Achilles är en ledande global aktör inom leverantörsinformation.

Vi hjälper inköpare och leverantörer att bilda branschnätverk som leds av styrgrupper bestående av representanter med branschexpertis.

På så sätt kan inköpare och leverantörer dela med sig av bästa praxis och hjälpa till att forma den framtida utvecklingen av nätverket.

Kvalificering av leverantörer är kärnan i vårt erbjudande.Vi samlar in och validerar leverantörsinformation liksom utför tusentals revisioner årligen, för att förse inköpare med tillförlitlig leverantörsinformation.

Jag är en leverantör

Ta reda på mer Gå med

Jag är en inköpare

Ta reda på mer Gå med

But don’t take our word for it – explore why 900 major buying organisations and 100,000+ suppliers have joined the Achilles network...

Affinity Water logo

Discover how Skanska achieves advanced supply chain management with Achilles BuildingConfidence.

Not sure which community to join? Use our Community Finder to locate the correct one for your business.

Achilles nätverk hjälper inköpare och leverantörer i samma bransch eller region att dela kvalificerings- och leverantörstinformation..

Achilles är unikt eftersom vi samarbetar med våra kunder för att minska dubbelarbete i prekvalificering av leverantörers process. Inköpare arbetar tillsammans för att skapa gemensamma standarder för leverantörer och leverantörerna får snabb tillgång till synlighet med nya inköpare.
Kommersiell, smart och tillit. Detta är nätverksmodellen.

Välj den region och bransch DU vill leverera för att hitta rätt nätverk för ditt företag: