vilket hjälper företaget att bättre förstå arbetsnormerna för de människor som arbetar för Tesco. Dessa revisioner bekräftar styrkorna i Tescos etiska anställningsnormer och identifierar områden där en ännu starkare arbetstagarupplevelse kan utvecklas.

Dessutom uppmärksammade Achilles-undersökningarna bredare områden av intresse för Tesco. Achilles betonade till exempel att en stor del av Tescos personalstyrka var äldre, vilket kan förvärra den befintliga bristen på arbetskraft som många inom detaljhandeln upplever – vilket i vissa fall har kopplats till ökade risker för höga etiska arbetsnormer.

Genom att sammanställa ett brett spektrum av data kan Tesco bedriva en mer holistisk hantering av leverantörskedjan, vilket Courtenay Forbes förklarar: ”Vi hade inte genomfört en sådan bedömning i Centraleuropa tidigare, och även om fokus på arbetstagarnas engagemang var viktigt ville vi inte vara föreskrivande om hur arbetstagarnas upplevelse såg ut. Vi visste att Achilles var mycket noggranna och flexibla i sin revisionsmetod och att detta var något som vi verkligen drog nytta av i vårt samarbete.”

Resultat

Tesco höjer standarden för etisk anställning i sin egen verksamhet
Med hjälp av utvärderingsresultaten och intervjusvaren har Tesco tagit sina etiska standarder ännu ett steg längre. Med en djupgående förståelse för hur företaget anskaffar vissa av sina anställda och var det fanns områden som kunde stärkas, kan Tesco planera för förbättringar genom att tilldela ytterligare resurser. Courtenay Forbes förklarade ytterligare.

”Vi vill nu utöka det program för due diligence som vi har på andra håll i verksamheten. Till exempel genom att erbjuda regelbunden och uppdaterad utbildning om modernt slaveri för våra anställda, eftersom våra standarder fortsätter att utvecklas.”

Tesco utvecklar en mer motståndskraftig leverantörskedja
Genom Achilles-undersökningarna framhöll Tesco att höga nivåer av inhyrd arbetskraft minskade Tescos insyn i sina leverantörskedjor. Med detta i åtanke undersöker Tesco olika sätt att skärpa sin tillsyn på detta område.

Tesco kan bättre informera om sin strategi för mänskliga rättigheter i Centraleuropa
Tack vare Achilles program för etiska affärer kan Tesco använda sig av ett brett spektrum av data och bevis som underlag för sin framtida strategi för mänskliga rättigheter i regionen.

Achilles är stolta över att samarbeta med Tesco i arbetet med att skapa en mer hållbar, renare, säkrare och rättvisare arbetsmiljö för alla. Tesco fortsätter att sätta nya standarder när det gäller kontinuerlig övervakning av leveranskedjan, vilket gör det möjligt att skapa en ännu mer positiv arbetsupplevelse för alla som arbetar för företaget.

← Branschinsikter