Kontaktskjema
Identifisere de svakeste leddene: Unngå svindel og leverandørkjedekorrupsjon

Artikkel, Artikkel

Identifisere de svakeste leddene: Unngå svindel og leverandørkjedekorrupsjon

Til tross for stor innsats fra regjeringer, lovgivere og selskaper er leverandørkjedekorrupsjon fortsatt et problem over hele verden. FN anslår den årlige kostnaden av korrupsjon til rundt 5 % av global BNP, mens Verdensbanken beregner beløpet av bestikkelser som betales av individer og forretninger, til 1 billion USD hvert år.

Globaliseringen av leverandørkjeden betyr at firmaer som opererer på tvers av grenser, kan utsettes for potensiell korrupsjon og bestikkelse gjennom leverandørkjedene. Det er mange steder der retningslinjene for å motarbeide bestikkelser og korrupsjon ikke er strenge nok, eller korrupte tendenser er for sterkt integrert, til å bekjempe praksisen.

Den latinamerikanske regionen og dens brasilianske kraftsentrum har hatt et pågående problem med korrupsjon og bestikkelse. Dette har påvirket produktiviteten, effektiviteten og lønnsomheten til leverandørkjedene. Brasils korrupsjonsskandaler de siste årene strekker seg helt til de høyeste nivåene i regjeringen. Konsekvensene av korrupsjon kan være alvorlige, og det er viktig at både innkjøpere og leverandører vet hvordan de kan redusere leverandørkjederisikoen.

Et vedvarende problem

Arbeidet med å bremse leverandørkjedekorrupsjon i hele Latin-Amerika har flatet ut etter en effektiv start. Dette problemet er imidlertid ikke unikt for regionen: Retningslinjer verden over for å motarbeide bestikkelser og korrupsjon har ikke klart å eliminere praksisen. I 2014 ble ordføreren i Venezia arrestert og etterforsket for angivelig feilfordeling av millioner av midler øremerket til byens flomforsvarsprosjekter. I 2019 la Airbus ned et av datterselskapene sine etter beskyldninger om at de hadde betalt millioner i bestikkelser for å sikre seg ekstremt lukrative saudiarabiske kontrakter.

Men problemet er særlig stort i Latin-Amerika, med en rekke høyprofilerte etterforskninger i løpet av det siste tiåret. I Argentina har «notatblokk-skandalen» avdekket flere tiår med bestikkelser på til sammen 56 millioner USD til og fra myndighetspersoner. Det er imidlertid antallet brasilianske korrupsjonsskandaler de siste årene som har vakt mest oppsikt. Etterforskningen som startet i mars 2014, kalt Operation Carwash, bunner i beskyldninger om at det statlige oljeselskapet Petrobras har tatt imot bestikkelser fra byggefirmaer. Latin-Amerikas største byggekonglomerat Odebrecht har også blitt innblandet.

Det er tydelig at praksisen med å betale bestikkelser for å sikre kontrakter er vanligere enn det burde være i Latin-Amerika. Innkjøpere som driver leverandørkjeder i og utenfor regionen, bør se etter pekepinner på korrupsjon og bestikkelse. Hvorfor? Fordi det kan være svært ødeleggende å bli utilsiktet involvert i noe som ligner de brasilianske korrupsjonsskandalene.

Alvorlige konsekvenser

Leverandørkjedekorrupsjon skader tilliten som er nødvendig for at innkjøpere og leverandører skal kunne arbeide bra sammen. Men det kan også ødelegge en virksomhets levedyktighet på lang sikt.

En av de vanligste pekepinnene på bestikkelse og korrupsjon er å betale for mye for kontrakter og varer for å kunne gi trinnvise utbetalinger (eller «kickbacks») til enkeltpersoner og selskaper. Disse høyere prisene kan sendes videre i leverandørkjeden og føre til at innkjøpere betaler for mye, så vel som ineffektiv drift og manglende innfrielse av tjenester. Andre vanlige typer leverandørkjedekorrupsjon er partiske kontrakter, bruk av leverandører som ikke er godkjent, og forfalskede fakturaer.

