Kontaktskjema
Håndtering av forstyrrelser i leverandørkjeden

Artikkel, Bransjeinnsikt

Håndtering av forstyrrelser i leverandørkjeden

Risikostyring i leverandørkjeden med henblikk på nye store risikoer.

Spredningen av koronaviruset og den pågående australske skogbrannkrisen er ekstreme eksempler på hvordan lokale hendelser fort kan bli til kriser i stor skala. Det er ofte det uventede ved disse hendelsene som gjør det så vanskelig å prøve å kontrollere de menneskelige og økonomiske skadevirkningene.

Storskala-katastrofer av dette slaget kan merkes i alle verdenshjørner og har stor innvirkning på økonomien. I vårt eget teknologi- og produksjonsnettverk har vi minst én leverandør i 72 forskjellige land. Globale leverandørkjeder betyr at folk som ikke har tilknytning til den originale hendelsen, ofte opplever økonomiske skadevirkninger og forstyrrelser allikevel.

Disse nye store risikoene karakteriseres som ekstreme, systemiske risikoer som heller er resultater av menneskelige handlinger enn naturlige farer. De utgjør en alvorlig utfordring for anskaffelsesteam som ønsker å beskytte selskapene sine mot større forstyrrelser i leverandørkjeden. Er det mulig å ha en effektiv plan B klar for enhver situasjon?

En voldsom påkjenning

I Kina påvirker en lockdown mangfoldige byer og flere titalls millioner mennesker, det er beregnet at 10 millioner hektar har brent ned eller brenner i Australia, og den globale økonomien står overfor større potensielle forstyrrelser i leverandørkjeden enn noen gang tidligere.

I Kina påvirkes bedrifter både lokalt og internasjonalt av forsøkene på å hindre spredning av virus. Selskaper i Shanghai ble bedt om å stoppe driften i to uker og fikk ikke gjenoppta arbeidet før 9. februar. Suzhou utsatte returen av millioner av fremmedarbeidere i en uke. Regionens rolle som et viktig produksjonssentrum for selskaper som Apple, Foxconn, John & Johnson og Samsung betyr at effekten av enhver forstyrrelse påvirker den globale økonomien svært raskt. I vårt teknologi- og produksjonsnettverk blir 21 % av innkjøpsbudsjettene brukt på nøkkelleverandører som er basert i Kina.

Mange globale selskaper advarer investorer og kunder om at de kan forvente forstyrrelser i leverandørkjeden. Toyota har stoppet produksjonsaktiviteter i de berørte områdene og begrenser reisevirksomheten for de ansatte. Hyundai har stoppet produksjonen i Sør-Korea, og begrunner dette med en mangel på komponenter grunnet utbruddet.

Vurdering av potensielle utslag

«Selv om man kan håndtere de produksjonsrelaterte utfordringene i de kommende ukene, kan begrensninger på innkommende og utgående kapasitet i mars og april bli den største hindringen for normalisering av leverandørkjeder.» DHL Resilience360. For anskaffelsesteam som ønsker å skape effektive risikostyringsstrategier i leverandørkjeden, blir planlegging for storskala-hendelser en større prioritering. Den potensielle økonomiske innvirkningen av naturkatastrofer og klimaendringer ble belyst i Global Risks Report 2020 fra World Economic Forum (WEF). Det økte varmestresset forårsaket av global oppvarming kan føre til et tap av produktivitet som tilsvarer 80 millioner heltidsjobber innen 2030. Men vi begynner allerede å se tydelige effekter. Rapporten anslår at den verdensomspennende økonomiske påkjenningen og skaden fra naturkatastrofer i 2018 var rundt 165 milliarder dollar, og halvparten av disse var ikke forsikret. Vi ser også denne trenden i vårt nordlige og sentraleuropeiske forsyningsnettverk (UNCE), der 50 % av leverandørene rapporterer at de har forsikring mot forurensning og miljøskade.

Lignende hendelser, som SARS-utbruddet i 2003, kan lære oss mye, men forsyningskjeder og økonomier er mye mer globaliserte i dag. Kina inntar en enormt viktig rolle i den globale økonomien, og utgjør mer enn det dobbelte av den globale vareeksporten de hadde i 2003. Bare Guangdong-provinsen eksporterte mer i 2018 enn hele Kina gjorde for 17 år siden.

Selv en midlertidig nedgang i det kinesiske BNP vil ha enorme effekter, og det samme gjelder en nedgang i detaljvareomsetning eller internasjonal reisevirksomhet (den amerikanske regjeringen har nå utstedt en formell advarsel mot alle reiser til Kina). Chinese Academy of Social Sciences, som støttes av den kinesiske regjeringen, anslår at utbruddet kan føre til en vekstrate under 5 % for de første tre månedene i 2020.
Så hvilken rolle har anskaffelsesteamene i å identifisere og avbøte risikoene for forstyrrelser i forsyningskjeden som vi nå ser utspille seg i Kina og Australia?

Betydningen av å ha en plan B
Uten synlighet og åpenhet i leverandørkjeden blir beredskapsplanlegging ikke annet enn gjetning. Våre undersøkelser viser at bare 44 % av forstyrrelsene i leverandørkjeden som innkjøperne opplever, stammer fra nivå 1.

Under utvikling av risikomodeller må innkjøperne sørge for at de baserer dem på reguleringer, bransjebehov og flyten av varer og tjenester. Dette gjør at leverandører kan gis en poengsum basert på risikoen de utgjør, og de med høyere risiko kan bli bedt om å forsikre at de har kapasitet til å takle plutselige forstyrrelser, økt samsvar eller CSR-problemer. Leverandører med høy risiko kan deretter spores slik at innkjøperne er i stand til å reagere raskt på endringer, enten ved å tilpasse kontinuitetsplanene sine eller finne alternative kilder som backup. Kostnadene ved å stille uforberedt kan være alvorlige. I Kina er flyfrakten redusert med 50 %, og det er en forsinkelser i shippingen på Yangtze-elven. Selskaper som ikke har alternative leverandører av råvarer og komponenter, vil sannsynligvis bli sterkt påvirket av disse forsinkelsene, spesielt hvis de vedvarer.

En viktig del av risikostyring i leverandørkjeden er kommunikasjonen med leverandørene. Dette er enda viktigere i krisetider. Å samarbeide om å tilpasse seg nye situasjoner er den beste måten for alle å begrense skaden på. Når ledetider blir gitt av leverandører, bør innkjøperne sjekke at de har sett på hele leverandørkjeden for å sikre at det ikke er noen problemer. Vil forsterkede sikkerhetskontroller på flyplasser, i havner og ved grenseoverganger føre til forsinkelser? Hvor store forstyrrelser i leverandørkjeden kan dette i så fall føre til?

Å bygge sterkere, sikrere og mer bærekraftige leverandørkjeder er essensielt for å kunne tilpasse seg endringene i verden. Anskaffelsesteam har en viktig rolle i å sikre at selskapene deres er forberedt på den økende risikoen og utfordringene som globale forsyningskjeder vil møte de kommende tiårene. For å gjøre dette effektivt trenger de en fullstendig og skreddersydd verktøykasse for risikostyring i leverandørkjeden.

← Artikkel