Kontaktskjema
Kvinner i innkjøp: et viktig bidrag på Den internasjonale kvinnedagen

Artikkel

Kvinner i innkjøp: et viktig bidrag på Den internasjonale kvinnedagen

I anledning Den internasjonale kvinnedagen tok vi kontakt med Debbie Metcalfe, Achilles’ senior innkjøpsrådgiver og instruktør, for å diskutere hva som er attraktivt med innkjøpsfunksjonen, og den kreativiteten som preger yrket.

Hva var det som tiltrakk deg med innkjøpsfunksjonen og fikk deg til å bygge karrieren din på innkjøp?

Som for de fleste andre innkjøpere var det ikke et bevisst valg. Jeg ble bare trukket mot det, for å si det sånn.  Men så snart jeg kom i gang, oppdaget jeg at jeg hadde noe å bidra med for arbeidsgiverne mine, NHS Trusts (enheter som hører under og leverer varer og tjenester til det britiske helsevesenet). Da bestemte jeg meg for at det var her jeg ville gjøre karriere. Jeg likte å samarbeide med leverandørmarkedet og interne aktører om å utvikle nyskapende ideer som ville utgjøre en reell forskjell både for pasientene, de andre aktørene og i hele organisasjonen.   Når du jobber med innkjøp, får du anledning til å være kreativ, bygge nettverk og kommunisere med mange forskjellige mennesker både internt og eksternt, noe jeg alltid har vært fascinert av.

Hvis du skulle gi ett råd til kvinner som ønsker å bygge en karriere innenfor innkjøp, hva skulle det være?

Jeg har oppdaget at det å være modig og bevisst kan være avgjørende, både når det gjelder innkjøp og i lederroller.

Vær besluttsom. Fortsett å lære og legg vekt på å oppfylle kundenes behov på en måte som ivaretar både integritet og åpenhet.   Jeg ville også rådet dem til å ta en utdanning. Dette har stor verdi og vil gi dem et allsidig og kunnskapsbasert perspektiv på innkjøp.

Hvilke ferdigheter eller egenskaper mener du er nødvendige for å lykkes i denne bransjen?

For å være en vellykket innkjøper bør du være entusiastisk, tilpasningsdyktig og ha evnen til å løse problemer, enten du jobber med offentlige innkjøp, slik jeg gjorde i NHS, eller du jobber i privat sektor.  Solide forhandlings-, påvirknings- og kommunikasjonsferdigheter er også avgjørende.  Jeg har funnet ut at disse ferdighetene fremmer relasjonsbygging og lederferdigheter som støtter strategisk kategoristyring. De gir også inngående kunnskap om og god forståelse av forsyningene, tjenestene eller arbeidet som skal kjøpes inn.

Temaet for Den internasjonale kvinnedagen i år er «Velg å utfordre» – hva betyr dette for deg?

For meg betyr internasjonale kvinnedagen «Velg å utfordre» å ikke være redd for å gjøre ting annerledes og å stille spørsmål og tenke kreativt, spesielt i det rådende klimaet med covid og Storbritannias utgang fra EU.  Faktum er at vi må «velge å utfordre» hvis skal overleve – vi må forandre oss for å takle et stadig skiftende miljø, både internt og eksternt.  For meg betyr «Velg å utfordre» kontinuerlig forbedring – en innkjøpspraksis som har tålt tidens tann.

 

Om Debbie Metcalfe, LLM MSc MCIPS

Debbie er senior innkjøpsrådgiver og instruktør i Achilles Information Limited.  Debbie har ansvar for opplæringen om innkjøp i EU og for å gi råd og veiledning om både offentlig sektor og forsyningssektoren. Hun er opptatt av at opplæringsprogrammet skal omfatte både skreddersydde interne og åpne kurs.

Debbie har jobbet i flere store NHS Trusts i West Midlands og i to innkjøpsorganisasjoner i NHS på seniornivå i over 15 år. Hun har erfaring med å kjøpe inn produkter og komplekse tjenester til flere millioner pund for over 90 NHS Trusts i Nordvest-England, West Midlands og North Central London. Som senior kategorileder og innkjøpssjef har Debbie definert og utviklet samarbeidsbaserte innkjøpsstrategier som er i samsvar med EU-reglene, og som tilbyr NHS-kunder fordeler verdt millioner av pund.

← Artikkel