Komma i kontakt

Plattformen My Achilles

Hitta nya leverantörer och hantera risker i den internationella leveranskedjan, rapportering och leverantörsförbättringar i en global, flerspråkig plattform.

Ditt fönster in i din leveranskedja

På MyAchilles-plattformen kan du se resultaten av Achilles rigorösa leverantörsutvärdering, riskbedömning av leverantörskedjan och ratingprocess. Och oavsett hur du använder Achilles-plattformen erbjuder den alltid en utmärkt användarupplevelse.

on site audits

Hantera och övervaka hela leveranskedjan

Identifiera nya leverantörer

Visa revisionsresultat

Analysera data och generera rapporter

Upptäck hur Achilles kan förändra er riskhantering i leveranskedjan

Boka en kostnadsfri konsultation med en expert på Achilles ESG.

Nyheter och insikter

Utvalda för dig