Kontaktskjema
Moderne slaveri under en pandemi: utnytting under en krise

Artikkel, Hvitebok

Moderne slaveri under en pandemi: utnytting under en krise

Moderne slaveri har mange former, fra menneskehandel til tvunget eller bundet arbeid. Det kan være en bygningsarbeider som mottar mindre enn minstelønn, eller at mannskap på et skip blir tvunget til å bli værende ombord uten lønn. COVID-19 pandemien har endret arbeidsmønstre, og som den pågående krisen i kjøttindustrien i Tyskland demonstrerer, belyser kanskje responsen på pandemien dårlige arbeidsforhold og migrantarbeideres sårbarhet.

Antall potensielle offer for moderne slaveri i Storbritannia har økt med 52 % siden 2019, og COVID-19-krisen reduserer tilgangen til sikkert og pålitelig arbeid grunnet stengte grenser og reiserestriksjoner. Med utdanningssystemer i pause over hele verden øker dette trusselen om økt utnyttelse av barn.

I 2019 var utnyttelse av arbeidere den vanligste type utnyttelse, og det anslås at det for tiden er 40,3 millioner mennesker som sitter fast i moderne slaveri på verdensbasis. Men hvordan kan organisasjoner håndtere moderne slaveri under en pandemi og opprettholde et høyt nivå av forretningsetikk?

Moderne slaveri i leverandørkjeden

Storbritannias innenriksdepartement sendte ut følgende uttalelse: «Under koronavirus-pandemien er det viktig at virksomheter fortsetter sitt arbeid med å identifisere og takle risikoen for moderne slaveri i sine virksomheter og leverandørkjeder. I tillegg til å fokusere på helse,miljø og sikkerhet for sine ansatte vil virksomheter måtte vurdere hvordan svingninger i etterspørsel og endringer i driftsmodellen kan føre til ny eller økt risiko for arbeidsutnyttelse.»

Er arbeidskraften din outsourcet?

Forsikre deg om at entreprenører og leverandører på lavere nivå holder like strenge bakgrunnssjekker som de du utfører på dine egne ansatte, og sørg for at alle ansatte får tilstrekkelig opplæring i å oppdage tegn til moderne slaveri. På lang sikt kan dette gjøres gjennom revisjoner av lønns- og arbeidsvilkår og sikkerhetsprogrammer på arbeidsstedet. Under en pandemi kan du foreta ekstra kontroller ved å følge opp leverandørene dine og deres etiske forretningspraksis.

Øker leverandørene dine produksjonen av forretningskritiske produkter?

Hvis leverandørene dine ansetter vikarer for å klare arbeidsmengden, kan disse være i fare for utnyttelse. Bedrifter bør ha oppmerksomhet på leverandører på 2. og 3. nivå både når det gjelder ansatte og også anskaffelse av råmaterialer for å redusere risikoen for moderne slaveri under en pandemi. Innkjøpere bør også unngå sen kansellering av ordrer, da kontantstrømforstyrrelser kan føre til at arbeidstakere ikke blir betalt.

Skap dialog

Aktiv overvåking av leverandørkjeden og åpne kommunikasjonslinjer med leverandørene er nøkkelen til å takle dette etiske problemet innen anskaffelser.

Bestreb åpenhet ved å ha en åpen dialog med både ansatte og toppleverandører om håndtering av moderne slaveri under en pandemi. Dette vil hjelpe organisasjonen din til å fortsette å operere med integritet og opprettholde etiske standarder selv under de tøffeste tider.

Last ned utredningen vår for å lære mer om risiko for moderne slaveri i leverandørkjeden.

← Artikkel