Kontaktskjema
Lønnsomheten av bærekraft – Å legge til en P i ESG 

Artikkel, Bransjeinnsikt, Bransjeinnsikt

Lønnsomheten av bærekraft – Å legge til en P i ESG 

Hva er forretningsgrunnlaget for bærekraft? I vår siste blogg ser Adam Whitfield, leder for ESG i Achilles, på bevisene som støtter en mer bærekraftig tilnærming til virksomheten.

I det siste har diskusjoner om miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) spørsmål og bredere bærekraftsproblemer blitt noe polarisert, ofte assosiert med politiske debatter og økt følelsesmessighet. For selskaper over hele verden er det imidlertid et overbevisende forretningsgrunnlag som dukker opp for å skjære gjennom støyen og investere i veloverveide bærekraftsstrategier. En nylig studie utført av IBM’s Institute for Business Value, i samarbeid med Oxford Economics, som intervjuet 5 000 ledere på C-nivå i 22 bransjer og land, viste et tydelig argument for å innlemme bærekraftspraksis i virksomhetens drift.

Tradisjonelt har fordelene med bærekraftige forretningspraksiser blitt kategorisert under de ‘tre P-ene’ i konseptet om triple bottom line: Folk, Planet og Profitt. Med fokus på profittaspektet viste IBM-rapporten med tittelen ‘Beyond Checking the Box‘ at de med integrerte bærekraftige forretningspraksiser opplevde en 16 % høyere omsetningsvekst og var 52 % mer sannsynlige for å overgå sine konkurrenter når det gjelder lønnsomhet.

En effektiv tilnærming for å øke lønnsomheten er nøye kostnadsstyring, men mens kostnadskutt kan ha negative konnotasjoner i bærekraftskonteksten, behøver det ikke å være tilfelle. Ta for eksempel GPT Group, et eiendomsforvaltningsselskap som ble fremhevet i rapporten, som oppnådde «en 82 % reduksjon i utslipp sammenlignet med grunnlinjen fra 2005», takket være innføringen av ESG-datamanagementprogramvare og rapporteringssystemer. Med tanke på de nåværende prisene på den globale energimarkedet er reduksjon av utslipp knyttet til forretningsaktiviteter både miljøvennlig og kommersielt vennlig.

I Achilles ser vi regelmessig forretningsfordelene ved å integrere mer effektive programvareløsninger og metoder for bærekraft. Ta våre kunder for Carbon Reduce, som vanligvis ser en 50 % reduksjon i operasjonell karbon innen seks år. Som GPT oppdaget, kan dette gi betydelige kostnadsbesparelser samt bidra til å takle global oppvarming og klimaendringer.

Mens diskusjoner ofte dreier seg om ‘E’ (Miljø) i ESG, er ‘S’ (Sosialt) og ‘G’ (Styring) like avgjørende. Forskning fra University of Warwick, kalt Happiness and Productivity, antyder at ‘glade’ ansatte er 12 % mer produktive. I tillegg understreker studier som McKinsey & Co’s ‘Diversity Wins‘ forretningsargumentet for mangfold, ved å si at selskaper med mangfoldige ledergrupper er 25 % mer sannsynlige for å ha over gjennomsnittlig lønnsomhet – en økning fra 21 % i deres rapport fra 2017 og 15 % i deres rapport fra 2014.

Bedriftsstyring (den ‘G’ i ESG) er grunnlaget og limet for veletablerte, bærekraftige forretningspraksiser som gagner mennesker, planet og profitt. For å sitere CCLA som analyserte forholdet mellom bedriftsstyring og økonomisk ytelse: ‘God styring og kvalitetsøkonomi går hånd i hånd’.
Bevisene er overbevisende – å integrere gjennomtenkte prinsipper knyttet til bærekraft i virksomhetens grunnlag er gunstig – ikke bare for mennesker og planeten, men også for selskapets langsiktige lønnsomhet og suksess. Selv om det mottar negativ oppmerksomhet fra enkelte hold, bør bedrifter se positivt på ESG- og bærekraftsrelaterte tiltak. Selv om det kan virke som økt byråkrati, kan det, når det implementeres effektivt, føre til langsiktige besparelser og verdiskaping.

Kontakt oss for å lære mer om hvordan Achilles kan støtte deg med å implementere og integrere kostnadseffektive bærekraftsløsninger som reduserer rapporteringsbyrden din og øker verdien.

Finn ut hvordan Achilles kan støtte deg med å implementere kostnadseffektive bærekraftsløsninger.