Komma i kontakt

Etisk leverantörshantering och kvalificering

Risker förknippade med anseende, åtal, ekonomisk förlust och anställdas liv innebär att etiskt beteende är en förutsättning för varje verksamhet.

INSIKTSSTYRD

Hjälper företag att arbeta med integritet

Back to all products

Globala organisationer förväntas alltid agera säkert och ansvarsfullt. De som inte har full insyn i sin verksamhet riskerar att hamna på fel sida om kunder, lagstiftare och allmänheten.

Vi hjälper företag att se till att deras leverantörer följer internationell lag och bästa praxis och att alla som arbetar med deras projekt är skyddade.

Uppgifterna vi ger till företag begränsar risken för störningar i leverantörskedjan, skadat anseende och allvarliga olyckor eller skador på arbetsplatser. Vi är globala experter med erfarenhet och kunskap från flera branscher. Vi hjälper er att införliva era värderingar vid inköp, upphandling och leverantörshantering samt kvalificering.

0million

Uppskattningsvis män, kvinnor och barn föll offer för nutida former av slaveri varje dag under 2016

Global Slavery Index

FÖRDELAR

Höjer standarder inom affärsetik

Hjälper till med etisk leverantörshantering och kvalificering.

Se hur det fungerar

Be om en demonstration

FUNKTIONER

Så här fungerar det

Från upphandling till kontinuerliga relationer ‒ våra tjänster bidrar till att förbättra resultat och minska risker – under hela processen.

Förstår du vad teamet behöver? Besök våra sidor med rekommendationer.

Mer information

PAKET

Välj det paket som passar bäst

Request a call back from our team of experts

Fields marked with * are mandatory.

Eftersom du är intresserade av affärsetik