Kontaktskjema
Mål: null ulykker i bygg og anlegg

Bransjeinnsikt

Mål: null ulykker i bygg og anlegg

Null skader er den hellige gralen for HMS. I bygg- og anleggssektoren kan dette målet virke som en uoppnåelig drøm. Ulykkestall for bransjen var tre ganger høyere enn gjennomsnittet for alle sektorene for EU-land i 2018 – det siste årstallet med tilgjengelige tall.

I dag er sannsynligheten for alvorlig svikt innen HMS-krav for bygg og anlegg høyere enn i de fleste andre sektorer. I de 12 månedene før april 2021 døde 39 arbeidere på bygg- og anleggsområder i Storbritannia, i henhold til det britiske arbeidstilsynet (Health and Safety Executive) – mer enn en fjerdedel av totalt antall dødsulykker for alle bransjer (142). Sektoren har fire ganger flere dødsulykker enn gjennomsnittet for alle sektorer. Dødsfall knyttet til bygg og anlegg i Spania var 22 for bare første kvartal av 2021. I Norge utgjorde ulykker i bygg og anlegg nesten en femtedel av arbeidsdødsfall i fjor, og i Sverige var det nesten to femtedeler, men dette kan gjenspeile redusert aktivitet i noen andre sektorer i begynnelsen av pandemien.

De høye tallene for døds- og personulykker på anleggsområder rundt om i verden gjenspeiler hvor farlig arbeidet er og utfordringene med å kontrollere arbeidsplasser som er i stadig forandring. De vanligste årsakene til alvorlige arbeidsulykker er knyttet til arbeid i høyden og arbeid rundt bevegelige kjøretøy – aktiviteter som er grunnleggende for bygg og anlegg. Anleggenes stadig skiftende art forsterker disse risikoene. Utformingen av arbeidsområdet forandrer seg stadig etter hvert som prosjektet utvikles, noe som gjør det vanskelig å vedlikeholde trygge gåruter og ekskluderingssoner der arbeiderne er beskyttet mot fallende gjenstander.

HMS-standardene for entreprenører er svært viktige

Kontroll av sikkerhet på anleggsplassen har førsteprioritet, men det er også mange helserisikoer knyttet til bygningsarbeid. Arbeidere i bygg og anlegg risikerer å utvikle fysiske tilstander de nærmeste årene, fra dermatitt forårsaket av håndtering av våt sement til hørselstap på grunn av eksponering for støy. Noen av disse farene kan håndteres med enkle administrative eller tekniske kontroller. Luftbåret bygningsstøv, som er koblet til luftveissykdommer, kan reduseres ved å spraye vann og forby tørrkosting med feiekost.

Best mulig opplæring og utstyr for de ansatte vil gi deg bedre kontroll over alle disse farene, samt et høyest mulig nivå av HMS for bygg og anlegg. Alt dette vil imidlertid ikke beskytte deg hvis entreprenørene på arbeidsplassen ikke har de samme standardene. Hvis det svakeste leddet er en entreprenør, vil det at arbeiderne deres ikke er direkte ansatt hos deg, ikke beskytte deg mot konsekvensene av en ulykke. Driftsforstyrrelsen er den samme, og i mange jurisdiksjoner kan HMS-forskrifter for bygg og anlegg innebære at du deler ansvaret med entreprenøren for skade på arbeiderne deres.

Den beste måten å oppnå null entreprenørulykker på anlegget på, handler ikke om å velge virksomheter som er dårlige på HMS, for så å prøve å få dem til å forbedre seg. I stedet bør du sikre at alle som ankommet anlegget, har potensial til å sørge for fremragende helse og sikkerhet fra dag én.

Ved å forhåndskvalifisere potensielle entreprenører kan du sikre at de har rett engasjementsnivå når det gjelder opplæring av de ansatte, og at de kan overholde de høye standardene for helse og sikkerhet som kreves for sikre anlegg. Forhåndsklarerte entreprenører vil også redusere faren for at organisasjonen utilsiktet støtter moderne slaveri eller underbetaling av arbeidere, noe som er en konstant kilde til bekymringer i sektoren. I 2020 var nesten én av fem saker om utnyttelse av arbeidskraft som ble rapportert til Unseen, en britisk veldedighetsorganisasjon mot menneskehandel, knyttet til bygg- og anleggsvirksomheter.

Finne den riktige bygg- og anleggspartneren

Det er også mer sannsynlig at selskaper som er forhåndsevaluert når det gjelder HMS-systemet, tilfører prosjektet en hel rekke tilleggsfordeler, som arbeidsstolthet, høyere kvalitetsstandarder og bedre organisering på anlegget, og tar mer hensyn til beboerne på de omkringliggende eiendommene.

Alle entreprenører bør kunne vise klientene at de har solide strukturer for helse- og sikkerhet, men dette er langt fra virkeligheten. Ifølge våre data har færre enn to av fem (37 %) av bygg- og anleggsleverandørene i Storbritannia sertifiserte styringssystemer for helse og sikkerhet, akkreditert til standarder som ISO 45001. Den prosentandelen reduseres til 30 % i Spania og bare 11 % i de nordiske landene.

Achilles samler detaljert informasjon om entreprenørenes systemer for administrasjon av helse og sikkerhet, menneskerettigheter og bærekraft samt økonomisk stabilitet. Revisjonsprosessen gjør at du slipper å gjette eller gjennomføre undersøkelser for å finne en bygg- og anleggspartner med de samme standardene som du har for anlegget. Dermed kan du legge grunnlaget for null ulykker i bygningsprosjektet.

← Bransjeinnsikt