Komma i kontakt

Branschinsikter

Vi har varit en central länk mellan köpare och leverantörer i nästan 30 år, vilket ger oss data och perspektiv för att erbjuda unika insikter i leverantörskedjor och de ämnen som formar dem. Här hittar du vår syn på dagens viktigaste frågor.

PPN 03/24:  Making The Common Assessment Standard the New Industry Benchmark

Featured Insight

PPN 03/24:  Making The Common Assessment Standard the New Industry Benchmark

Read Insight
Fördelarna med att anta en OECD-justerad due diligence för CSDDD-efterlevnad

Fördelarna med att anta en OECD-justerad due diligence för CSDDD-efterlevnad

CSDDD rekommenderar specifikt att anta en sorgfältspliktsstrategi som är i linje med rekommendationer från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), som finns i riktlinjerna för multinationella företag och riktlinjerna för sorgfältsplikt inom ansvarsfullt företagande. Den här bloggen undersöker fördelarna med att anta en sorgfältspliktsstrategi som är i linje med OECD:s riktlinjer.

Verktyg för Dynamisk Marknad och Dynamisk Marknadsnotis: Allt du behöver veta

Verktyg för Dynamisk Marknad och Dynamisk Marknadsnotis: Allt du behöver veta

Upphandlingslagen 2023 (förväntas träda i kraft i oktober 2024) ersätter…

En introduktion till EU-förordningen om tvångsarbete  

En introduktion till EU-förordningen om tvångsarbete  

Den 13 mars 2024 beslutade Europeiska unionen att anta lagstiftning…

En uppdatering om CSDDD – vad det nu innebär för företag och vad som troligen kommer att hända härnäst

En uppdatering om CSDDD – vad det nu innebär för företag och vad som troligen kommer att hända härnäst

Det skulle vara förståeligt om du har tappat bort var…

Achilles Erfarenhet: Achilles stödjer FirstGroup för att förbättra befintliga processer för riskhantering i leveranskedjan och leverantörsförvaltning

Achilles Erfarenhet: Achilles stödjer FirstGroup för att förbättra befintliga processer för riskhantering i leveranskedjan och leverantörsförvaltning

FirstGroup är en ledande privata sektorns leverantör av kollektivtrafik och…

Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM) 

Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM) 

Hållbarhetens värld är full av förkortningar och det verkar inte…

De 5 största påverkningarna av lagstiftning kring försörjningskedjan på leverantörer och hur du kan dra nytta av det

De 5 största påverkningarna av lagstiftning kring försörjningskedjan på leverantörer och hur du kan dra nytta av det

In this blog, we look at the 5 biggest impacts of supply chain legislation on supply-side businesses and how to make the legislation work to your advantage.

Den Regulatoriska Nätet: Löper du risk att bli upptäckt? 

Den Regulatoriska Nätet: Löper du risk att bli upptäckt? 

Medan lagstiftning om försörjningskedjans due diligence växer fram i stor…

INEOS FPS väljer Achilles för att stödja högpresterande och riskreducerad leverans av varor och tjänster.

INEOS FPS väljer Achilles för att stödja högpresterande och riskreducerad leverans av varor och tjänster.

Achilles kommer att samarbeta med INEOS FPS för att utveckla…

Den preliminära godkännandet av EU:s direktiv om företagens hållbarhets due diligence har skett. Vad innebär det för företag?

Den preliminära godkännandet av EU:s direktiv om företagens hållbarhets due diligence har skett. Vad innebär det för företag?

Efter långa diskussioner enades förhandlare från EU-rådet och parlamentet provisoriskt…

En Introduktion till EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS DDD)

En Introduktion till EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS DDD)

Senast uppdaterad mars 2024 Den europeiska unionens direktiv om företagens…

Möjliggöra en rättvis övergång till netto noll i energibranschen

Möjliggöra en rättvis övergång till netto noll i energibranschen

Strävan mot netto noll utgör en enorm möjlighet för den…