Kontaktskjema
Synliggjøring av hvordan COVID-19 påvirker leverandørkjeden, via dataanalyse

Artikkel, Artikkel

Synliggjøring av hvordan COVID-19 påvirker leverandørkjeden, via dataanalyse

Vi har samarbeidet med Rosslyn Data Technologies og benytter dataanalyse for å identifisere risiko i leverandørkjeden under COVID-19-pandemien.

Målet med samarbeidet er:

  • å synliggjøre COVID-19 sin påvirkning på leverandørkjedene for innkjøpsorganisasjoner
  • å oppnå en dypere forståelse for hvor de potensielle risikoene befinner seg i leverandørnettverket
  • å utarbeide en risikoreduserende plan gjennom alternative leveranser

For å lære mer om dette tema, last ned rapporten hvor du finner en dataanalyse av risiko knyttet til leverandørkjeden.← Artikkel