Kontaktskjema
Konsekvensene av COVID-19 i forhold til olje- og gassektoren

Artikkel, Artikkel

Konsekvensene av COVID-19 i forhold til olje- og gassektoren

Dato: 21. april 2020 | Lesetid: 5 minutter

I januar skrev vi om de viktigste trendene i olje- og gassektoren i 2020.  Siden den gang har vi sett den første negative oljeprisen noensinne, da den mandag 20. april 2020 stupte til –3,07 USD fatet. I takt med at etterspørselen synker, er bemanningen i Nordsjøen redusert med 40 %, med et kutt på over 4000 leverandørjobber som følge av konsekvensene av COVID-19 i forhold olje- og gassektoren.

Vi forstår at dette er en utfordrende situasjon for arbeidstakere og små bedrifter som jobber i denne sektoren. Da Achilles’ olje- og gassnettverk ble opprettet i 1997, lå oljeprisen så lavt som 10 dollar fatet, og massive kutt i bemanningen vanskeliggjorde en langsiktig oppgang, men det er bare én del av mange omfattende utfordringer som nå må håndteres.

COVID-19 er nå et dominerende tema når man diskuterer spørsmål knyttet til leverandørkjedene og det påvirker en rekke områder i næringslivet. Mange leverandører kjemper for å holde det gående med den historisk lave oljeprisen. Men er de viktigste trendene vi forutså i januar, fortsatt relevante?

Er de viktigste trendene fortsatt relevante i lys av konsekvensene av COVID-19 i forhold til olje- og gassektoren?

De viktigste trendene for olje- og gassektoren i 2020 kan ha fått en ny kontekst, men temaene med hensyn til prognoser gjelder også i denne kritiske tiden.

Energidiversifisering

De britiske myndighetene, som har forpliktet seg til å oppnå netto nullutslipp innen 2050, er fremdeles i rute i forhold til å oppnå disse målene. Selskapene på sin side er fortsatt nødt til å håndtere karbonutslippene fra sin egen drift samtidig som de må gå i front for å finne løsninger for å oppfylle verdens fremtidige energibehov.

Olje- og gassprosjekter kan bli utsatt, og behovet for råolje har falt, men energibehovene er de samme. Hver eneste bedrift og hver eneste husholdning trenger fortsatt kraftleveranser. Skal selskaper overleve konsekvensene av COVID-19 for olje- og gassektoren og den negative oljeprisen, må de diversifisere raskere og på smartere måter for å holde tritt med verdens energibehov. Evnen til raskt å tilpasse seg skiftende forhold er nøkkelen til overlevelse.

Helse og sikkerhet først

Under COVID-19-pandemien har vi sett at Storbritannia, Spania og Italia har gått fra råd om håndvask og sosial distansering til full nedstengning av hensyn til innbyggernes helse og sikkerhet. Dette har påvirket de fleste sektorer i arbeidslivet, også den daglige driften av olje- og gassvirksomheten.

Men konsekvensene av COVID-19 har ytterligere konsekvenser. En ny undersøkelse av Deltapoll viser at holdningene i befolkningen har forandret seg markant, noe som trolig vil påvirke de løpende prioriteringene med hensyn til hva som anses som trygge måter å jobbe på. Nesten 60 % av respondentene tror for eksempel at det internasjonale reiselivet og arbeidslivet vil forandre seg for alltid. Ikke bare vil kostnadene og problemene ved internasjonale reiser øke, men risikoen knyttet til slike reiser vil også øke

Derfor kan det være viktigere enn noensinne for alle som driver virksomhet i olje- og gassektoren, å ha pålitelige partnere globalt som kan overvåke et variert spekter av leverandører. Slik kan de bidra til å redefinere hva sikkerhet betyr for bransjen.

Bygge en sterk og trygg leverandørkjede

Selv leverandører har leverandører, så det å bygge en sterk og trygg leverandørkjede er ytterst viktig for å overleve konsekvensene COVID-19 har på olje- og gassektoren.

I januar trakk vi frem vi den økonomiske overlevelsesevnen til olje- og gassleverandørene, hvorav 25 % registrerte et tap i forrige regnskapsår.  I en verden med permitteringer, kredittmangel og press på kontantstrømmen er dette mer aktuelt enn noen gang.  Hvis denne trenden fortsetter, kan leverandørkjedene krympe etter hvert som virksomheter opphører som følge av den negative oljeprisen. Under disse omstendighetene er det viktigere enn noensinne at innkjøpere og leverandører er en del av et bransjenettverk.

Selv om det kan virke fornuftstridig, er det viktigere enn noen gang at dere er synlige for relevante innkjøpere av produktene og tjenestene dere tilbyr. Vi har nemlig sett at innkjøpere gjør flere søk i Achilles-nettverkene i mars 2020 (sammenlignet med februar). Bakgrunnen for søkene er et behov for å identifisere ytterligere forsyningskilder for å holde vareflyten oppe i områder som er alvorlig rammet. ENI  Og bygg- og anleggsselskapene oppfordres til å donere smittevernutstyr til lokale helsetjenester på grunn av den internasjonale mangelen på slikt utstyr. Achilles-leverandører er nå velkommen til å prøve ut en tjeneste i Building Confidence-nettverket for å øke synligheten til sine produkter og tjenester i denne kritiske tiden.

Vi samarbeider for å møte utfordringene

Nesten 56 % av leverandørene i nettverket i de mest berørte områdene er enkeltmannsforetak eller små bedrifter. Skal leverandørene overleve konsekvensene som COVID-19 gir olje- og gassektoren og den negative oljeprisen, må de samarbeide og dele beste praksis, ny teknologi og kunnskap. Det er viktigere enn noensinne å stå sammen for å komme gjennom dette.

Sjekk ut vård on demand  webinar , der vi presenterer en taktisk tilnærming til COVID-19 for leverandører. Ekspertene våre snakker om risikoene leverandørene står overfor, inkludert insolvens, kontantstrøm og force majeure, sammen med betydningen av å være synlig. De gir også praktiske råd som dere kan implementere i dag.

← Artikkel