Komma i kontakt
Fem egenskaper hos en perfekt leverantör

Artikel

Fem egenskaper hos en perfekt leverantör

Hur ser den perfekta leverantören ut i inköparnas ögon?

Järnvägs-, bygg- och energibranschen har gjort stora framsteg under de senaste åren. Stora projekt som förbifarten Stockholm, utbygget av Stockholms tunnelbana eller Östlänken skapar möjligheter för leverantörer.
Man kan hävda att den perfekta leverantören är den som kan leverera det som inköparen vill ha, men det handlar om mycket mer än så.
Vi tittar på de fem viktigaste egenskaperna som vi tror att inköpare förväntar sig hos en perfekt leverantör.

1. Följer industristandarder

Inköpare måste veta att leverantörer inte ökar risken i företagets riskprofil. Det uppfyller man huvudsakligen genom att se till att leverantören följer regler och standarder. Alla Achilles nätverk arbetar enligt relevanta branschstandarder, men dessa tenderar att centreras kring samma områden inom alla nätverk som exempelvis att säkerställa att leverantörer följer Modern Slavery Act, har bra statistik över hälsa och säkerhet och har tagit en tydlig ställning för företagets samhällsansvar.

Forskning beställd av Achilles visar att inköpares största problem, när de arbetar med små och medelstora leverantörer, är att säkerställa att dessa följer de senaste standarderna och reglerna inom upphandling.

Inköpare tenderar att vara särskilt oroliga över mindre entreprenörers förmåga att följa aktuell lagstiftning, så det är viktigt att leverantörer kan visa att de känner till den.

2. Håller uppgifter uppdaterade

För det andra bör en perfekt leverantör, från inköpares synpunkt, alltid se till att deras uppgifter är aktuella.
Oavsett om det handlar om försäkringsbevis, finansiella resultat, hälsa och säkerhet, miljöpolicy eller utbildningar, så måste företag se till att alla uppgifter är relevanta och att de uppdateras regelbundet.
Det här gör det inte bara lättare för leverantören själv att hålla koll på policyer och pappersarbete utan hjälper dessutom inköpare att fatta bättre och mer välgrundade beslut.
Achilles samlar in uppgifter inom olika områden som är relevanta för branschen med hjälp av ett frågeformulär under kvalificeringsprocessen. Formuläret är en förutsättning för att få gå med i nätverken och kräver att leverantörer genomför regelbundna uppdateringar, minst en gång om året, för att garantera att uppgifterna är aktuella – något inköpare är mycket angelägna om.

3. Strävar alltid efter att bli bättre

Leverantörer som har genomgått en Achilles-revision får ett betyg – beroende på nätverk kan det vara godkänd/underkänd eller en siffra – som anger hur bra de klarade sig. Betyget visas för inköpare tillsammans med revisionsrapporten.

Genom att lära från revisionsresultaten och uppnå ett bättre revisionsbetyg varje år visar man för inköpare att företaget arbetar på att bli bättre och för att kontinuerligt uppfylla allt striktare inköpsstandarder. Ni kanske inte alltid är perfekta, men genom att garantera att man har infört de åtgärdsplaner som krävs kommer man långt.
Läs vidare om hur ni kan förvandla er verksamhet till ett perfekt leverantörsföretag.

4. Visar innovationsförmåga

Just nu är innovation en viktig trend inom leverantörskedjor och något inköpare vill se tecken på hos leverantörerna de arbetar med, eftersom det kan vara just det som ger kunden ett övertag.
Achilles kvalificeringsformulär har ett särskilt avsnitt med en leverantörsprofil där företag kan marknadsföra sina meriter, skryta om sina bedrifter eller berätta om ovanliga saker som de har arbetat med – både internt eller med externa företag.
Inköpare vill att leverantörer ska ligga steget före, sträva efter förbättring samtidigt som de följer regler och standarder. Det är därför viktigt att entreprenörer tänker på att inköpare söker tecken på innovation, men de vill också ha leverantörer som följer regler – så de här två faktorerna går hand i hand.

5. Har en proaktiv inställning

Sist, men inte minst, den perfekta leverantören har en proaktiv inställning.
Medlemskap i något av de Achilles nätverk visar för inköpare att leverantörer har för avsikt att uppfylla inköps- och branschkrav.
Men det krävs mer än ett medlemskap. Glöm inte att engagera era kunder utanför Achilles plattform och se till att marknadsföringsteamet eller den marknadsföringsansvariga marknadsför era prestationer. Det kan ni göra via företagets webbplats, sociala medier, mässor och e-postsignaturer – ni kan vara hur kreativa som helst.
Ta reda på vilket Achilles nätverk som passar ert företag bäst.

← Artikel