Kontaktskjema
Trendrapport for helse og sikkerhet

Bransjeinnsikt

Trendrapport for helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetstrender er et sentralt tema for innkjøpsorganisasjoner, og ikke bare for høyrisikobransjer. Helse og sikkerhet kan definere en organisasjonskultur, sikre kvalitetspraksis, påvirke leverandørkjeden og fremme velvære.

For leverandører kan det å sikre et trygt arbeidsmiljø for ansatte skape eller ødelegge neste kontraktsmulighet og ha positiv eller negativ innvirkning på leverandørens ytelse.

Vår nye trendrapport for helse og sikkerhet skisserer noen av de viktigste funnene fra datainnsamlingen vår for prekvalifisering, og revisjonsrapporter fra leverandører over hele Storbritannia, Spania og Norge for å hjelpe deg med å redusere risikoen i leverandørkjeden.

Bransjene disse regionene dekker, inkluderer olje og gass, forsyning, bygg og anlegg samt transport.

Hovedfunn i trendrapporten for helse og sikkerhet

  • 21 % av leverandørene i Storbritannia, Norge og Spania som svarte på spørsmål om helse- og sikkerhetsstyringssystemer i Achilles-spørreskjemaet, oppga at de ikke har et dokumentert system på plass.
  • Spanske leverandører rapporterte fire ganger så mange alvorlige personskader som Storbritannia i 2020, mens norske leverandører rapporterte to tredjedeler færre alvorlige personskader enn Storbritannia.
  • Til tross for at covid-19 har medført en opptrapping av sikkerhetsprotokollene, har revisorene våre sett en nedgang i kompetent HMS-støtte som er tilgjengelig innen reviderte selskaper.

Denne rapporten ser på leverandørdata og gir anbefalinger om følgende:

  • Sertifiserte styringssystemer for helse og sikkerhet
  • Helse- og sikkerhetstrender, inkludert skader på jobben og LTIR (Lost Time Injury Rates)
  • Helse- og sikkerhetsytelse
  • Virtuelle revisjoner kontra revisjoner på stedet
  • Rom for forbedring og vanlige avvik
  • 4 tips for samsvar

Last ned rapporten← Bransjeinnsikt