Kontaktskjema
Ståltariffer – vår veiledning til hvordan dere kan unngå den nært forestående leverandørkrisen

Bransjeinnsikt

Ståltariffer – vår veiledning til hvordan dere kan unngå den nært forestående leverandørkrisen

Du har nok hørt nyheten fra andre siden av Atlanteren om at det innføres 25 % tariff på stål og 10 % på aluminium som importeres til USA. Bare en håndfull land slipper unna disse kostnadene.

Tariffene utgjør allerede en stor belastning på leverandørkjedene. Det internasjonale pengefondet anslår at tariffene vil redusere global vekst i 2019 fra 3,9 % til 1,9 %.

Det er ikke mulig å forutse de nøyaktige virkningene dette vil ha, men en utredning fra Achilles beskriver våre innledende analyser. Disse viser at det er nødvendig å gjøre noe nå for å unngå leveranserisikoer og betydelige reduksjoner i marginer. Risikoen foreligger ikke kun i stålleveranser – prisene på varer av metall eller tjenester som bruker metallprodukter, vil også stige, og forstyrrelser kan påvirke leveranser.

Hovedfunnene

Utredningen vi publiserer i september, beskriver hvor risikoene ligger og fremhever måter kjøpere og leverandører kan samarbeide om forebygging på.  Den innledende forskningen er gjennomført sammen med bransjeanalytikeren Jason Kaplan. Den viser at:

  • Over 80 % av leverandører og kjøpere som bruker disse produktene, vil bli direkte eller indirekte påvirket av tariffene.
  • Høyere priser gjør allerede marginene mindre, og noen leverandører er på randen av konkurs.
  • I land som har valgt kvoter i stedet for tariffer, kan leveranser plutselig kollapse. Dette vil ta produksjon av deler, maskineri og utstyr som avhenger av leveransene, av markedet på kort varsel.

Unngå krisen

Tariffene er komplekse, og kunngjøringer fra den amerikanske presidenten Donald Trump gir tvetydige signaler om hva som kommer til å skje.

Det er viktig at alle i leverandørkjeden på dette området handler raskt.

Isoler dere fra handelsbegrensningene som allerede er satt i kraft, og treff tiltak for å unngå risikoene ved en potensiell handelskrig.

Det er fare for at noen kommer til å avfeie tariffene. Risikoen foreligger ikke kun i metalleveranser – prisene på varer av metall eller tjenester som bruker metallprodukter, vil også stige, og forstyrrelser kan påvirke leveranser. Tenk fremover. Hvis dere kjøper produkter av stål eller aluminium, kommer dette til å påvirke dere.

Hva vi og utredningen kan tilby

Utredningen tar for seg emnet. Den forklarer hvordan tariffer kan vokse på forskjellige måter, og demonstrerer hvor store ringvirkningene vil være.

Vi har et unikt perspektiv på dette området på grunn av dataene vi henter inn fra flere industrier og markeder. Disse dataene viser hvordan og hvor leverandører og kjøpere handler i metallrelaterte segmenter i bransjer som olje og gass, offentlige tjenester, bilbransjen, transport og byggebransjen.

Uansett hvor stor bedriften deres er, om dere leverer til store bedrifter eller gjør store innkjøp, gjør dere lurt i å bruke våre tjenester – vi er eksperter på styring av leverandørkjeder.

  • Vi kan gi kjøpere innsikt i hvor mange produkter og tjenester en leverandør tilbyr. Hvis de viktigste leverandørene deres er mindre bedrifter eller er basert i USA, anbefaler vi at dere tar kontakt med disse leverandørene for å sikre at de fortsatt kan levere til dere. Et sterkt samarbeid med mindre leverandører kan skape en robust leverandørkjede og sørge for at dere unngår uventede problemer.
  • Både kjøpere og leverandører kan dra nytte av våre tjenester for kartlegging av leverandørkjeden. Disse tjenestene og verktøyene kan gi dere en forståelse av hvor tariffene kan ha størst påvirkning i andre og tredje ledd av leverandørbasen deres.
  • Innsiktsteamet vårt kan i tillegg gi dere forhåndsvarslingsrapporter. Denne tjenesten fremhever høyrisikoområder og gir dere referanseanalyser som viser deres styrker og svakheter sammenlignet med konkurrentene.

Hvordan får jeg utredningen?

Utredningen veileder dere gjennom hva dere kan forvente dere og hva dere bør gjøre videre i året.

Download the english version here← Bransjeinnsikt