Kontaktskjema
Leverandørkjedene i bygg- og anleggssektoren kan forberede seg på fremtidig vekst

Artikkel, Bransjeinnsikt

Leverandørkjedene i bygg- og anleggssektoren kan forberede seg på fremtidig vekst

Aktiviteten i bygg- og anleggssektoren øker over hele verden. Det ser ut til at inntektene i sektoren, som drives av positiv økonomisk vekst, lave renter og stor etterspørsel, vil fortsette å stige i årene som kommer.

Økt produksjon er ikke bare ensbetydende med mange muligheter for vekst og utvidelse i hele bygg- og anleggssektoren – det betyr også at presset på leverandørkjedene øker.

Hvert bygg- og anleggsprosjekt er unikt, og prosjektene omfatter ofte team med konsulenter, hovedentreprenører, utviklere, underentreprenører og leverandører som bare samarbeider én gang. Som et resultat kan leverandørkjedene omfatte et bredt spekter av innkjøpssystemer, organisasjoner og områder. På større, mer kompliserte prosjekter kan ansvaret forsvinne lenger ned i leverandørkjeden, idet man ender opp med en stor gruppe mindre leverandører. For de som styrer, kan det være vanskelig å kjenne alle i leverandørkjeden og vite hva de gjør til daglig.

Global vekst – et blandet bilde

Bildet som tegner seg av veksten, er ikke det samme over hele verden, og bak det store bildet med økt vekst og produksjon ligger en rekke regionale utfordringer og dynamikker.

Den kinesiske veksten har begynt å avta

For det første ser det ut til at den kinesiske bygg- og anleggsbransjen kommer til å sakke betraktelig ned de kommende årene. PwC viser til den aller første nedgangen i boligproduksjonen i landets nyere historie, og den kontinuerlige omleggingen til en forbruker- og servicebasert økonomi. Dette betyr at både den amerikanske og den indiske bygg- og anleggssektoren kan vokse raskere enn deres kinesiske motstykke de neste 15 årene. Men alle de tre landene kommer fortsatt til å stå for 57 % av den globale veksten.

Press på marginene i Europa

Til tross for at veksten nylig har tatt seg opp igjen i Europa er presset på leverandørkjedene fortsatt et stort problem for selskaper i Irland, Storbritannia og Nederland, da mangel på underleverandører og materialer legger press på marginene. Mange innkjøpere griper til digitale løsninger i den tro at de kan hjelpe dem med å bekjempe mangel på arbeidskraft og øke produktiviteten.

Investeringer i infrastruktur driver veksten i Norden

I hele Norden har veksten av investeringer i infrastrukturen bidratt til å fremme vekst i bygg- og anleggsbransjen. Svenske myndigheter har planlagt å bruke omtrent 65 milliarder EUR på infrastruktur mellom 2018 og 2029, mens Norge vil bruke 120 milliarder NOK kun på jernbanesystemet frem til 2023. Danske myndigheter har lagt av 13,5 milliarder EUR til investeringer i infrastruktur for de neste årene.

Denne regionen har et stort utvalg mindre selskaper som konkurrerer om forretningsmuligheter. Norge har 23 000 selskaper som driver i bygg- og anleggsbransjen, fra mindre enheter med under ti ansatte, til store multinasjonale organisasjoner. I Sverige utgjorde 213 434 selskaper landets bygg- og anleggssektor, med en økning med 21 % fra 2010 til 2016. Veksten i antall tilgjengelige leverandører gir innkjøperne utfordringer med leverandørkjedestyring.

Disse innkjøperne må kartlegge leverandørkjedene for å sikre at selskapene overholder lover, særlig de som gjelder samfunnsansvar og lønnskrav. I Norge, som har tusenvis av mindre leverandører, kan innkjøpere raskt ende opp med store, komplekse leverandørkjeder.

«Hovedutfordringen for innkjøpere er å sørge for at hver leverandør de arbeider med, overholder Norges lover og reguleringer», sier daglig leder Carsten Krøger i StartBANK «Innkjøpere må vite at alle arbeidere og selskaper som kommer hit for å jobbe, betaler riktige skatter, får utbetalt påkrevd minstelønn, og at de overholder helse- og sikkerhetskravene våre samt lover for samfunnsansvar. Dette er veldig viktig for effektiv forhåndskvalifisering av leverandører.»

Hvordan kan man forberede seg på økt etterspørsel?

Bygg- og anleggssektoren har potensial til å oppleve realvekst de kommende årene, men måten leverandørkjedene driver og styres på, må også forandres. Nettverkene våre, som StartBANK og BuildingConfidence, er med på å legge grunnlaget for skalerbar vekst ved å øke åpenheten og gi innkjøpere og leverandører tilgang til rene, validerte data.

For nordiske entreprenører kan dette være forskjellen mellom vekst og stagnasjon i nær fremtid. Men det er også viktig for kinesiske operatører som ser etter muligheter i en økonomi i endring, eller for europeiske selskaper som er ute etter å sikre seg den beste kompetansen fra et begrenset utvalg. Ved å la data stå i sentrum for relasjonen mellom innkjøpere og leverandører bidrar vi til å gjøre planlegging, prognoseberegning, budsjettering og iverksettelse mer effektivt.

For bygg- og anleggsbransjen er forhåndskvalifisering i ferd med å bli en viktig standard. Dette er en av de viktigste styrkene ved nettverkene våre. Gjennom revisjons– og kvalifiseringsordningene våre kan innkjøpere og leverandører drive virksomhet med full oversikt. Dette bidrar ikke bare til å øke åpenheten, men også til å styrke konkurransefortrinnene og skape skalerbare modeller.

En god leverandørkjede kan tilpasses enhver utfordring. Nettverkene våre bidrar til å etablere dem så raskt, enkelt og effektivt som mulig.

← Artikkel