Kontaktskjema
Fremgang og utfordringer i integrasjonen av ESG i forsyningskjedene

Artikkel, Bransjeinnsikt

Fremgang og utfordringer i integrasjonen av ESG i forsyningskjedene

Achilles gjennomfører i gjennomsnitt 6 500 revisjoner per år i mer enn 60 land, inkludert land som anses å være risikable. Ved å analysere resultatene fra revisjonene gjennomført det siste året hos leverandører som er vurdert som risikofylte av innkjøpsbedriftene som er medlemmer av samfunnet, kan vi vurdere fremgangen og betydningen som bedriftene tillegger ESG-kriteriene.

I økende grad krever lovgivningen at bedrifter implementerer effektive prosesser for å forebygge og redusere negative virkninger på menneskerettigheter, miljøet og klimaet. I tillegg ønsker også kunder og interessenter å samarbeide med bedrifter som er engasjert i bærekraft. Med tanke på dette avslører resultatene betydelige utfordringer som bedriftene kan stå overfor, spesielt med implementeringen av direktivet om forsvarlig due diligence når det gjelder bærekraft i Den europeiske unionen.

El første alarmerende funnet er at 21,4 % av selskapene fremdeles mangler en adferdsnorm som inkluderer ESG- og kontraktsklausuler. Disse kodene er avgjørende for å fremme etiske og bærekraftige praksiser, og er vanligvis det første skrittet på veien mot måling og forbedring av ESG-kriterier.

En annen bekymringsfull oppdagelse er at kun 46,4 % av bedriftene har etablert en formell prosess for å identifisere bærekraftsrisiko i forsyningskjeden sin. Dette prosenttallet varierer, med 56,5 % for bedrifter med mer enn 250 ansatte og 39,4 % for bedrifter med færre enn 250 ansatte. Å gjennomføre en ESG-vurdering gir deg nødvendig data for å ta strategiske innkjøpsbeslutninger og etablere forbedringsplaner der det er nødvendig.

Når det gjelder inkluderingen av ESG-kriterier for utvelgelse av leverandører, har 78,3 % av bedriftene med over 250 ansatte allerede tatt i bruk disse kriteriene, sammenlignet med 54,5 % i bedrifter med færre enn 250 ansatte.

Hvor mange bedrifter tar et skritt videre og gjennomfører ESG-revisjoner av sin forsyningskjede? Mindre enn 40 % av bedriftene gjennomfører dem, noe som indikerer manglende omfattende tilsyn i forsyningskjeden.

Til slutt er det svært få bedrifter som har bestemt seg for å utvide ESG-prinsippene til Tier 2. Bare 30,4 % av bedriftene tar tiltak for å sikre denne integreringen. Organisasjoner med færre enn 250 ansatte, med 24,2 %, viser en enda lavere implementering sammenlignet med organisasjoner med 39,1 %.

Med direktivet om forsvarlig due diligence når det gjelder bærekraft på horisonten, og med økende behov fra kunder og interessenter for implementering av bærekraft i næringslivet, understreker disse dataene behovet for å forbedre og styrke ESG-praksisene i forsyningskjedene.

Når direktivet blir implementert av medlemsstatene i Den europeiske union, vil mange av disse tiltakene ikke lenger være valgfrie. Innkjøps- og/eller forsyningskjedeavdelingene til de berørte selskapene må ta følgende tiltak:

  • Risikovurdering: Bedriftene må gjennomføre en omfattende risikovurdering i sine forsyningskjeder for å identifisere mulige ugunstige virkninger.
  • Etablering av retningslinjer og praksis: Innkjøpsavdelingene må utvikle retningslinjer og praksis som fremmer forebygging og reduksjon av identifiserte ugunstige virkninger.
  • Overvåking og oppfølging: Direktivet vil kreve implementering av et system for overvåking og oppfølging av effektiviteten av due diligence-prosedyrene.
  • Rapportering og gjennomsiktighet: Bedriftene må offentliggjøre sine innsatsområder, noe som øker gjennomsiktigheten og ansvarligheten i deres verdikjeder.

På vår guide kan du finne mer informasjon om CSDDD og dens krav.

Achilles støtter selskaper over hele verden med å evaluere og forbedre ESG-kriteriene i verdikjedene. For mer informasjon om våre løsninger for due diligence i forsyningskjeden i samsvar med direktivet, ber vi deg om å be om et møte med vårt ekspertteam.

Programmer et møte