Kontaktskjema
Verktøy for bærekraftsrapportering – fire ting du bør tenke på

Artikkel, Artikkel

Verktøy for bærekraftsrapportering – fire ting du bør tenke på

I april 2019 introduseres Storbritannias Streamlined Energy and Carbon Reduction (SECR)-rammeverk. Store bedrifter må nå rapportere drivhusgassutslippene sine hvert år.

Bærekraftsrapportering har gått fra å være en nisjeaktivitet som gjennomføres av noen få aktører, til vanlig praksis hos bedrifter av alle størrelser. Faktisk krever stadig flere kunder, klienter, ansatte, investorer, aksjeeiere og regjeringer nå at organisasjoner skal overvåke og rapportere den sosiale og økologiske innvirkningen driften deres har.

Bærekraftsrapportering kan medføre mange fordeler for en bedrift, og disse veier opp for alle eventuelle administrative byrder som måtte forekomme. Informasjonen i rapportene kan være en viktig driftsressurs som lar deg gjøre alt fra å øke effektiviteten og forbedre ytelsen, til å forbedre ryktet ditt.

Faren for å gjøre feil

Det handler selvsagt ikke bare om å innhente fordeler. Det finnes mange risikoer for bedrifter som ikke klarer å overholde kravene for bærekraftsrapportering. Konsekvensene for manglende samsvar med det stadig høyere antallet miljøforskrifter kan være alvorlige. Utenom skade på bedriftens rykte, kan direktører nå anses som ansvarlige hvis de ikke iverksetter tiltak mot klimaendring hvis disse kan forutses.

Sammen med investorer ser forsikringsselskaper nå mer og mer på bærekraftsrapportering som en indikasjon på bedriftsytelse. I løpet av det siste året har selskaper som Swiss Re og BNP Paribas erklært at de ikke lenger vil tilby forsikring til bedrifter med 30 % eksponering for visse fossile drivstoff.

Bedrifter opererer sjelden alene, og leverandørkjeder granskes også omhyggelig. Innkjøpere analyserer nå den miljømessige ytelsen til leverandørene de jobber med, i høyere grad enn før, og mange bedrifter tar bærekraften til hele leverandørkjeden med i beregningen når de regner ut sin egen ytelse. Leverandører som ikke er i stand til å oppfylle de strengere kriteriene, eller å måle og rapportere karbonbruk på en nøyaktig måte, kan risikere å bli utestengt.

Når det står så mye på spill, er det klart hvor viktig det er å ikke bare rapportere bærekraft, men å gjøre det riktig. I løpet av de siste par årene har vi sett en enorm vekst i antallet verktøy som kan hjelpe bedrifter med å regne ut og rapportere karbonutslipp. Men hvor bør du begynne?

Her er de fire viktigste tingene du må tenke på når du skal velge et verktøy for bærekraftsrapportering.

Gratis eller betalte verktøy

Du kommer til å finne alt fra enkle kalkulatorer til svært sofistikert programvare. Du kommer også til å finne flere gratisverktøy som hevder at de er en billig måte å oppfylle rapporteringskravene på. Men som så ofte er tilfelle, får du det du betaler for.

Hvis du bruker et gratis verktøy, vet du ikke hvilke standarder og referanser det bruker, hvor ofte det oppdateres og om det revideres av en tredjepart. Denne mangelen på sikkerhet er en stor risiko. Kan du være sikker på at resultatene du får, er riktige? Hvis du bare er ute etter en omtrentlig vurdering av utslippene dine for å finne potensial for pengebesparelser, er en gratis kalkulator god nok. Men når man skal rapportere til et samsvarssystem hvor direktøren må skrive under på resultatene, er det viktig å være sikker.

Det er dette vi tilbyr med vår Carbon Reduce-sertifisering. Det er en forenklet, pålitelig og internasjonalt anerkjent prosess som gir innkjøpere og leverandører uavhengig og sertifisert karbon- og energirapportering og -granskning.

Hva måles, og hvorfor?

Det er viktig å huske på hvilke standarder programvaren du bruker, må følge. Det finnes mange ISO-standarder, så det er avgjørende å vite hvilke som gjelder deg. Dette kommer an på hva du skal måle, og hvorfor.

Disse standardene beveger seg vekk fra å bare regne karbonutslipp, til å se et større bilde av hvordan store bedrifter påvirker miljøet, inkludert leverandørkjedene deres. Samsvar handler ikke bare om å krysse av i bokser – det handler om å være proaktiv og bidra til positiv utvikling i verden.

Gjør prosessen din fremtidssikker

For å holde følge med de raske endringene innen bærekraftsvitenskap, -regulering og -samsvar må du være sikker på at verktøyet du bruker, holder deg oppdatert. Hvert år publiserer regjeringen i Storbritannia nye utslippsfaktorer, og om du ikke inkluderer disse i beregningene dine, kan det føre til et forvrengt bilde av bedriftens rapportering.

Du bør velge et verktøy som holder seg oppdatert når det gjelder nye data og nye metoder. Carbon Reduce-verktøyet vårt gjør dette, og lar deg måle resultatene dine mot likestilte bedrifter.

Få riktige rapporteringsformater

Hvis du kun vil rapportere bedriftens karbonfotavtrykk som en del av den årlige rapporten, kan du presentere informasjonen omtrent hvordan du vil. Hvis du derimot rapporterer informasjonen som en del av samsvar med en ISO-standard, må rapporten sendes inn i det påkrevde formatet (SECR krever for øyeblikket ikke et spesielt format). Carbon Reduce fjerner stresset fra denne prosessen og gjør jobben for deg, helt automatisk.

Bærekraftsrapportering er fortsatt i sin spede begynnelse, og mange bedrifter må lære om det raskt. Hos Achilles deler vi kunnskap og råd med leverandørene og innkjøperne i nettverket og nærmiljøet vårt, og gjennom Carbon Reduce kan vi også sørge for at du har verktøyene du trenger for å gjøre prosessen rundt bærekraftsrapportering så enkel som mulig.

← Artikkel