Kontaktskjema
Et nytt perspektiv på sikkerhet: den økende viktigheten av psykisk helse på arbeidsplasser

Artikkel, Bransjeinnsikt

Et nytt perspektiv på sikkerhet: den økende viktigheten av psykisk helse på arbeidsplasser

Britiske myndigheters Health & Safety Executive-statistikk viser at til tross for betydelig fremgang med å ta tak i HMS-risikoer på arbeidsplasser de siste årene, ble rundt 1,7 millioner briter utsatt for en eller annen form for arbeidsrelatert sykdom i 2021. Dette resultatet skiller seg fra de to siste tiårene, der nivået av arbeidsrelatert sykdom holdt seg relativt jevnt.

Økningen av arbeidsrelatert sykdom var primært knyttet til høyere nivåer av arbeidsrelatert stress, depresjon eller angst, og koronaviruspandemien bidro til den skarpe veksten. Faktisk rapporterte 645 000 ansatte at de led av en arbeidsrelatert sykdom som ble forverret eller var forårsaket av koronaviruset – stress, depresjon og angst utgjorde hele 70 % av disse sykdommene.

Annen HMS-statistikk fortsatte på sin side å peke nedover, slik den har gjort de siste årene. Ifølge UK Labour Force Survey pådro 441 000 personer seg en ikke-dødelig skade på jobben. Dette kan virke som et veldig høyt tall, men andelen per 100 000 mennesker i Storbritannia har gått jevnt og trutt nedover og er lavere enn i mange europeiske land. Forekomsten av muskel- og skjelettplager fortsatte også å falle.

Resultatene viser at HMS-regimet fortsetter å fungere godt for å redusere fysiske skader og lidelser som kan oppstå på arbeidsplasser. Men det kan være på tide å styrke innsatsen for å forhindre og håndtere psykiske helseproblemer på arbeidsplassen.

Forskjeller i sikkerheten mellom nasjoner og leverandører

Til tross for enkelte forbedringer i skadeprosenten har antallet skader og sykdom på arbeidsplasser fortsatt enorme følger for bedrifter og økonomien. Nye data er ikke tilgjengelige for 2020/21, men i 2018 alene gikk utrolige 30 millioner arbeidsdager tapt. Dette er et sjokkerende tall – særlig siden så mange av disse tilfellene hadde vært mulig å unngå. Selv om Storbritannias skadetall er lavere enn i enkelte europeiske land, viser andre land at det fortsatt er rom for forbedring.

Vår nylige rapport om helse- og sikkerhetstrender avslørte betydelige forskjeller i antallet alvorlige ulykker som rapporteres av bedrifter i Storbritannia, i Spania og i Norge. Spanske bedrifter meldte om fire ganger så mange alvorlige skader som britiske. Norske bedrifter meldte derimot om hele to tredjedeler færre skader enn britiske.

Årsaken til disse dramatiske forskjellene er enkel: Det er en direkte sammenheng mellom antallet alvorlige skader og mangelen på dokumenterte HMS-administrasjonssystemer, spesielt blant spanske bedrifter. Med andre ord: Innføringen av et dokumentert HMS-administrasjonssystem er et ekstremt viktig skritt for å gjøre de ansatte tryggere. Bedrifter som aktivt administrerer HMS på arbeidsplassen, kan dessuten tilby et mye sikrere arbeidsmiljø.

Siden innkjøpere i stadig større grad er opptatt av sikkerheten i leverandørkjedene sine, kommer leverandører som ikke har et dokumentert HMS-program, snart til å oppdage at de kvalifiserer for færre anbud. Leverandører som ønsker å styrke sikkerhetsprogrammet sitt for å foregripe fremtidige krav, bør på sin side vurdere i hvilken grad sikkerhetsinitiativene deres dekker psykisk helse.

Om å skape en kultur for helse og sikkerhet

Til tross for en klar forbindelse mellom gode sikkerhetsresultater og et dokumentert HMS-program rapporterer 21 % av leverandørene våre fortsatt at de ikke har et dokumentert program. Disse dataene viser at det er helt avgjørende at innkjøpere som er opptatt av sikkerheten i leverandørkjedene sine, forstår hvor mange av leverandørene deres som har innført et dokumentert HMS-program. Ved å insistere på et dokumentert system og bruk av trygge leverandører kan de forbedre sikkerheten og redde liv. Ved å identifisere hvor programmer ikke er innført, kan innkjøperne identifisere og redusere sikkerhetsrisikoer.

Bedrifter som ønsker å hjelpe leverandørene sine med å styrke HMS-programmet, kan med fordel innlemme en vurdering av i hvilken grad en leverandør har tatt hensyn til psykiske helseproblemer. Økende bevissthet om psykiske helseproblemer og følgene de har for de ansatte og produktiviteten, kommer sannsynligvis til å bli gjenstand for nærmere ettersyn av interessenter de neste årene.

I tillegg til nærmere ettersyn kommer en økende forventning om bedriftenes ansvarlighet. Storbritannias Failure to Prevent Act innebærer at en bedrift kan bli funnet skyldig i et sekundært lovbrudd dersom den ikke forhindrer en «tilknyttet person» fra å begå et lovbrudd. En viktig måte å unngå erstatningsansvar på er å sikre at du har robuste retningslinjer og prosedyrer på plass for å forhindre at lovbruddet inntreffer.

Sikring av ende-til-ende-samsvar

Åpenhet om HMS-spørsmål er avgjørende for enhver innkjøpsorganisasjon – ikke bare for de i høyrisikoindustrier som kjemikalier, energi og tungteknikk. Men for mange bedrifter, spesielt de med komplekse leverandørkjeder med flere ledd, kan dette være utfordrende å oppnå uten den riktige profesjonelle støtten.

Vi kan hjelpe innkjøpsorganisasjoner med å sikre full etterlevelse av gjeldende lover og revidere leverandørenes administrasjonssystemer for å redusere risikoen for sykdom, skader og ulykker på arbeidsplassen. Våre tjenester kan til syvende og sist sørge for at du kun bruker leverandører som oppfyller forventningene dine og deler dine verdier. Slik gjør du leverandørkjeden din så trygg som mulig, redder liv og forhindrer skader.

Vi tilbyr et ekstra lag av aktsomhet, men jobber raskt og smidig for å sikre at du aldri blir liggende på etterskudd. Vi kan tilby tjenestene våre hvor enn du trenger oss – vi utfører hundrevis av revisjoner årlig på en rekke språk og steder. Vår erfaring med å jobbe med internasjonale standarder og bransjeorganer betyr dessuten at vi alltid kan gi deg de rette spørsmålene og risikomodellene, uansett hvor kompleks leverandørkjeden din måtte være.

Bli kvitt usikkerheten

Våre tjenester begynner med et detaljert spørreskjema for prekvalifisering, som inkluderer innsamling og verifisering av data knyttet til alle aspekter av helse og sikkerhet. Vi har allerede fullført over 175 000 slike, noe som fjerner usikkerheten ved å jobbe med nye leverandører for innkjøpere verden over, samt bidrar til å styrke eksisterende forhold.

Når et leverandørforhold er opprettet, tilbyr vi også revisjoner for å måle effektiviteten av – og samsvaret med – leverandørenes administrasjonssystemer. Våre tjenester sikrer at du kun jobber med leverandører som har retningslinjer og praksiser som ikke bare sikrer kvaliteten og konformiteten av produktene dine, men også viser at de deler din forpliktelse til å beskytte ansatte og entreprenører.

Ta kontakt hvis du vil vite mer.

← Artikkel