Kontaktskjema
De praktiske leverandørkjedeløsningene som setter bærekraftstrategiene dine ut i livet

Artikkel, Bransjeinnsikt

De praktiske leverandørkjedeløsningene som setter bærekraftstrategiene dine ut i livet

Da Accenture intervjuet bedriftsledere mens koronapandemien herjet som verst, meddelte nesten tre fjerdedeler (73 %) at «å bli en bærekraftig og ansvarlig bedrift» var en viktig prioritet i løpet av de neste tre årene.

Ferdighetene som skal til for å lede, er imidlertid sammensatte og sjeldne: De handler om mer enn bare å gjennomføre taktiske endringer, introdusere miljøvennlige produkter, kutte CO2-utslipp og bruke rene, fornybare energikilder og resirkulerte materialer.

Edie, et mediemerke som spesialiserer seg på bærekraft, skrev i en nylig artikkel: «Bærekraftslederen på 2020-tallet er både en mesterlig utvikler av strategi og en samlende kraft innen strategiimplementering. Og implementering av strategi er avhengig av innflytelse og engasjement, endringsledelse og samarbeid, samt problemløsing og kursendring.

Viktigheten av empati

Med andre ord vil bedriftslederne som oppnår målene i Accenture-undersøkelsen og klarer å redusere selskapets miljøavtrykk, ha like mye empati for andre mennesker og utfordringene de står overfor, som de har spesialistkunnskap om den underliggende vitenskapen.

Accenture-undersøkelsen konkluderer faktisk med at for mange bedrifter mislykkes med ambisjonene sine fordi denne mangelen på empati fører til manglende engasjement for en viktig interessentgruppe: «Ledelsesteam er i stor grad overbevist om at de er på vei mot mer bærekraftig drift, mens de ansatte – en interessentgruppe som er viktige fanebærere i en organisasjon – sier seg uenige.

I en annen rapport som også berører bedrifter, har NewClimate Institute og Carbon Market Watch saumfart de klimarelaterte løftene inngått av 25 av verdens største selskaper, og funnet at disse løftene har kommet til kort. Rapporten går til og med så langt som å hevde at selskapene kollektivt ikke lever opp til de 2030 ambisjonspunktene skissert i Parisavtalen. Og det som verre er – mange løfter inkluderer smutthull og unøyaktige påstander, noe som i stor grad svekker forpliktelsene som er inngått.

Støtte av bærekraftig virksomhet

Hos Achilles bruker vi ikke pekefingeren mot noen. Vi forstår godt at den store skalaen og kompleksiteten til utfordringene, mangfoldet av synspunkter og interessegrupper samt økonomiske faktorer og andre hendelser kan gjøre det hele mer innviklet.

Derfor tilbyr vi en rekke tjenester som kan hjelpe bedriftsledere med å få fordelene fra økonomi, drift og bedre omdømme som stammer fra oppnådde klimarelaterte ambisjoner og fornøyde interessenter – inkludert de ansatte, som er utrolig viktige.

Men Achilles er selvsagt ikke et miljøkonsulentfirma. Og vi er heller ikke en livsstilscoach som kan lære folk empatiske evner. Ekspertisen vår er basert på å hjelpe selskaper med å styre leverandørkjeden sin – og det er nettopp her verdien vår ligger innen bærekraftig virksomhet. Vi fungerer som et ekstra par øyne, og registrerer og validerer rett type sosiale data og miljødata både fra vår egen organisasjon og fra leverandørene dine.

Ende-til-ende-rapportering gjennom leverandørkjeden

Med andre ord kan vi hjelpe deg og ledelsen med å forstå akkurat hvordan bærekraftsavtrykket til leverandøren din ser ut – uten å legge skjul på noe. Det gir deg perspektivet du trenger til positiv handling – du kan utnytte ledelsesevnene dine til å skape en helhetlig forståelse og fremme miljøstrategien din.

De virkelige innsiktene, ferdighetene og ansvarsområdene forblir hos deg. Vi gir deg bare de rette verktøyene du trenger til å bruke disse effektivt i hvert ledd i leverandørkjeden.

Dette verktøysettet består av en omfattende portefølje med produkter og tjenester. Du kan bruke dem separat eller sammen for å skape ende-til-ende-rapportering som fremmer forretningsavgjørelser som du kan sette ut i livet. Settet har systemer og løsninger for:

  • miljøstyring – driver positiv forandring gjennom hele leverandørkjeden og fremmer de positive følgene av forandring
  • energireduksjon – hjelper deg med å bekjempe fossile brennstoff og dokumentere et lavt energiforbruk i hele leverandørkjeden
  • avfall og resirkulering – sørger for at alle leverandører overholder avfallsforskrifter
  • vannbehandling – tilrettelegger for etterlevelse og verdi i alle aspektene ved bruk, lagring og fjerning av vann
  • håndtering av farlige stoffer – gir garanti for sikkerhet, effektivitet og etterlevelse

Vi tilbyr også en rekke løsninger for databekreftelse og -revisjon, blant annet spørreskjema for prekvalifisering som gir et komplett og nøyaktig bilde av leverandørens risikoprofiler. Dette omfatter innsamling og bekreftelse av data knyttet til miljø. CarbonReduce-revisjonen vår, som vi tilbyr i samarbeid med Toitū, hjelper på sin side selskaper med å få en nøyaktig måling av utslippene sine og utvikle strategier for å redusere disse utslippene.

Alle disse løsningene er verktøy, og vi er klar over at verktøy kun er like effektive som brukeren. Derfor er det til syvende og sist din ferdighet, forståelse og forpliktelse som leder som virkelig teller.

Det eneste vi kan bidra med, er å gjøre det litt enklere for deg å implementere ideene dine.

Så når det kommer til å være den «samlende kraften innen strategiimplementering» som edie henviser til, er det din empati og strategi som er utslagsgivende. Porteføljen vår gir deg den praktiske muligheten til å gjøre ideene dine om til virkelighet.

Ta kontakt med oss for å finne ut mer.

← Artikkel