Komma i kontakt
Vindkraftsparken Delta II – hur kan leverantörer vinna kontrakt?

Artikel, Branschinsikter

Vindkraftsparken Delta II – hur kan leverantörer vinna kontrakt?

En framtida strategi

I COP26-överenskommelsen från 2021 enades länder om att uppnå ett globalt nettonoll till 2050 och att se till att globala temperaturer inte stiger mer än 1,5 grader över förindustriella nivåer.

Eftersom runt två tredjedelar av globala växthusgasutsläpp beror på förbränning av fossila bränslen för energiproduktion måste energisektorn börja röra sig från fossila bränslen i riktning mot förnybara energikällor. Det spanska energibolaget   är av ett världens största aktiebolag och har högtflygande planer på att göra just detta.

I enlighet med klimatmålen som bestämdes i Parisavtalet avser Repsol att minska sina utsläpp till nettonoll 2050. I sin strategiska plan för 2021–2025 beskriver Repsol hur de ska arbeta för att bli ett bolag med flera energiformer som utvinner en stor del av sin framtida energi från förnybara energiprojekt och bli en viktig elproducent med låga utsläpp på den iberiska halvön.

Repsol ska investera 18,3 miljarder euro för att utveckla utbudet av förnybar energi, och av detta ska 30 procent – 5,5 miljarder euro – investeras i energikällor med låga koldioxidutsläpp som vind och sol. I enlighet med dessa mål gick 40 procent av bolagets utgifter under det första kvartalet 2021 till projekt med låga koldioxidutsläpp.

I täten på energiomställningen

Repsol påbörjade 2021 arbetet på sitt största förnybara energiprojekt, vindkraftsparken Delta II. Delta II, som beräknas bli klar 2023, ska alstra totalt 860 megawatt (MW) via 26 vindkraftsparker i regionen Aragonien i nordöstra Spanien. Delta II ska leverera elektricitet till cirka 800 000 hushåll och minskar därmed utsläppen av CO2 med 2,6 miljoner ton.

Repsol inledde den första produktionsfasen med att bygga de två första vindkraftsparkerna i projektet: La Cometa I och La Cometa II som har fyra respektive 12 vindturbiner. Båda ligger i provinsen Zaragoza och kommer att alstra 60 MW. Samtidigt fortsätter arbetet med de kommande tre vindkraftsparkerna.

Repsols första  Delta-vindprojekt, även det i provinsen Aragon, är redan i drift. De första åtta Delta-vindkraftsparkerna kostade 300 miljoner euro och med 89 vindturbiner producerar de 992 gigawattimmar (GWh) ren energi om året. Det motsvarar en genomsnittlig årskonsumtion för 300 000 hushåll och innebär att en miljon ton CO2-utsläpp kan undvikas varje år.

Repsol utvecklar inte bara sitt vindkraftsutbud utan även sin solenergiverksamhet. I juli 2020 började bygget av Repsols största solcellspark i Spanien – Valdesolar. Den består av 648 000 solmoduler utspridda på fem stora områden. Denna solenergianläggning började generera tillräckligt med förnybar energi för att i juli 2021 förse 140 000 hushåll med ström, vilket undviker utsläpp av runt 211 564 ton CO2.

Utöver Valdesolar har Repsol ytterligare två solcellsparker som håller på att byggas eller är i drift. Kappa, i centrala Spanien, genererar 126,6 MW på tre anläggningar och Sigma, i provinsen Cadiz, har en installerad kapacitet på 204 MW och har utsetts till strategiskt viktig av den andalusiska regeringen.

Hitta rätt leverantörer

Under sin övergång till ett bolag med flera energiformer expanderar Repsol nu sin verksamhet med förnybar energi väsentligt. Eftersom Repsol bygger ut detta utbud snabbt behöver bolaget erfarna och framåttänkande leverantörer som kan hjälpa till att uppnå energimålen.

Genom att gå med i Achilles kan ni visa upp era hållbarhetsmeriter och erbjuda era tjänster till morgondagens projekt.

← Artikel