BuildingConfidence Advanced

Bli med i dette nettverket Logg inn

Vi forstår at produktivitetsforbedringer, kostnadskontroll og utvikling av kundeverdi er viktige mål både for innkjøpere og leverandører i bygg- og anleggsbransjen. Siden 2007 har dette nettverket hjulpet innkjøpere og leverandører med å navigere sektorens stadig mer komplekse samsvarsproblemer. I dag er BuildingConfidence Storbritannias bygg- og anleggsstandard.

Bransje

Bygg og anlegg

Innkjøpere

30+

Region

Vest-Europa

Kvalifiserte leverandører

2,000

Nettverkselementer

Vi gjør det enklere å gi innkjøpere det de ser etter – og vi starter med informasjon

Innsikter

Regelmessig rapportering gir nåværende og potensielle innkjøpere tydelig innsyn i hva du kan gjøre.

Relevante revisjonsprotokoller

Bransjespesifikke protokoller, støttet av omfattende rapportering og ekspertråd om forbedringsplaner.

Revisjoner

Vis et høyere nivå av samsvar med din potensielle innkjøper.

«Achilles BuildingConfidence gir Skanska en klar oversikt over leverandørkjeden og fremhever hvor de største risikoene ligger.»

Skanska

Nettverksmedlemmer

Gjør deg selv tilgjengelig for innkjøpere som …

Priser

Utforsk våre medlemskapspakker

Du kan finne informasjon om våre prisalternativer her.

Bli medlem av BuildingConfidence-nettverket

Bli med i dette nettverket