Kontaktskjema
Slik hjelper vi leverandører å skille seg ut fra konkurrenter

Bransjeinnsikt, Bransjeinnsikt

Slik hjelper vi leverandører å skille seg ut fra konkurrenter

Det kan være vanskelig å få virksomheten til å vokse i et konkurranseutsatt marked, spesielt med et begrenset antall tilgjengelige leverandørkontrakter fra innkjøpere.

For å skape de beste resultatene bør en strategi være å synliggjøre virksomheten i størst mulig grad, samtidig som den overholder innkjøpsstandarder og forskrifter. Dette er enklere sagt enn gjort.

Våre leverandørløsninger gir en rekke fordeler for virksomheter som ønsker å skille seg ut fra mengden. Dette er de fire beste måtene du kan få hjelp til å oppnå vekst i virksomheten på ved å slutte deg til nettverket vårt.

 

1. Bli synlig

Det første steget er å sørge for at organisasjonen din og det den er dyktig på, er synlig for relevante innkjøpere i bransjen. Før betydde det å bruke timevis på å svare på flerfoldige anbudsskjema. Vår løsning bytter dette ut med ett enkelt sett med spørsmål.

Dette settet med kjerneinformasjon gjøres synlig for alle relevante innkjøpere i bransjen. Ved å passe på at informasjonen er oppdatert til enhver tid – f.eks. ved å oppdatere produkter og tjenestekoder – kan du være trygg på at innkjøpere alltid ser det du har å tilby.

Det å bli synlig kan potensielt ha stor betydning for bedriften din. Prosessen med å se gjennom og oppdatere produktkoder på skjemaprofilen har hjulpet firmaer til å bli sett av de rette folkene.

2.   Bli hørt

Det er ikke nok å bare være synlig for innkjøpere i fellesskapet. Du må også la høre fra deg om hva du har oppnådd og hva du kan.

Vårt team står parat til å ta en prat med deg om forretningen din. I noen fellesskap tilbys pressemeldingsmaler som er rettet inn mot bestemte miljøer, slik at du kan dele nyheter med de som mest sannsynlig er interessert. Vi utgir også kasusstudier hvor vi fremhever bestemte historier om de som lykkes eller har innført innovative tilnærminger, så du må ikke nøle med å ta kontakt.

Med Achilles’ fordelsprogram kan du dessuten dra fordel av eksklusive rabatter fra en rekke av våre partnere, inkludert det prisbelønte markedsføringsbyrået Wov&n. Det dekker hele spekteret av tjenester, noe som betyr at det står klart til å gi råd og støtte i alle digitale kanaler. Med vårt fordelsprogram kan leverandører spare opptil GBP 2500 bare ved å benytte seg av et par av rabattene.

3.   Bli revidert

Det å få kvalifikasjonene sine bekreftet av en tredjepart er uvurderlig, og en revisjon er et ekstra steg i den retningen. Det er med på å bygge tillit mellom deg potensielle innkjøpere, spesielt hvis datakvaliteten er god. Innkjøpere kan se nøyaktig hvor du passer inn i deres drift og hvor stor risiko du representerer for dem.

4.   Bli med i nettverket

Det å bygge nettverk er et av de mest effektive verktøyene du har. Det hjelper ikke så mye å legge ut ting på sosiale medier hvis du ikke kommer deg ut og møter folkene.

Når du møter folk ansikt til ansikt, er det enklere å fremheve dine beste egenskaper sammenlignet med konkurrentene. Det er vår erfaring at god nettverksbygging virkelig øker et firmas sjanse til å vinne nye leverandørkontrakter.

Noen innkjøpere holder faste «leverandørdager» for kontraktørene sine. Der får leverandørene anledning til å møte folkene de jobber for og knytte sterke profesjonelle bånd til dem. I slike uformelle situasjoner er det enkelt å stille spørsmål.

Noen av fellesskapene våre holder faste «Achilles Connect»-arrangementer, hvor medlemmer kan komme sammen, dele innsikter og bygge nettverk med folk fra andre selskaper.

Konferanser og messer for leverandørbransjen tilbyr lignende muligheter for nettverksbygging. Det er lite sannsynlig at du i noen annen situasjon vil oppholde deg i samme rom som så mange fra samme næring som deg, så disse arrangementene er virkelig viktige muligheter. Ikke glem å vise frem ditt Achilles-stempel på standen din.

Sist, men ikke minst: Du må ikke undervurdere hvor effektivt LinkedIn kan være. Dette sosiale nettverksmediet for profesjonelle har over 500 millioner brukere verden over, så det er avgjørende å være aktivt til stede på dette nettstedet for å opprette kontakter med innkjøpere og andre leverandører i bransjen. Ta deg tid til å fremheve kunnskap og ekspertise på profilen, så blir det langt mer sannsynlig at innkjøpere legger merke til deg.

 

Strever du med å skille deg ut fra mengden? Ta kontakt med et av våre teammedlemmer for å se hvordan vi kan bidra til at du blir lagt merke til av kjøpere.

← Bransjeinnsikt

Get great insights in your inbox every month

Subscribe