Kontaktskjema
Forretningskontinuitet: Er leverandørene dine så forberedt som du vil at de skal være?

Artikkel, Bransjeinnsikt

Forretningskontinuitet: Er leverandørene dine så forberedt som du vil at de skal være?

Det er mange drivkrefter bak den økende kompleksiteten og dynamismen som i stadig økende grad preger forretningskontinuitet og moderne leverandørkjeder. Kundene og sluttbrukerne ønsker seg mer hastighet og åpenhet, mens innkjøperne må håndtere de logistiske og juridiske utfordringene ved globalisering. Voksende leverandørnettverk strekker leverandørkjedene over lengre avstander og krysser mange ulike jurisdiksjoner og forretningskulturer underveis.

Det hele blir enda mer komplekst med trender som prosesstilpasning og det høye tempoet i teknologiske endringer.Det finnes mange fordeler ved å bygge mer dynamiske og globale leverandørkjeder. De gir bedrifter tilgang til et mye større utvalg av materialer, ekspertise, ressurser og kunder.

Dette kan imidlertid også gjøre driften din mer sårbar og åpne opp for ulike avbrudd. Som innkjøper har du kanskje en kontinuitetsplan for bedriften som sørger for at du alltid er forberedt på eventuelle uforutsette forsinkelser og problemer.

Men kan du være sikker på at leverandørene har innført de samme kontrollene og planene? Kan du være sikker på at hvert ledd i leverandørkjeden din er like forberedt som du er?

Viktigheten av en kontinuitetsplan
Det å legge en kontinuitetsplan for bedriften betyr ikke bare å identifisere faktorene som kan påvirke evnen til å utnytte det fulle driftspotensialet ditt, men også å innføre et system av responser som beskytter interessene til sentrale interessenter, omdømmet ditt og evnen til å generere inntekter.

En effektiv kontinuitetsplan krever en nøyaktig og metodisk analyse av din egen virksomhet samt de andre bedriftene du er avhengig av. Hvis du er svært avhengig av en viss leverandør og denne støter på problemer, vil du fortsatt kunne innfri forpliktelsene dine?

Viktigheten av å forberede seg på avbrudd i leverandørkjeden som en del av kontinuitetsplanen for bedriften er ikke et nisjeproblem som bare en håndfull bedrifter støter på. Data fra Business Continuity Institute (BCI) Supply Chain Resilience Report 2018 viser at 56 % av de 589 bedriftene de så på, hadde vært utsatt for avbrudd i leverandørkjeden i løpet av de siste tolv månedene.

Hovedårsakene til disse avbruddene handler om teknologi – IT-avbrudd (53 %), cyberangrep og datainnbrudd stikker kjepper i hjulene for mange leverandører. Andre vanlige årsaker er avbrudd i transportnettverket, tap av kompetanse og ansatte eller ugunstige værforhold.

For bedrifter høyere opp i leverandørkjeden kan konsekvensene av at en leverandør faller fra, være alvorlige. Kontinuitetsplandata viser at 62 % av bedrifter rammes økonomisk, mens de logistiske og omdømmemessige følgeskadene også kan vise seg å bli kostbare. For 52 % av bedriftene ble det nokså kostbart (50 000 euro eller mindre), men for 8 % som var uheldige, ble prislappen på mellom 1 og 10 millioner euro.

Med så mye på spill kan du forvente at innkjøpere insisterer på leverandørvalidering og kun vil jobbe med leverandører med en robust kontinuitetsplan. Mens et økende antall bedrifter bygger bedriftskontinuitet inn i prosessene sine, analyserer 30 % av bedrifter for øyeblikket ikke kilden til avbrudd i leverandørkjeden.

Dette er en tabbe. Å ha et klarest mulig bilde av leverandørkjeden er et viktig første skritt for å sikre at bedriften din kan beskytte seg mot og ta brodden av kostbare avbrudd.

Revisjoner og motstandsdyktighet i leverandørkjeden
En nøkkel til å forstå motstandsdyktigheten i leverandørkjeden din er kunnskap om hvor godt forberedt leverandørene dine er. Våre revisjoner er et viktig verktøy som hjelper deg og leverandørene dine med å forstå hvor dere kan være utsatt for risiko.

Revisjonene hjelper leverandører med å bevise merittene og evnene sine på en eksternt verifiserbar måte, og er en sentral del av nettverkene våre. De hjelper innkjøpere og leverandører til å arbeide bedre sammen ved å bygge tillit og troverdighet, på et fundament av nøyaktige data av høy kvalitet.

Spørreskjemaet for forhåndskvalifisering som leverandørene fyller ut før de slutter seg til nettverkene våre, er en viktig valideringssjekk, men det er under revisjonene at disse påstandene faktisk verifiseres. Innkjøpere kan skape sterkere leverandørkjeder som er mye mer motstandsdyktige mot sjokk og avbrudd, ved å arbeide med bedrifter som har gode meritter å vise til. For leverandører kan det faktum at revisjonsinformasjon kan offentliggjøres til resten av nettverket, bidra til å generere ny omsetning.

Vi forhåndskvalifiserer ikke bare leverandører – revisjonene våre gir også innkjøperne en høy grad av oversikt over og innsikt i hele leverandørkjeden.
Kontinuitetsplanlegging for bedrifter innebærer å f
orvente det uventede og vite hva du skal gjøre dersom det skulle skje noe som medfører avbrudd i driften din. Men dette betyr lite hvis du ikke har tilgang til varene og tjenestene du er avhengig av i driften. Du må forsikre deg om at leverandørene dine også er i stand til å fortsette driften ved et eventuelt avbrudd.

← Artikkel