Kontaktskjema
Jordens dag – tre ting å lese under tre dager med klimatiltak

Artikkel, Artikkel

Jordens dag – tre ting å lese under tre dager med klimatiltak

Jordens dag (Earth Day) 2021 handler om å treffe klimatiltak for miljømessig bærekraft. Målet er å gjøre både personer og virksomheter i stand til å støtte lokalsamfunn og bekjempe klimakrisen med positive og bærekraftige klimatiltak.

Årets tema er «Restore our Earth», og ifølge nettstedet til Jordens dag «deltar over 1 milliard mennesker i 192 land nå i Jordens dag-aktiviteter hvert år, noe som gjør det til verdens største markering.»

For å bidra til bærekraftutdanningen i organisasjoner deler vi tre ting å lese under tre dager med klimatiltak. Her finner du masse tips og inspirasjon slik at virksomheten din kan treffe tiltak om miljømessig bærekraft.

Tre ting å lese under tre dager med klimatiltak

1. Bærekraftig anskaffelse: mye mer enn å krysse av i ruter

Bakgrunn: Den virkelige verdien av bærekraftsrapportering kommer fra å kunne bevise forbedret ytelse eller demonstrere konkrete handlinger. Det er her bærekraft kan forvandles fra et rapporteringskrav til et konkurransefortrinn og en kilde til delt verdi. Forskning fra MSCI5 viser at miljø, samfunnsansvar og selskapsledelse har hatt en positiv effekt på langsiktig aksjekursvekst. De med sterk bærekraftsytelse kan dra nytte av lavere kapitalkostnader, høyere verdivurderinger, høyere lønnsomhet og lavere risikoeksponering. Denne e-boken ser på den praktiske nytten av å bruke bærekraft som en løsning for vekst.

Fordeler for innkjøpere: Beskytt forsyningen av varer og tjenester mot forstyrrelser som følge av endringer i lovgivning og reguleringer av bærekraftskrav. Etter hvert som standardene blir strengere vil de som blir hengende etter, kanskje måtte legge ned driften, noe som kan forstyrre leverandørkjedene.

Fordeler for leverandører: Kvalifiserer for nye kontrakter, for eksempel myndigheter og frivillige organisasjoner. 70 % av leverandørene måler ikke karbonavtrykket sitt, men innkjøperne ser etter denne informasjonen for å oppnå åpenhet i leverandørkjedene sine og fremme beste praksis.

 

2. Fornybar energi og bærekraft som strategiske prinsipper

Bakgrunn: Ifølge en rapport fra 2019 «vokste fornybarkapasiteten i systemet på den spanske halvøyen, uten å ta hensyn til vann, med 20 % i fjor. Det betyr at vi er nærmere den årlige rekorden på fornybarkapasitet og nærmer oss 40 %». Denne korte teksten, som det tar tre minutter å lese, ser på den strategiske siden av bærekraft gjennom bruken av fornybar energi.

Fordeler for innkjøpere: Forstå om leverandørene ikke følger ditt selskaps mål når det gjelder fornybar energi og bærekraft.

Fordeler for leverandører: Få innsikt i innkjøperorganisasjonens strategier når det gjelder miljømessig bærekraft, og finn ut hvordan du kan bruke konseptene i tråd med dine egne forretningsmål og slik oppnå en konkurransefordel.

 

3. Netto null-utfordringen: hvordan oppnå karbonnøytralitet

Bakgrunn: Klimatiltak spiller en avgjørende rolle i å fremskynde den globale overgangen mot netto nullutslipp. De setter organisasjoner i stand til å ta ansvar for sine egne karbonutslipp i dag, og samtidig planlegge og gjennomføre mer langsiktige endringer i tråd med nasjonale initiativer for avkarbonisering. Men hvordan kan en virksomhet faktisk oppnå netto null?

Fordeler for innkjøpere: Lær forskjellen på troverdige og dårlige karbonkreditter når det gjelder kompensering, og bli trygg på karbonrapporteringsstatusen din overfor interessenter, inkludert myndigheter og investorer.

Fordeler for leverandører: Det å forstå de miljømessige fordelene og markedsføringsmulighetene som følger med netto nullutslipp, er svært viktig for leverandører. Flere og flere innkjøperorganisasjoner ser etter karbonreduksjoner i leverandørkjeden sin, og hvis du ikke kan vise til troverdige karbonreduksjoner, får du kanskje ikke neste kontrakt.

 

Hvis du syntes disse tre tekstene til Jordens dag var nyttige, kan du lese om våre anbefalinger for å jobbe med bærekraftteamet ditt her.

← Artikkel