Kontaktskjema
Achilles-opplevelsen: Innsikt fra leverandørkjeden forhindrer at innkjøpsteam inngår kontrakt med leverandør med høy risiko

Case Studier, Case Studier

Achilles-opplevelsen: Innsikt fra leverandørkjeden forhindrer at innkjøpsteam inngår kontrakt med leverandør med høy risiko

Forretningsanalyse og -innsikt er byggeklosser for langsiktig suksess. Forretninger bruker globale leverandører til råmaterialer, og mange investerer mer tid i å sikre at alle i leverandørkjedene følger de riktige standardene. En ledende leverandør av fornybar energi ønsket å vite om leverandørenes verdier var kompatible med deres egne verdier. De tok kontakt med Achilles for hjelp.

Utfordring

Forskriftene om bærekraft og etterlevelse blir stadig strengere rundt om i verden. Globale organisasjoner står overfor en ekstra utfordring i og med at de ikke bare må sørge for at virksomheten deres overholder de riktige standardene, men også at leverandørene deres gjør det. Derfor tok en ledende energileverandør kontakt med Achilles for å få hjelp til å forstå hvordan deres hovedleverandører i Achilles Green Energy-nettverket presterte når de ble vurdert opp mot sentrale kriterier for økonomi, bærekraft og styring. De ønsket også hjelp til å identifisere risikoer i leverandørkjedene sine. Leverandørkjedeledere tar stadig oftere kontakt med Achilles for å få hjelp til å overholde rapporteringsbehovene som er lovpålagt, som Modern Slavery Act i Storbritannia, Uyghur Forced Labor Prevention Act i USA og åpenhetslovene i Norge og Tyskland.

Green Energy-nettverket hjelper energileverandører med å finne og forhåndskvalifisere leverandører for prosjekter med grønn energi. Dette nettverket er åpent for leverandører av vindkraft på land og til havs, solenergi, bølgekraft, vannkraft og andre fornybare kilder, og gir sanntidsinformasjon om samsvarsnivået til potensielle leverandører knyttet til en rekke forskjellige kriterier, fra helse og sikkerhet til menneskerettigheter. Achilles utførte en pilottest av hvordan dette nettverket kan hjelpe organisasjoner med å finne grønne leverandører. Her hjalp vi innkjøperen med å vurdere leverandørene sine opp mot disse hovedstandardene.

Løsning

Disse leverandørene fullførte prekvalifiseringsspørreskjemaet for Green Energy, og Achilles sammenlignet det innsendte innholdet mot det strenge datarammeverket vårt. Achilles identifiserte over 2000 oppstrømsleverandører som hadde forbindelser til selskapets leverandører i første ledd. Ved å ta i betraktning en rekke ulike faktorer utviklet Achilles en dyptgående forståelse for styrker, små svakheter og store svakheter i innkjøperens leverandørkjede. I tillegg til å fremheve driftsrisikoer for innkjøperen laget Achilles også en poengsum som vi kunne måle leverandørens prestasjon opp mot.

Resultater

Achilles presenterte resultatet fra risikovurderingen til innkjøperen, som fikk verdifull innsikt i hvilke type risikoer som kan påvirke forretningens prestasjon og hvordan den kan oppfordre leverandørene til å forbedre sine egne prosesser.

Nøkkelleverandør fremhevet som en risiko

Takket være Achilles’ dyptgående og validerte leverandørspørreskjema kunne vi identifisere spesielt én leverandør som utgjorde en stor risiko for innkjøpsorganisasjonen. Den aktuelle leverandøren hadde rapportert usedvanlig mange skader (25 ganger mer enn gjennomsnittet), flere store skader i 2020 og hadde fått flere HSE/HAS-varsler det siste året, noe som tyder på at helse- og sikkerhetsstyringen ikke var blitt ordentlig overholdt av alle kollegaene i leverandørorganisasjonen, selv om den er sertifisert. Achilles påpekte overfor innkjøpsorganisasjonen at denne leverandøren kunne gi betydelig økt fare for ulykker på stedet. Takket være Achilles’ revisjonsprogram kunne vi identifisere og gjennomføre tiltak for å forhindre slike risikoer i leverandørkjeden, ved å ta i bruk handlingsplaner og spore leverandørytelse over tid.

Achilles påpekte også at over halvparten av leverandørene ikke hadde noen retningslinjer for å forhindre moderne slaveri eller menneskehandel, noe som tyder på risikoer knyttet til både etikk og sikkerhet i innkjøperens leverandørbase. Dette utgjør en risiko for innkjøpsteam basert i Storbritannia, Tyskland eller Norge fordi ny lovgivning krever bakgrunnsundersøkelser knyttet til menneskerettigheter og moderne slaveri i leverandørkjeden.

Achilles kom med anbefalinger for at innkjøperen skulle fortsette å overholde forskriftsmessige krav, samt forslag til hvordan den kunne identifisere og forbedre risikostyringsprosedyrene. Achilles foreslo også at energileverandøren bør foreta revisjon av leverandører med høy risiko for å sikre at de overholder helse- og sikkerhetsforskrifter.

Forsikringsrisikoer i leverandørkjeden fremhevet

To andre leverandører kunne ikke vise forsikringsbevis, noe som kan føre til store problemer hvis det oppstår en livstruende ulykke. For å redusere denne risikoen har Achilles et register over forsikringsbevis og utløpsdatoer for å kontrollere at forsikringene er oppdaterte og blir delt med de aktuelle partene i leverandørkjeden.

 

 

← Case Studier