Komma i kontakt
Den Ultimate Guiden till Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Branschinsikter, Vitböcker

Den Ultimate Guiden till Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Företag över hela världen står inför en ny era av reglerapportering samt förväntningar från intressenter som nu kräver att de går djupare in på hur deras kommersiella verksamhet kan påverka människor och planeten och rapportera om detta – för att möjliggöra för investerare, konsumenter och andra intressenter att utvärdera ett företags hållbarhetsprestanda.

På många sätt har Europeiska unionen varit ledande med en serie direktiv som syftar till att stödja social rättvisa och minska miljöpåverkan. Corporate Reporting Sustainability Directive är ett sådant initiativ – vilket gör etiskt företagande inte bara till ett sätt att differentiera sig konkurrensmässigt, utan också till ett regleringskrav med betydande kommersiella konsekvenser om det görs fel.

I denna senaste Achilles Ultimate Guide tar vi en närmare titt på Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), vem den gäller för, vad den innebär för de organisationer som behöver följa den och ger råd om hur man kommer igång baserat på vår egen erfarenhet av att stödja organisationer i rapportering om deras hållbarhetsprestanda, särskilt i förhållande till risker och möjligheter förknippade med värdekedjan och koldioxid.

Vad den täcker

Denna white paper inkluderar:

  • En översikt över CRSD och vad den omfattar.
  • Varför CRSD är viktigt.
  • Vilka organisationer som måste följa det.
  • Skyldigheterna för företag och direktörer.
  • CRSD-rapporteringskrav.
  • Vad som ingår i genomförandet av en dubbelsidig materialitetsbedömning.
  • Fördelar och utmaningar med efterlevnad.
  • Praktiska råd om hur man kommer igång.

Fyll i formuläret för att ladda ner denna kostnadsfria whitepaper nu.

Ladda ner denna kostnadsfria whitepaper nu.

Get great insights in your inbox every month

Subscribe