Kontaktskjema
Vi forbereder leverandørkjeder i bygg- og anleggssektoren på fremtidig vekst

Artikkel, Bransjeinnsikt

Vi forbereder leverandørkjeder i bygg- og anleggssektoren på fremtidig vekst

Aktiviteten i bygg- og anleggssektoren øker over hele verden. Det ser ut til at inntektene i sektoren, som drives av positiv økonomisk vekst, lave renter og stor etterspørsel, vil fortsette å stige i de kommende årene.

Økt produksjon er ikke bare ensbetydende med mange muligheter for vekst og utvidelse i hele bygg- og anleggssektoren, det betyr også at presset på leverandørkjedene øker. Leverandørkjedene innenfor bygg og anlegg står overfor flere særskilte utfordringer og risikoer enn andre sektorer, og uten aktiv styring kan prosjekter begynne å tappe dem for ressurser, tid og penger.

Hvert bygg- og anleggsprosjekt er unikt, og prosjektene omfatter ofte team med konsulenter, entreprenører og leverandører som bare samarbeider én gang. Som et resultat kan leverandørkjedene omfatte et bredt spekter av innkjøpssystemer, organisasjoner og områder. På større, mer kompliserte prosjekter kan ansvaret forsvinne lenger ned i leverandørkjeden idet du ender opp med en stor gruppe mindre leverandører. For de som styrer, kan det være vanskelig å kjenne alle i leverandørkjeden og vite hva de gjør til daglig.

Global vekst – et blandet bilde

Bildet som tegner seg av veksten, er ikke det samme over hele verden, og bak det store bildet med økt vekst og produksjon ligger en rekke regionale utfordringer og dynamikker.

Den kinesiske veksten har begynt å avta

For det første ser det ut til at den kinesiske bygg- og anleggsbransjen kommer til å sakke betraktelig ned de kommende årene. PwC omtaler den aller første nedgangen i boligproduksjonen i landets nyere historie og den kontinuerlige omleggingen til en forbruker- og servicebasert økonomi. Dette betyr at både den amerikanske og den indiske bygg- og anleggssektoren kan vokse raskere enn deres kinesiske motstykke de neste 15 årene, men alle de tre landene kommer fortsatt til å stå for 57 % av den globale veksten.

Press på marginene i Europa

Til tross for at veksten nylig har tatt seg opp igjen i Europa er presset på leverandørkjedene fortsatt et stort problem for selskaper i Irland, Storbritannia og Nederland, da mangel på underleverandører og materialer legger press på marginene. Mange innkjøpere griper til digitale løsninger i den tro at de kan hjelpe dem med å bekjempe mangel på arbeidskraft og forbedre produktiviteten.

Investeringer i infrastruktur driver veksten i Latin-Amerika

Bygg- og anleggsbransjen i Latin-Amerika går gjennom en periode med merkbare endringer som skaper utfordringer for operatører i hele regionen. Til tross for at den økonomiske veksten i regionen var stor i 2018, er det fortsatt turbulens forårsaket av sosioøkonomiske og politiske faktorer. Nye regjeringer i Brasil, Mexico, Colombia, Paraguay og Costa Rica, i tillegg til det kommende valget i Argentina, vil sannsynligvis føre til store økninger i de offentlige utgiftene til bygg og anlegg.

Business Monitor International forventer 1,9 % realvekst i regionen, drevet av økte råvarepriser, infrastrukturutviklinger innenfor privatkapital som partnerskap mellom det offentlige og det private samt en generell forbedring av økonomien. Ikke minst vil Argentinas forventede vekstspurt på 3,5 % være drevet av nye offentlige-private-partnerskap, som myndighetene tror vil generere USD 26,5 milliarder i investeringer fra i dag og frem til 2022.

Det er et økende offentlig press på bygg- og anleggsselskaper om å være åpne med hensyn til hvordan de kvalifiserer data og får kontrakter. Korrupsjon, ulovlig samarbeid og prissamarbeid er problemer som lenge har holdt fremdriften i regionen tilbake. Dette har falt sammen med en økende uro for arbeidstakernes helse og sikkerhet og leverandørkjedenes påvirkning på miljøet.

«Latinamerikanske bygg- og anleggsoperatører må tilpasse seg slik at de kan møte disse utfordringene, men leverandørkjedene deres er ikke så effektive som leverandørkjedene i andre regioner», sier Nicolas Avellaneda, salgsdirektør for Latin-Amerika i Achilles. «Regionen ligger ett skritt bak når det gjelder åpenhet.»

Hvordan kan man forberede seg på økt etterspørsel?

Bygg- og anleggssektoren har potensial til å oppleve realvekst de kommende årene, men måten leverandørkjedene driver og styres på, må også forandres. Nettverkene våre, som StartBANK er med på å legge grunnlaget for skalerbar vekst ved å øke åpenheten og gi innkjøpere og leverandører tilgang til rene, validerte data.

Vi hjelper dere også med å redusere risikoen i leverandørkjeden ved å tilbyr dere validert og tidsriktig informasjon om leverandørene, slik at dere kan ta bedre beslutninger basert på pålitelig informasjon.

For operatører i Latin-Amerika kan dette være forskjellen mellom vekst og stagnasjon i nær fremtid. Men det er også viktig for kinesiske operatører som ser etter muligheter i en økonomi i endring, eller for europeiske selskaper som er ute etter å sikre seg den beste kompetansen fra et begrenset utvalg. Ved å la data stå i sentrum for relasjonen mellom innkjøpere og leverandører bidrar vi til å gjøre planlegging, prognoseberegning, budsjettering og iverksettelse mer effektivt.

For bygg- og anleggsbransjen er prekvalifisering i ferd med å bli en viktig standard. Dette er en av de viktigste styrkene ved nettverkene våre. Gjennom revisjons- og kvalifiseringsordningene våre kan innkjøpere og leverandører drive virksomhet med full oversikt. Dette bidrar ikke bare til å øke åpenheten, men også til å styrke konkurransefortrinnene og skape skalerbare modeller.

En god leverandørkjede kan tilpasses enhver utfordring. Nettverkene våre bidrar til å etablere dem så raskt, enkelt og effektivt som mulig.

← Artikkel