Prosjekt Ny vannforsyning Oslo – hvordan kan leverandører forberede seg for å vinne kontrakter før 2028? | Achilles
Kontaktskjema
Prosjekt Ny vannforsyning Oslo – hvordan kan leverandører forberede seg for å vinne kontrakter før 2028?

Artikkel, Bransjeinnsikt

Prosjekt Ny vannforsyning Oslo – hvordan kan leverandører forberede seg for å vinne kontrakter før 2028?

Prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Oslo kommune har ambisiøse miljø- og klimamål. Kommunen vil redusere drivhusgassutslippene med 95 % innen 2030 sammenlignet med 2009-nivå og har satt seg fore å takle utfordringene ved   urbanisering samtidig som de fortsetter å redusere utslippene. Oslo er den hurtigst voksende byen i Europa og står overfor en skarp befolkningsvekst. Byens ledelse tar derfor grep for å sikre at den kan bidra til både å redusere de globale drivhusgassutslippene og minimere følgene den globale oppvarmingen vil få for  .

For øyeblikket henter Oslo 90 % av vannet sitt fra Maridalsvannet. Dersom denne hovedvannforsyningen svikter, kan det få alvorlige konsekvenser for byens voksende befolkning. For å redusere denne risikoen har man satt i gang prosjektet Ny vannforsyning Oslo. Her er målet å opprette en reservevannforsyning som er stor nok til å forsyne Oslos innbyggere med rent drikkevann. Den skal være klar i 2028, og kommunen har lagt strenge føringer på prosjektets prosesser for å sikre at de overholder myndighetenes klimaambisjoner.

Et av verdens ledende entreprenørkonserner, Skanska, har fått tildelt en kontrakt til en verdi av $ 320 millioner for det innledende arbeidet med prosjektet. Skanska legger stor vekt på det grønne skiftet og bruker Achilles for å sjekke bærekraftsmerittene til alle leverandører på forhånd. Det betyr at organisasjoner som har ambisjoner om å by på kontrakter, trenger bærekraftige praksiser i alle ledd av driften sin.

Prosjektet

Planene innebærer boring av nye tunneler fra Vefsrud gjennom Lier, Hole og Bærum kommune til Huseby, og bygging av et topp moderne vannbehandlingsanlegg under Husebyskogen. Prosjektet er anslått å koste $ 1,36 milliarder og vil bli drevet 100 prosent elektrisk. Dette er første gangen et prosjekt av denne typen har blitt godkjent i Norge.

Mange eksisterende boreløsninger avhenger av fossilt brensel, men Oslo kommune og Miljødirektoratet – som har tildelt prosjektet klimasatsmidler – har innført strenge regler for hvilke praksiser som skal brukes under byggingen av  .

Prosjektet skal drives helt fossilfritt. Alle anleggsplassene skal drives av elektriske og andre bærekraftige energikilder. To store utfordringer for prosjektets bærekraftsambisjoner er boringen av den 19 km lange tunnelen samt sprengningene og massene dette medfører. Samlet sett vil 1,2 millioner kubikkmeter solid stein graves ut, så transporten og driften av boreutstyret på en måte som unngår økte CO2-utslipp, er en utfordring.

Løsningen består i å kun bruke elektriske tunnelboremaskiner og borerigger. De skal manøvreres og betjenes, i likhet med all annen transport under prosjektet, med elektriske transportbånd og lokomotiver. En lignende løsning skal også brukes for å fjerne sprengningsmassene, som skal lastes og transporteres bort fra anleggsplassene med elektriske lastere og transportmetoder.

Finne de rette leverandørene

Prosjekt Ny vannforsyning er et flaggskipprosjekt som skal vise hvordan byer kan fortsette å møte utfordringene ved økende urbanisering på en måte som reduserer utslippene. Men Oslo er langt fra den eneste byen som må takle utfordringene ved klimaendringer.

Organisasjoner som Skanska bruker Achilles for å finne erfarne og fremtidsorienterte entreprenører basert på bærekraftstiltakene deres og nivået av etterlevelse. Etter hvert som byer må takle utfordringene som følger av et klima i endring, er det behov for mer bærekraftig infrastruktur. Ved å bruke Achilles til å finne og administrere bærekraftige leverandører kan Skanska finne de rette entreprenørene til å utføre store infrastrukturprosjekter.

Over 2500 anbudsmuligheter publiseres i Official European Journal (OJEU) og Find A Tender Service (FTS) hver uke. Det gjør det vanskelig for erfarne entreprenører å vinne frem og bli sett av de rette aktørene. Achilles Supplier NOTiCE håndterer dette ved å sende de rette kontraktsanbudene direkte til deg. Supplier NOTiCE overvåker databasene for kontraktsanbud både i EU og Storbritannia, og gir deg beskjed umiddelbart når den rette muligheten dukker opp, basert på dine søkeord og søkekriterier.

Vis frem organisasjonens kvalifikasjoner når det gjelder bærekraft, og få sjansen til å delta i morgendagens prosjekter ved å bli med i Achilles.

← Artikkel