Komma i kontakt
Achilles erfarenhet: Sanghvi Flyttar Ltd

Branschinsikter, Fallstudier

Achilles erfarenhet: Sanghvi Flyttar Ltd

Sanghvi Movers Limited (SML) är det största kranuthyrningsföretaget i Indien och rankas som det 6:e största i världen av International Cranes (juni 2022-utgåvan).

SML bildades 1989 och har en flotta på 400+ medelstora till stora tunga teleskop- och bandkranar från 20 till 1000 MT på 130+ operativa arbetsplatser i Indien.

Sektor: Industriutrustning
Genomförd revision: Hållbarhetsrevision för Vestas

Utmaning

Sanghvi Movers hade ett antal policyer för att hantera sitt hållbarhetsramverk, men de saknade de kritiska områden som är viktigast enligt Vestas revisionsprotokoll och krav. Den största utmaningen för Sanghvi Movers var att identifiera bristerna och hjälpa Sanghivs team att åtgärda dem, en efter en.

Prabhjot Singh Virdi, Assistant Manager – EHS, Sanghvi Movers Ltd kommenterade: ”Revisionen på plats som genomfördes av den uppskattade Satish Karkera från Achilles var en ytterst värdefull övning.”

Lösning

Achilles revisorer utarbetade en tydlig och kortfattad rapport efter revisionen och gav Sanghvi Movers detaljerad information om bristerna i efterlevnaden och rekommendationer för förbättringar, till exempel rekommenderades Sanghvi att samordna med det lokala Vestas-teamet och söka specifikt dokumenterat godkännande som gör det möjligt för dem att använda sina underleverantörer för att tillhandahålla tjänster till Vestas. På så sätt kunde Sanghiv och hans team prioritera sina åtgärder och fokusera sina insatser på de områden som var av största vikt, vilket i slutändan ledde till en effektivisering och förbättring av deras HSE- och HR-ledningssystem.

”Revisionen hjälpte oss att organisera vårt ledningssystem på ett mer effektivt sätt. Karkeras observationer och rekommendationer gav oss en tydligare förståelse för de områden där vi behövde göra förbättringar. Detta gjorde det möjligt för oss att prioritera våra åtgärder och fokusera våra ansträngningar på de områden som var av största vikt, vilket i slutändan ledde till en effektivisering och förbättring av vårt ledningssystem.”, förklarade Prabhjot Singh Virdi.

Resultat

Hållbarhetsrevisionen identifierade en bristande efterlevnad i klagomålsförfarandet, och betonade att de inte hade undersökt några tidigare klagomål som mottagits anonymt. Att ta upp denna fråga som ett viktigt resultat hjälpte företaget att förstå vikten av att undersöka anonyma klagomål för att förbättra sitt övergripande kvalitetsledningssystem.

Rekommendationerna och resultaten från Achilles hjälpte inte bara Sanghvi Movers att säkerställa att deras ledningssystem är i linje med Vestas krav, utan gjorde dem också bättre förberedda på att uppfylla de framtida kraven i globala standarder som kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 och hälso- och säkerhetsstandarden ISO 45001:2018.

fortsatte Prabhjot Singh Virdi, ”Den här typen av revisioner är av ovärderligt värde för en organisation som vår. De ger ett objektivt och externt perspektiv på vårt ledningssystem och gör det möjligt för oss att identifiera områden med svagheter eller bristande efterlevnad. Genom att delta i sådana revisioner kan vi ligga steget före och vara bättre förberedda på att uppfylla de framtida kraven i globala standarder. Detta hjälper oss inte bara att behålla vår konkurrenskraft, utan säkerställer också att vi förser våra uppskattade kunder med den högsta nivån av kvalitet och service.”

← Branschinsikter