Kontaktskjema
Fem egenskaper som gjør deg til den perfekte leverandør

Artikkel

Fem egenskaper som gjør deg til den perfekte leverandør

Jernbane-, forsynings- og bygg- og anleggsbransjene i Europa har hatt sterk vekst i de senere årene. Startskuddet har gått for store prosjekter som HS2 og verdens største offshore vindkraftanlegg, noe som har skapt gode muligheter for leverandører.

Noen mener at den perfekte leverandøren er den som kan levere hva det enn er innkjøperen måtte ha behov for, men det skal mer til enn det.
Nedenfor tar vi for oss det vi tror er de fem viktigste egenskapene innkjøpere ser etter i den perfekte leverandøren.

1. Du etterlever konsekvent bransjestandarder

Når det kommer til stykket, må innkjøpere være sikre på at leverandørene ikke utgjør en ekstra risiko i organisasjonens risikoprofil. Den beste måten å oppnå dette på, er å sørge for at leverandøren etterlever alle relevante lover og forskrifter. Hvert av Achilles-nettverkene jobber mot standardene i sin bransje, men mange av kravene er de samme på tvers av bransjer, for eksempel kravet om at alle leverandører har gode HMS-resultater og tar sitt samfunnsansvar alvorlig.

Forskning utført på oppdrag av Achilles, har faktisk vist at hva innkjøpere som samarbeider med små og mellomstore leverandører er mest opptatt av, er å sikre at de etterlever de siste standardene og forskriftene innen anskaffelse.
Innkjøpere er gjerne spesielt på vakt med hensyn til mindre leverandører og deres evne til å overholde nye forskrifter, så det er viktig at leverandørene kan vise at de har kontroll på dette.

2. Du holder informasjon oppdatert

Sett med innkjøpernes øyne bør den perfekte leverandøren alltid holde relevant informasjon oppdatert.

Enten det gjelder forsikringsdokumentasjon, eller informasjon om virksomhetens økonomi, HMS-resultater, miljøretningslinjer eller ny kompetanse, må leverandørene sørge for at all informasjon er relevant og regelmessig oppdatert.

Dette hjelper begge parter, leverandøren får en ekstra motiveringsfaktor til å holde seg oppdatert på retningslinjer og papirarbeid, og innkjøperen får tilgang til oppdatert informasjon som legger grunnlaget for gode beslutninger.

Som en del av prekvalifiseringsprosessen, samler Achilles inn informasjon på en rekke områder som er relevant for den aktuelle bransjen. Dette er en av forutsetningene for å bli medlem av et bransjenettverk, og det er et krav at leverandørene oppdaterer informasjonen minst én gang i året. Dette garanterer at informasjonen alltid er oppdatert og relevant, noe våre innkjøpsmedlemmer naturlig nok er svært opptatt av.

3. Du setter mål for kontinuerlig forbedring

Leverandører har muligheten til å gå gjennom en Achilles-revisjon, som er en grundig gjennomgang av en rekke aspekter ved virksomheten. Avhengig av bransjenettverk, er resultatet av revisjonen enten bestått eller ikke bestått, eller en poengsum som viser hvor godt de lever opp til bransjenettverkets standarder. Resultatet av revisjonen blir gjort tilgjengelig for innkjøpere sammen med revisjonsrapporten.

Ved å bruke revisjonsresultatene til å iverksette forbedringstiltak, og på denne måten oppnå bedre revisjonsresultater fra år til år, viser organisasjonen at den engasjerer seg i kontinuerlig forbedring, og at den legger store vekt på å møte stadig mer krevende bransjestandarder. Det er ikke sikkert du er perfekt hele tiden, men hvis du kan vise at du har iverksatt handlingsplaner der det er behov for det, har du kommet et langt stykke på vei.

4. Du satser på innovasjon

Innovasjon er en viktig forsyningskjedetrend i dag, og innkjøpere ønsker å se bevis på dette fra leverandørenes side, da dette kan være det som gir kunden en fordel.

Prekvalifiseringsspørreskjemaet fra Achilles inneholder et eget avsnitt for «leverandørprofil», hvor leverandører kan sette søkelyset på spesialkompetanse og prestasjoner, og trekke frem uvanlige og nyvinnende prosjekter de har jobbet med, enten internt eller i samarbeid med andre.

Innkjøpere vil at leverandører skal ligge langt framme i sitt felt og alltid strebe etter å bli bedre og mer innovative, mens de samtidig etterlever alle nødvendige krav. Det er derfor viktig for leverandører å huske på at innkjøpere både er på utkikk etter tegn på innovasjon og etter leverandører som etterlever alle relevante krav. Disse to faktorene må derfor gå hånd i hånd.

5. Du har en proaktiv og mulighetsorientert tilnærming

Sist, men ikke minst, må den perfekte leverandøren ha en proaktiv og mulighetsorientert tilnærming.

Ved å bli medlem i et Achilles-nettverk, viser leverandørene at de er seriøse når det gjelder å møte kravene fra innkjøperne, og fra bransjen. Men det er ikke nok bare å bli medlem. Husk at du må fortsette dialogen med kundene dine utenfor Achilles-plattformen, og sørge for at salgs- og markedsføringsmedarbeidere fortsetter å spre informasjonen om virksomhetens meritter. Bruk virksomhetens nettsted, sosiale medier, messer og e-postsignaturer – her er det bare oppfinnsomheten som setter grenser.

Hvorfor melder du deg ikke på et leverandørkurs fra Achilles(For tiden bare tilgjengelig i UK) – enten klasserombasert eller e-læring? Dette er enda en måte leverandører kan ligge i forkant på for å lære mer om anskaffelsesprosesser, spesielt i regulerte bransjer.

Ta kontakt i dag for å finne ut mer om hvordan du kan gjøre virksomheten din til en perfekt leverandørorganisasjon. Hvis du vil ha mer informasjon kan du f

← Artikkel