Kontaktskjema
Spørsmål som bør vurderes før Brexit

Artikkel

Spørsmål som bør vurderes før Brexit

Det er fortsatt mye usikkerhet rundt det endelige utfallet av Brexit. Dette gjør planleggingen svært vanskelig for innkjøpere som vil forberede seg på Storbritannias EU-exit.

Én ting er imidlertid sikkert, og det er at virksomheter ønsker å unngå ubehagelige overraskelser og forstyrrelser i leverandørkjedene, uansett utfall.

Hvordan er deres leverandørkjede posisjonert for øyeblikket, og hvilke typer risiko er dere eksponert for? Vi er klare til å bistå med en ny tjeneste som kan hjelpe dere med å vurdere leverandørkjedens Brexit-beredskap. Her er noen viktige spørsmål dere må stille dere.

Flyten av varer og tjenester

Det er fortsatt mye vi ikke vet, men det er i alle fall ingen tvil om at Brexit kan påvirke selskapenes mulighet til å ha leverandørkjeder som opererer etter et lean- og just-in-time-prinsipp.

VIKTIG STATISTIKK: I 2016 ble 20 % av bildelene som ble montert i Storbritannia, levert av tyske produsenter.

Gjør dere anskaffelser hos leverandører i EU?

Virksomheter som er avhengige av et par nøkkelleverandører, kan oppleve at bevegelsesmulighetene blir begrenset. Å se etter alternative leverandører kan redusere sannsynligheten for forstyrrelser, samtidig som det kan bidra til å redusere kostnadene. En undersøkelse utført av Chartered Institute of Procurement & Supply viste at 46 % av selskapene i EU som samarbeider med britiske leverandører, regner med å bytte til leverandører i EU. Det er bedre å være proaktiv enn å vente på en forstyrrelse i leverandørkjeden. Det skader ikke å identifisere alternative leverandører og kontakte dem for å diskutere muligheten for å gjøre forretninger. Og dere bør ikke utsette dette for lenge og gå tom for alternativer når det virkelig gjelder.

Det kan godt hende at noen av leverandørene deres skaffer komponenter eller deler i EU. Bare 44 % av forstyrrelsene i leverandørkjeden oppstår i det øverste leddet. Som oftest oppstår problemene lenger ned i kjeden. Effekten av ustabile valutakurser, økte tollsatser og mer komplisert logistikk kommer til å påvirke mindre leverandører, og mange av disse produserer gjerne bare ett produkt eller én enkelt del eller komponent. Leverandørene deres kan også være under langt større innflytelse av selskaper i EU enn dere.

Opererer leverandørkjeden etter just-in-time-prinsippet?

Forskning utført av Imperial College og BBC viser at det for øyeblikket tar mellom 30 og 40 minutter  for en lastebil fra utenfor EU å klarere varer i Dover. For en EU-lastebil tar klareringen derimot bare rundt 2 minutter. For selskaper med en leverandørkjede som følger en just-in-time-modell, kan denne økningen i leveringstid ha store kostnadskonsekvenser og begrense leveringsevnen. Hvis dere har full oversikt over hvordan flaskehalser og forstyrrelser i én del av leverandørkjeden forplanter seg og påvirker resten av driften, kan dere begrense omdømmeskaden dersom dere plutselig skulle bli en upålitelig leverandør.

Vår nye undersøkelse av leverandørenes Brexit-beredskap kan gi dere et bedre bilde av hvordan de viktigste leverandørene deres opererer, og hvilken risiko de utgjør.

Flyten av informasjon

Informasjonsdeling er en av de faktorene som skaper mest usikkerhet rundt Brexit. Hva vil skje med informasjonsdelingsmekanismene som i løpet av flere tiår er bygget opp for å gjøre det enklere å gjøre forretninger over landegrensene? Hvis disse mekanismene slutter å omfatte britiske virksomheter etter Brexit, hvordan kan de da søke etter garantier fra leverandører i EU?

I 2017 kom 75% av kjemikalieimporten i EU fra EU, mens 60 % av den britiske kjemikalieeksporten gikk til selskaper i EU.

Hvis dere er avhengige av EU-baserte lisensordninger eller registre som REACH, finnes det da et britisk alternativ?

Dersom det blir en hard Brexit, vil EUs REACH-regelverk tas inn i britisk lov i henhold til European Union (Withdrawal) Act 2018. Dette betyr at regelverket og all beslektet lovgivning vil bli opprettholdt, også uten en formell utmeldingsavtale. De britiske og de europeiske reguleringsmyndighetene opererer imidlertid uavhengig av hverandre. Dette betyr at selskaper som leverer og kjøper stoffer og blandinger mellom Storbritannia og EU/EØS, må passe på at de er registrert hos begge organene.

Er det midlertidige tiltak dere må være oppmerksom på?

