Kontaktskjema
Betydningen av leverandørstyring

Artikkel

Betydningen av leverandørstyring

Leverandørstyring er viktig for å få en effektiv leverandørkjede som er optimalisert og ansvarlig. Finn ut hvordan Achilles kan hjelpe dere med å styre leverandørkjeden.

«Leverandørene er kjernen i aktivitetene og prosessene i nesten hver eneste organisasjon», forklarer Peter Smith fra OFS Portal i artikkelen «Why Supplier Management should be central to your procurement thinking».

Leverandørene har virkelig noe å si for hver eneste del av en virksomhet, og skal et selskap drives optimalt, må det være sikret en sømløs flyt av varer og produkter.

Skulle en leverandørkjede svikte, risikerer organisasjoner å pådra seg betydelige tap. Outsourcingsselskapet Proxima fant ut at 1954 globale virksomheter brukte 69,9 prosent av inntektene sine på leverandører mellom 2009 og 2011, sammenlignet med 12,5 prosent på bemanning. Dette gjennomsnittet er enda høyere i olje- og gassindustrien, hvor 76,7 prosent av inntektene ble brukt på leverandører i 2011.

For å begrense den økonomiske, forretningsmessige og omdømmemessige risikoen er det avgjørende å styre leverandørene på en tilfredsstillende måte. Gartner definerer dette som en prosess som «gjør det mulig for organisasjoner å kontrollere kostnader, fremme fremragende service og redusere risikoen i den hensikt å øke verdien fra leverandørene gjennom hele forretningslivssyklusen».

Men det er en utfordring å styre leverandører på en effektiv måte, særlig når dere gjør det alene.

I Achilles vet vi hvor viktig det er at dere har kontroll over leverandørkjeden. Vi kan tilby en reviderbar prosess som omfatter leverandørene deres, som vi styrer på deres vegne.

Vi bruker én plattform og ett spørreskjema til leverandørstyringen, noe som strømlinjeformer prosessen for alle berørte parter og senker kostnadene. Registrerings-, prekvalifiserings- og risikostyringsmodellen vår er utviklet av innkjøpere innenfor bransjespesifikke felleskap, noe som gjør den til en effektiv måte å integrere og styre leverandørene på.

For å få mest mulig ut av leverandørene og være sikker på at de opptrer ansvarlig, er det viktig å spore og måle prestasjonene deres.

«Det er viktig å sørge for at leverandørene oppfyller akutte behov, og å gjøre det mulig å gjennomføre aktiviteter som gir bedre prestasjoner og øker verdien, gjennom hele kontraktsforholdet. Det stiller selvsagt krav til riktige data – som må være relevante og anvendelige», forklarer Smith i rapporten.

Det er imidlertid ikke bare data som skal danne grunnlag for effektiv leverandørstyring. For å sørge for at alt i en leverandørkjede forløper knirkefritt, bør man også rette oppmerksomheten mot relasjoner.

Det menneskelige elementet og manglende kommunikasjon kan faktisk ofte være grunnen til at relasjoner ødelegges. Og når en leverandør har flere kontrakter i en organisasjon, er det en fare for at ting vil bli gjenstand for silobasert styring, noe som skader den overordnede relasjonen. Når alt ligger til rette for håndtering av leverandørrelasjoner, må programmet ifølge Smith bli effektivt strukturert og administrert.

I enkelte tilfeller får imidlertid ikke leverandørstyringen den anerkjennelsen eller oppmerksomheten som den bør. Ifølge Smith skyldes dette det faktum at de to standard anskaffelsessyklusene – den ene transaksjonsbasert og den andre sourcingbasert – ikke er i tråd med leverandørstyringsperspektivet.

Det er avgjørende å velge en løsning som setter leverandørstyring i sentrum, for å sikre at leverandørkjeden fungerer så effektivt som mulig.

Achilles’ leverandørstyring er en standard prekvalifiserings- og styringsløsning som gir innkjøpere informasjon om alle leverandørene som abonnerer på et gitt nettverk, samt muligheten til å finne og se fremtidige partnere.

← Artikkel