Kontaktskjema
Risikostyring i små og mellomstore bedrifter

Bransjeinnsikt

Risikostyring i små og mellomstore bedrifter

De små og mellomstore bedriftene blir stadig mer bevisst på hvor viktig risikostyring er, men det er fortsatt en utfordring for dem.

Små og mellomstore bedrifter blir stadig mer risikobevisste. I 2013 fant Zurich ut at 53 prosent av bedrifter bruker mer tid på forretningsstrategien og risikostyringen enn de gjorde før finanskrisen. Faktisk utfører 35 prosent mer langsiktig økonomiplanlegging, mens 33 prosent ser på kontinuitetsplanen sin mye mer regelmessig.

Dette lover godt for motstandsdyktigheten i leverandørkjeden og til syvende og sist for veksten. I «Supply chain perspectives and issues: A literature review» forklarer Verdens handelsorganisasjon at de små og mellomstore bedriftene spiller en stadig viktigere rolle som aktører i globale leverandørkjeder.

Ifølge studien anser internasjonale organisasjoner dem som viktige drivere for utvikling, og de støtter inntredenen deres i internasjonale markeder gjennom globale leverandørkjeder. De er allerede integrert som leverandører av varer og rimelig arbeidskraft i utviklingsland og som innovatører og teknologispesialister i industriland.

Etter hvert som små og mellomstore bedrifter blir mer aktive i leverandørkjedene, blir evnen til å styre risiko også viktigere. Men med ressurser som ofte er begrensede, er det enklere sagt enn gjort å få kontroll over truslene.

Små og mellomstore bedrifter er ofte redde for å ta på seg gjeld, og dermed er investeringene i risikoforebyggende strategier noen ganger begrensede. De britiske myndighetenes SME-barometer fra februar 2014 viste at 24 prosent av de selskapene som ikke søkte om lån de siste seks månedene, ikke ønsket å påta seg ytterligere risiko. Mikroselskaper ga oftest uttrykk for dette (26 prosent), etterfulgt av små bedrifter (18 prosent) og mellomstore bedrifter (15 prosent).

Det er like fullt viktig å investere i risikostyring, enten ved å øke gjennomsiktigheten utover leverandørene i første ledd for å sikre samsvar, eller ved å anvende risikominimerende teknologier.

Zurich Index viste at det for øyeblikket er vær, teknologiske sårbarheter og arbeidskraftrelaterte utfordringer som påvirker de små og mellomstore bedriftene. 39 prosent er bekymret for problemene forbundet med teknologi, og 36 prosent oppgir svikt i et lokalt nettverkssystem som en av de største teknologiske risikoene.

36 prosent er også bekymret for den aldrende arbeidsstyrken, som kan forårsake kapasitetsproblemer i leverandørkjeden.

Samtidig utgjør været nok en utfordring. Richard Coleman, direktør for små og mellomstore bedrifter i Zurich Insurance, uttaler: «Bare 3 prosent av de små og mellomstore bedriftene rapporterer at flomforebyggende tiltak er en av de tre mest alvorlige driftsrisikoene. Med tanke på at flom har skapt problemer for mange virksomheter de senere månedene, må nok mange eiere av små og mellomstore bedrifter vurdere å flytte risikostyring av alvorlige hendelser lenger opp på prioriteringslisten.»

Tallene tyder på at det er behov for ytterligere investeringer når det gjelder helse og sikkerhet. En studie fra AXA UK viste at 24 prosent av de små og mellomstore bedriftene har mottatt krav fra en ansatt eller tidligere ansatt mot arbeidsgiverforsikringen de siste fem årene.

For å få bukt med risikoen må de små og mellomstore bedriftene ha tilgang til kostnadseffektive løsninger som tilbyr et komplett utvalg av tjenester. Achilles tilbyr løsninger for leverandørdatabaser og risikostyring av leverandørkjeden. Dette gjør at virksomheter kan dra nytte av konsolidering av leverandørdata på én enkelt plattform, samt systematisk risikostyring og samsvar.

Våre støtteteam, kvalifiserte revisorer og pålitelige tredjepartsdata bidrar til det fullt administrerte programmet for innhenting og validering av leverandørdata. I tillegg tilbyr vi verktøy som innkjøperne kan bruke til å se prestasjoner og risiko, prioritere leverandører og administrere sourcingaktiviteter i hele leverandørdatabasen.

Med nøyaktige og konsekvente leverandørdata i alle systemer og risikostyringsinformasjon til interessenter kan dere få kontroll over potensielle trusler i leverandørkjeden, enten dere er en stor organisasjon eller en liten eller mellomstor bedrift.

← Bransjeinnsikt