Komma i kontakt
De praktiska leverantörskedjelösningarna som kan förverkliga era hållbarhetsstrategier

Artikel, Branschinsikter

De praktiska leverantörskedjelösningarna som kan förverkliga era hållbarhetsstrategier

När Accenture intervjuade företagsledare mitt under coronaviruspandemin, sa nästan tre fjärdedelar (73 %) att en topprioritering för dem under de nästa tre åren var att ”bli ett verkligt hållbart och ansvarskännande företag”.

Men kompetenserna som krävs för att leda är komplexa och svåra att skaffa sig: de handlar om mycket mer än att göra taktiska förändringar, introducera miljövänliga produkter, minska koldioxidutsläpp och använda rena, förnybara energikällor och återvunna material.

Som ett specialiserat varumärke för hållbarhetsdata sa edie i en artikel nyligen, ”2020-talets hållbarhetsledare är både mästare på att utveckla strategier och en enande kraft för att leverera dem – och leverans av strategier kräver påverkan och engagemang, ändrad ledning och samarbete, problemlösning och kursändring.”

Vikten av empati

Företagsledare som framgångsrikt uppnår de mål som läggs fram i Accentures undersökning och minskar sina företags miljöpåverkan har med andra ord minst lika mycket empati med andra människor och de utmaningar de ställs inför som de har specialkunskaper om den relevanta forskningen.

Faktum är att slutsatsen av Accentures undersökning är att många företag kommer att misslyckas i sina ambitioner eftersom denna brist på empati betyder att de inte engagerar en särskilt viktig grupp intressenter: ”Medan ledningsteam i stort är övertygade om att de är på rätt väg för att driva verksamheten mer hållbart, tenderar anställda – en viktig intressegrupp som pådrivare av förändring inom organisationer – att inte hålla med.”

I en annan rapport som också borde oroa företag har NewClimate Institute och Carbon Market Watch granskat de klimatrelaterade löften som givits av världens 25 största företag – och funnit dem bristfälliga. Rapporten går faktiskt så långt som att säga att de kollektivt misslyckas med att anpassa sig till målsättningarna för 2030 som lades fram i Parisavtalet. Värre än så, många löften innehåller kryphål och inkorrekta påståenden som avsevärt minskar värdet av givna utfästelser.

Stöda hållbar verksamhet

Vi på Achilles är långt ifrån att rikta ett anklagande finger. Vi förstår fullkomligt hur skala och komplexitet och dess tillhörande utmaningar, den stora mängden synpunkter och inblandade intressegrupper samt de distraktioner som utgörs av ekonomiska faktorer och annat som dominerar nyheterna, kan skapa förvirring.

Det är därför som vi erbjuder en rad tjänster som är utformade för att hjälpa företagsledare att frigöra fördelarna för ekonomin, driften och anseendet med att leverera på klimatrelaterade ambitioner för alla intressegrupper – inklusive de ytterst viktiga medarbetarna.

Achilles är förstås inte någon miljökonsult. Vi är heller inte en livs-coachingsorganisation som kan hjälpa människor att lära sig empati. Vår sakkunskap handlar om att hjälpa företag att hantera sina leverantörskedjor – och det är där vårt verkliga värde inom området hållbara affärsmetoder ligger. Vi kan fungera som ett stöd genom att samla in och validera relevanta miljömässiga och sociala uppgifter, inte bara från er organisation utan även från era leverantörers.

Genomgående rapportering i hela leverantörskedjan

Vi kan med andra ord hjälpa dig och dina ledningsteam att förstå exakt hur era spridda leverantörers ekologiska fotavtryck ser ut – utan försköningar. Det ger dig perspektivet du behöver för att inspirera till positiva åtgärder genom att använda din ledarskapsförmåga för att förena kollektiv förståelse av och stöd för din miljöstrategi.

Så den verkliga insikten, kompetensen och ansvaret vilar på dig. Vi förser dig bara med verktygen du behöver för att maximera dess effektivitet i varje länk i leverantörskedjan.

Det finns ett brett utbud av verktyg, samlade i en portfölj med produkter och tjänster, som du kan använda var för sig eller länka samman för att tillhandahålla en helt ansluten, genomgående rapportering som driver åtgärdbara affärsbeslut. Det inkluderar system och lösningar för:

  • miljöledning: driva positiv förändring i hela leverantörskedjan och öka förändringens positiva effekt;
  • energiminskning: hjälpa dig utrota fossila bränslen och tillhandahålla bevis på låg energikonsumtion i hela leverantörskedjan;
  • avfall och återvinning: säkerställa att alla leverantörer följer reglerna för avfallshantering;
  • vattenhantering: möjliggöra efterlevnad och värde rörande alla aspekter av vattenanvändning, lagring och avlopp; samt
  • hantering av farliga substanser: tillhandahålla garantier för säkerhet, effektivitet och efterlevnad.

Vi tillhandahåller också en rad lösningar för dataverifiering och revisioner, bland dem ett frågeformulär för förkvalificering som ger en fullständig och korrekt bild av leverantörers riskprofiler inklusive insamling och verifiering av miljörelaterade data. Under tiden hjälper vår CarbonReduce Audit (kolminskningsrevision), som vi erbjuder i samarbete med Toitū, företag att mäta sina utsläpp korrekt och utveckla effektiva strategier för att minska dem.

Men alla dessa lösningar är endast verktyg – och vi är medvetna om att alla verktyg är bara så effektiva som handen som styr dem. Så till syvende och sist är det din kunnighet, din förståelse och ditt engagemang som ledare som verkligen räknas.

Allt vi kan göra är att göra det lättare för dig att leverera dina idéer.

Så när det gäller att vara den där ”enande kraften för strategileverans”, som edie lyfter fram, är det din empati och strategiförståelse som kan göra en skillnad. Vår portfölj ger dig de verktyg du behöver för att förvandla dina idéer till verklighet.

Kontakta oss för att få veta mer.

← Artikel