Kontaktskjema
Kvinner i innkjøp: utfordrer status quo

Artikkel

Kvinner i innkjøp: utfordrer status quo

I anledning Den internasjonale kvinnedagen har vi snakket med Katie Ferrier, senior visepresident for kundeengasjement og kvalitetssikring, om å utfordre status quo når det gjelder kvinner som jobber i innkjøpernes mannsdominerte verden.

Hva var det med innkjøpsfunksjonen som tiltrakk deg og fikk deg til å bygge karrieren din rundt innkjøp? Og hvordan gjenspeiler dette rollen du har innenfor kundeengasjement i dag?

Innkjøp er rett og slett spennende. Frem til jeg var 18 år, ble jeg sponset av det britiske flyvåpenet, og målet var å bli pilot, men naturen var imot meg – høyden min stod ikke i stil med de høytflyvende ambisjonene mine. Så jeg bestemte meg for å studere jus og vedlikeholdt interessen for militæret ved å bli med i et kommersielt graduate-program i et stort forsvarsselskap. Det var her jeg ble introdusert for innkjøpsfunksjonen, og det la grunnlaget for den fremtidige karrieren min, som har omfattet alt fra konsulenttjenester, levering av kapitalprosjekter og nå teknologi. Jeg elsket det dynamiske ved innkjøpsfunksjonen, og jeg visste at det var noe jeg ønsket å holde på med. Jeg likte samarbeidet med andre funksjoner – det å bringe aktører sammen for å sikre at vi forhandlet om og skapte leverandørrelasjoner som gav gode resultater, samtidig som vi fremmet kontinuerlige forbedringer og nyskapninger i hele leverandørkjeden. Jeg likte også veldig godt å samarbeide med mennesker og lytte til hvilke utfordringer de hadde, hva de definerte som suksess, og så levere deretter. Dette har gitt meg et solid fundament når jeg samarbeider med kunder i Achilles, da jeg har sittet på den andre siden av bordet med Achilles som kunde. Det gjør at jeg forstår de komplekse kundeutfordringene, og dette kundeperspektivet prøver jeg å tilføre alt vi gjør som organisasjon.

Hvis du skulle gi ett råd til kvinner som ønsker å bygge en karriere innenfor innkjøp, hva skulle det være?

Enten vi er innkjøpsledere, kategoriledere eller innkjøpere, går jobben vår ut på å føre teamene sammen, lytte, samarbeide og finne løsninger. Etter min erfaring faller dette naturlig for mange kvinner. Ulike måter å tenke på spiller en rolle i næringslivet – selskapene som tenker og driver virksomhet på denne måten, gjør det bedre. I nyere tid har det skjedd store forbedringer når det gjelder minoritetsgruppers representasjon på seniornivå i organisasjoner. Mange mennesker har kjempet hardt for disse mulighetene i årenes løp, og nå er det vår tur til å skinne.

Mitt råd er at du må stole på deg selv og dine egne evner, slik at du virkelig kan bidra med det du har å gi. Du har fortjent en plass ved bordet – sørg for at du bruker den.

Hvilke ferdigheter eller egenskaper mener du er nødvendige for å lykkes i denne bransjen?

Jeg ser innkjøpsfunksjonen som organisasjonens samvittighet, som setter standardene som vi forventer at resten av selskapet og leverandørkjeden skal leve opp til. Derfor er det viktig at vi handler med integritet. Vi må være ærlige og åpne i det vi gjør, og legge vekt på samarbeid for å oppnå forbedringer, samtidig som vi balanserer dette mot behovet for å oppfylle forpliktelsene våre.

Temaet for Den internasjonale kvinnedagen i år er «Velg å utfordre» – hva betyr dette for deg?

Årets tema er veldig viktig – utfordringene vi står overfor som enkeltpersoner, selskaper og lokalsamfunn, men også globalt, er enestående. Det er ikke lenger mulig å bare akseptere normen – det finnes ingen norm! Vi kan utfordre status quo og etablere en ny normalitet. Aldri før har vi hatt den samme muligheten til å trykke på samfunnets nullstillingsknapp. Det er viktig at vi tar denne situasjonen på alvor og virkelig utfordrer oss selv, slik at vi kan redefinere måten selskapene våre opererer på, være mer bærekraftige og skape et selskap, et lokalsamfunn og til og med en verden som vi alle er stolte av.

Om Katie Ferrier, senior visepresident for kundeengasjement og kvalitetssikring

Katie har jobbet med større prosjekter, endring og innkjøp i over 15 år. Da Katie begynte karrieren, først i BAE Systems og deretter i Network Rail, hadde hun en rekke stillinger. Hun var blant annet leder for leverandørengasjement og senior programleder for elektrifisering, der hun hadde ansvaret for investeringsprosjekter til en verdi av over 500 millioner GBP.

Som senior visepresident for kundeengasjement og kvalitetssikring er Katie opptatt av at vi skal oppfylle forpliktelsene våre og skape verdi for kundene.

← Artikkel