Retningslinjer for å motarbeide bestikkelser og korrupsjon samt overholdelse av disse krever ofte at selskaper gjør mer enn å bare unngå bestikkelser på det nederste leverandørnivået. Hvis du ikke er klar over hvor dypt forpliktelsene dine stikker, kan det føre til store bøter for manglende samsvar eller manglende håndhevelse av de riktige retningslinjene.

Å miste tilliten til selskapene du jobber med eller kundene du er avhengig av, er ikke noe som skal tas lett på. Å bli avslørt som korrupt eller å ha unnlatt å handle på en måte som forhindret det, kan gjøre alvorlig skade på en merkevares omdømme. Det kan gjøre det mye vanskeligere å vinne nye kontrakter.

Hvilke skritt kan både innkjøpere og leverandører ta når leverandørkjederisikoen for korrupsjon er så høy?

Redusere risikoen for korrupsjon

Å beskytte virksomheten din og partnere mot de negative effektene av leverandørkjedekorrupsjon krever aktiv overvåking, sterke prinsipper og tydelig kommuniserte strategier. Her er noen ting du bør vurdere:

Hold deg oppdatert

Transparency Internationals korrupsjonsindeks er en verdifull ressurs for å forstå hvilke regioner og land som er kjent for å ha pågående problemer. Ressurser som dette kan hjelpe deg med å få full oversikt over hva slags miljøer du opererer i.

Når du kjenner til de nåværende og historiske markedsprisene på materialer og tjenester, får du en nøyaktig målestokk for hva du har betalt. Leverandørsøkene og referanserapportene vi kan tilby nettverksmedlemmer, kan hjelpe deg med å raskt oppdage pekepinner på overbetaling.

Vis forbedringer

Avtal forbedringsmål for leverandørene dine basert på åpenhet, som en del av introduksjonsprosessen for leverandører. Du kan gjøre dette for alle leverandørene dine eller bare dem du har identifisert som spesielt risikable under kartleggingen av leverandørkjederisikoen. Dataene våre viser at bare 26 % av leverandører for øyeblikket har en fullstendig oversikt over leverandørkjeden sin.

Lag en plan

Kontraktsforhandlinger er mer enn å være enige om tall og tidsrammer. De kan også tillate innkjøpere å håndheve standardene sine for etikk og samsvar hos selskapene de velger å samarbeide med.

Kommuniser

Retningslinjer for å motarbeide korrupsjon og bestikkelser må gjøres tilgjengelig for alle interessenter, både i selskapet ditt og i hele leverandørkjeden din. Du bør også demonstrere og fremheve samsvaret ditt med juridiske standarder.

Dette høres kanskje vanskelig ut, men vi kan gjøre det enklere for deg å beskytte deg mot leverandørkjedekorrupsjon. Vi validerer leverandører, slik at innkjøpere kan handle trygt. Nettverkene våre skaper dessuten muligheter for leverandører, samtidig som innkjøperne kan bygge og administrere leverandørkjeder som samsvarer med kravene. Som et resultat av våre tjenester har Skanska fått manglende samsvar i leverandørkjeden redusert med 74 %.

Vår prekvalifisering av leverandører er også et viktig verktøy for innkjøpere som til enhver tid ønsker å ha oppdatert og eksternt validert leverandørinformasjon. Som et selskap som ønsker å gjøre innkjøp effektivt og i samsvar med internasjonale standarder og forskrifter, betyr det at du aldri trenger å ta beslutninger basert på annet enn fullstendige fakta.

Vi er et globalt selskap, og det er mange av klientene våre også. Vi kan bruke denne ekspertisen til å sørge for at du overholder regelverket og finner gode partnere, uansett hvor du bestemmer deg for å gjøre forretninger. Det er vår styrke – vi tar oss av alt og kan hjelpe deg med å møte alle utfordringene dine.

Les mer om innsikten vår i leverandørkjedekorrupsjon og hvordan du skal håndtere det, her.

Kontakt oss i dag for å finne ut mer om tjenestene våre.

← Artikkel