I enkelte sektorer har EU innført en rekke midlertidige tiltak som skal begrense forstyrrelser som kan oppstå ved en hard Brexit. Det er viktig at innkjøpere vurderer om noen av disse vil påvirke deres leverandørkjeder. Eksempler på slike midlertidige tiltak er forslag om å sikre leveringen av visse luftfartstjenester mellom Storbritannia og EU i opptil 12 måneder, og å føre Storbritannia opp på listen over land som har generell tillatelse til å eksportere varer med dobbelt anvendelse, til hele EU.

Flyt av penger

Forstyrrelser kan raskt føre til kontantstrømproblemer for både små og store bedrifter, da de blir tvunget til å skaffe og holde et større lager eller si opp ansatte. Det er vanskelig å forutsi hvordan de ulike Brexit-utfallene kan påvirke arbeidskapitalen, men dere kan begynne med å se på hvor sårbare dere er for kontantstrømproblemer.

20% av virksomhetene i EU vil forlange å få rabatt fra sine britiske leverandører etter en 24-timers forsinkelse på grensen. 25% vil holde tilbake betalingen til varene ankommer.

Planlegger dere å øke lageret?

Størrelsen på lageret dere holder, påvirker arbeidskapitalen. Når dere øker lageret, blir mer av arbeidskapitalen bundet opp. Dette kan forverres dersom selskapets betalingstid til leverandørene er kortere enn kundenes betalingstid til selskapet, eller hvis lagerets omløpshastighet ikke er like rask som forskjellen i betalingsbetingelser. Et større lager kan også påvirke statusen for eksisterende gjeldsforpliktelser. Selskaper som har en lagerbygning full av ubrukte varer, kan ha færre alternativer eller mindre forhandlingsmakt når det gjelder å sikre et banklån.

Ved å teste leverandørenes Brexit-beredskap kan dere få en idé om hvordan dette kan påvirke leverandørenes evne til å levere materialene eller delene dere trenger.

Vet dere hvor motstandsdyktige dere er mot kontantstrømproblemer?

Leverandørkjeder fungerer bedre når kommunikasjonen er tydelig. Det er viktig at dere prøver å samarbeide med leverandørene for å gjøre hele leverandørkjeden mer motstandsdyktig. Når synligheten i leverandørkjeden er god, kan dere identifisere potensielle trusler og redusere risikoen ved disse. God synlighet betyr at det er mindre sjanse for å bli overrumplet av skadelige overraskelser. Det gjør at dere kan justere kontrakter, søke etter oppdaterte garantier og finne alternative leverandører.

Kontantstrømmen er noe av det som først og fremst kan få markedsusikkerheten til å ødelegge små bedrifter. I henhold til Xero er mangelfull kontantstrømstyring en viktig faktor i 65% av konkursene til små bedrifter.

I tillegg til at det hjelper dere med å bruke de beste verktøyene er synlighet viktig når man skal opprettholde kontantstrømmen. Når det gjelder innkjøpere, påvirker en svak kontantstrøm evnen til å betale leverandører i tide. En viktig del av forretningskontinuiteten går imidlertid ut på å kartlegge leverandørkjeden for å vurdere hvor utsatt dere er for risiko. Vi kan bistå ved å varsle om problemer med bestemte leverandører før de blir en kilde til forstyrrelser.

Mennesker

En virksomhet blir ikke mer effektiv enn medarbeiderne sine. Brexit har potensial til å påvirke arbeidsrettighetene til enkelte av teammedlemmene deres. Hvis dere står i fare for å miste nøkkelmedarbeidere, må dere begynne å tenke på hvordan dere skal fylle hullene.

I 2018 var 165,000 bygningsarbeidere i Storbritannia EU-borgere.

Har dere EU-borgere i arbeidsstyrken?

Ved å revidere medarbeiderne for å kontrollere om de har lov til å jobbe i Storbritannia, kan dere unngå å miste personale i oppkjøringen mot Storbritannias EU-exit. Hvis dere ikke har en klar idé om hvordan arbeidsstyrken er satt sammen, kan dere ikke planlegge hvordan dere skal ivareta forretningskontinuiteten.

All planlegging som gjelder forretningskontinuitet, må ta høyde for hvor sårbare leverandørene er for endringer i tilgangen på arbeidskraft og for endringer i lovgivningen. Dette er spesielt viktig for mindre leverandører med opptil 20 ansatte. For disse selskapene kan tapet av én viktig medarbeider ha en dramatisk effekt på driften før man har funnet en erstatning.

Du kan ikke kontrollere det du ikke kan se. Brexit kan gjøre selskapets leverandørkjede mer komplisert. Løsningen vår, som undersøker leverandørenes Brexit-beredskap, gir et omfattende bilde av leverandørkjeden og hjelper dere med å identifisere og håndtere potensielle problemer forårsaket av en ustabil EU-exit. Vi kan tilby rapporter og innsikt som viser hvor forberedt leverandørene deres er på å overholde reguleringer ved en hard eller ustabil Brexit.

Nedtellingen har begynt – snakk med et medlem av teamet vårt for å komme i gang.

← Artikkel