Kontaktskjema
Hvilke nyttårsforsetter bør dere ha for leverandørkjedestyringen i 2020?

Artikkel, Artikkel

Hvilke nyttårsforsetter bør dere ha for leverandørkjedestyringen i 2020?

Nytt år, nytt tiår:

Startskuddet for 2020 og det nye tiåret har gått, og for innkjøpere er det en fin anledning til å tenke gjennom hva de har oppnådd de siste ti årene – og hvilke muligheter de neste ti kan by på. Forrige tiår var leverandørkjedestyringen preget av stor utvikling – med blant annet stordata, automatisering, digitalisering, blokkjeder og grønne anskaffelser. Hvis det nye tiåret fortsetter i samme spor, kan vi forvente store endringer i måten innkjøpere og leverandører samarbeider på.

Hvordan kan du og teamet ditt legge til rette for at virksomheten kan vokse og utvikle seg i tiden fremover? Her er et par områder som vi tror vil ha stor innflytelse på leverandørkjedestyringen i 2020-årene.

Miljømessig bærekraft

Det vil bli stadig viktigere med bærekraftige leverandørkjeder, ikke bare fordi det er gunstig for samfunnet og økosystemene, men også fordi det gir selskapene andre økonomiske fordeler.

Ifølge værprognosene skal 2020 bli det varmeste året siden varmerekordene begynte, og tegnene på at miljøet er utsatt for påkjenninger, dukker stadig oftere opp og blir stadig mer urovekkende. Alice Springs i Australia er et eksempel på hvordan stigende temperaturer kan påvirke et lokalsamfunn. Ifølge innbyggerne er byen nå rett og slett for varm til at det er trygt for mennesker å bo der. Klimaendringer og bærekraft fikk en fremtredende plass i 2010-årene, men kommer bare til å bli enda viktigere for forbrukere, næringsliv og myndigheter det neste tiåret.

Og enda viktigere blir det siden vi nærmer oss fristen for å nå FNs bærekraftmål, som er satt til 2030. Slik det ser ut i dag, kommer det til å bli en stor utfordring å nå mål 13, som går ut på å redusere de globale nettoutslippene med 45 % innen slutten av dette tiåret. Det har fått FN til å erklære at 2020 er et briste-eller-bære-år for miljøet. På klimatoppmøtet 2019 (COP25) i Madrid forpliktet 177 land seg til å kutte utslippene sine ytterligere. Før møtet lovet møbelgiganten IKEA å investere 200 millioner euro i å gjøre hele verdikjeden mer bærekraftig. Administrerende direktør Torbjörn Lööf uttalte:

«Denne investeringen vil sette fart på overgangen til bruk av fornybar energi i hele leverandørkjeden og fjerne karbon fra atmosfæren gjennom gjenplanting av skog og bedre skogsforvaltning.»

Bærekraftige leverandørkjeder er en viktig del av arbeidet med å nå målet, så IKEAs tiltak fortjener applaus. Selskaper må begynne å måle karbonutslippene sine og utarbeide planer for hvordan de skal redusere avfall og påvirkningen de har på miljøet. I dag står utslipp fra leverandørkjeder for rundt 80 % av utslippene fra selskaper, ifølge McKinsey. Stadig flere ressurser er imidlertid tilgjengelige for selskapene, for eksempel Sustainability Accounting Standards (SASB), Carbon Disclosure Project og Global Reporting Initiative, som utarbeider standarder og mål.

«Selskaper og investorer verden rundt har nå kodifiserte, markedsbaserte standarder for å måle, administrere og rapportere om bærekraftfaktorer som er verdifremmende og påvirker driftsytelsen», sier SASB-styreleder Jeffrey Hales.

Store endringer som gjennomføres i dag, kan bidra både til å håndtere problemene og øke fortjenesten lenger nede i kjeden. Bærekraftrevisjonene våre har gitt gode resultater – ofte er ikke selskapene klar over akkurat hvor ineffektiv driften deres er.

Etisk virksomhet

Aldri før har selskaper og leverandørkjedene deres blitt gransket så nøye som i dag, og dette kommer nok ikke til å endre seg i nær fremtid. I desember 2019 fikk dagligvaregiganten Tesco kritikk fordi en av julekortleverandørene kunne knyttes til uetisk virksomhet i Kina. Selv om Tesco ikke var direkte innblandet, ble selskapets navn nevnt i de fleste av overskriftene på artiklene som omtalte saken.

Samme måned fremmet International Rights Advocates søksmål mot de verdenskjente teknologiselskapene Apple, Dell, Microsoft og Tesla. Selskapene ble anklaget for å ha visst om at leverandørene av kobolt benyttet seg av barnearbeid. Det er klart at selskaper som – tilsiktet eller utilsiktet – har lovstridige eller uetiske leverandørkjeder, vil oppleve at omdømmet skades, og at det kan få rettslige konsekvenser.

Det stilles forventninger til at globale organisasjoner handler trygt og ansvarlig, og innkjøpere holdes i økende grad ansvarlig for handlingene til selskapene i leverandørkjedene. Å hevde at man ikke har kjennskap til eller oversikt over handlingene til de enkelte leddene i leverandørkjeden, er rett og slett ikke et alternativ lenger. Kartlegging av leverandørkjeden og tjenester som våre revisjoner av arbeidspraksis hjelper selskaper med å bygge lovlydige og etiske leverandørkjeder.

Cybersikkerhet

Det neste tiåret kommer leverandørkjeden antakelig til å bli enda mer digitalisert, noe som kan hjelpe selskaper med å øke driftstempoet, effektiviteten og samarbeidet internt og i hele leverandørkjeden. Men uten de rette sikkerhetsforanstaltningene kan det også bidra til at selskaper er mer utsatt for cyberangrep og datainnbrudd. Orpheus, et selskap som driver med trusseletterretning, publiserte nylig forskning som viste at angrep på tredjepartsdatabaser hadde ført til at 88 % av leverandørene til det statlige helsevesenet i Storbritannia hadde blitt utsatt for e-post- og passordlekkasjer.

Selskaper bruker flere enheter som er koblet til Internett, noe som faktisk kan føre til at de blir mer sårbare. Ofte bruker de forskjellige enhetene ulik programvare, og det er ikke alltid de kan kobles sammen på en integrert måte. Digitalisering av leverandørkjeden betyr også at mer data utveksles mellom innkjøpere og leverandører, og sistnevnte har ofte varierende grad av digital kapasitet og kunnskap. Sårbarheter i en del av leverandørkjeden kan potensielt gi tilgang til nettverket til en innkjøper. Å beskytte organisasjonen handler ikke bare om systemintegritet og forsvarlig databehandling, men også om ledelse og om å ha de rette retningslinjene og den rette beskyttelsen på plass.

Nytt år, nye muligheter

Etter vår mening traff Alex Saric, markedsføringssjef i Ivalua, blink da han oppsummerte mulighetene for det kommende tiåret:

«Innkjøpsavdelingen har utviklet seg med stormskritt de siste par årene. Den har gått fra å være en priskutter til en avdeling som tilfører strategisk verdi gjennom risikostyring, leverandørsamarbeid og relasjonsbygging som gagner begge parter på sikt.»

Vårt nyttårsforsett er å bli enda bedre på å hjelpe selskaper verden rundt med risikostyring og driftsoptimalisering. Målet er å tilby innkjøpere tjenestene og verktøyene – innenfor alt fra helse og sikkerhet til bærekraft – de trenger for å effektivisere leverandørkjedestyringen i 2020.

← Artikkel