Kontaktskjema
Forstå og eliminere moderne slaveri i Storbritannia: steg vi kan ta i dag

Artikkel

Forstå og eliminere moderne slaveri i Storbritannia: steg vi kan ta i dag

I juli 2019 ble det avdekket en menneskehandel-ring under den største etterforskningen av moderne slaveri i Storbritannia. Menneskehandel-ringen  utnyttet over 400 personer, inkludert hjemløse, tidligere straffedømte og personer med stoffproblemer, og betalte dem så lite som 50 pence i timen for arbeidet.

Saken fremhever de problemene som både innkjøpere og leverandører står overfor når de prøver å forsikre seg om at de ikke utilsiktet tjener på tvangsarbeid. Kriminelle som er ute etter å gjøre profitt på moderne slaveri i Storbritannia, er ofte svært godt organisert. Det gjør det vanskelig å oppdage denne virksomheten i dagens komplekse og ofte globale leverandørkjeder. Videre fryktes det at lockdown innført som et resultat av covid-19-pandemien, har drevet moderne slaveri  under jorden. De som allerede er fanget i menneskehandelen, er plutselig mindre synlige og har mindre mulighet til å unnslippe og mindre støtte er tilgjengelig.    gikk antall ofre som ble referert til National Referral Mechanism (NRM) – Storbritannias rammeverk for å identifisere ofre for menneskehandel  – ned med 23 % i forhold til de tidligere 3 månedene, hvilket ga to etterfølgende måneder med nedgang.

Statistikk om moderne slaveri viser at det er over 25 millioner mennesker som for øyeblikket lever under tvangsarbeid i verden. I 2017 lanserte vi Labour Practices Audit for å hjelpe bedrifter med å få større åpenhet rundt arbeidsrutiner og bidra til å bygge lovmessige og etiske leverandørkjeder.

Det handler imidlertid ikke bare om tilsyn. Vi mener at den eneste måten å eliminere tvangsarbeid fra leverandørkjeder på, er at innkjøpere og leverandører samarbeider for å forstå hvordan dette rammer dem for å skape strategier som kan takle problemet.

Her er fem steg vi alle kan starte med i dag:

Anerkjenn problemet

Det nytter ikke å lukke øynene for problemet: Moderne slaveri finnes overalt. Det er innkjøperens ansvar å bevise, snarere enn å bare håpe at dette ikke finnes i deres leverandørkjede. Det er bedre å etterforske nå og håndtere eventuelle problemer du finner, enn å vente og reagere den dagen det eventuelt oppdages.

Dette er grunnen til at vårt arbeidspraksistilsyn kan være så nyttige – vi kan hjelpe både innkjøpere og leverandører med å få bedre oversikt over de menneskene som jobber for dem. Forhåndskvalifisering av leverandører er et annet viktig verktøy som gjør det mulig for innkjøpere å vite at deres leverandører følger regel.

Mens selskaper trenger å snakke åpent og ærlig om moderne slaveri, har også myndighetene en rolle i å skape lovmessige og etiske leverandørkjeder. Den brasilianske regjeringen kunngjorde i 2019 at de ville opprette en «svarteliste» over selskaper som har blitt tatt i å drive urettferdig arbeidspraksis. Selskaper på listen er blokkert fra å motta statlige lån, og private banker bruker nå listen for å måle kredittrisiko.

Finn nålen i høystakken – undersøk leverandørkjeden din

Det er viktig å identifisere svake ledd og etterforske eventuelle hull i informasjonen din. Synlighet og åpenhet er nøkkelen til å øke forståelsen for risiko i leverandørkjeden din. Men kompleksiteten i de moderne leverandørkjedene gjør det ofte vanskelig for både innkjøpere og leverandører å ha et klart bilde av hva som skjer.

Kartlegging av leverandørkjeder og risikovurdering gjør det mulig for bedrifter å se hvor deres største risiko og potensielle sårbarhet ligger. Å ha denne innsikten betyr at du kan målrette innsatsen din på en mer effektiv måte – i stedet for å føle at du er på utkikk etter en nålen i høystakken.

Sørg for å eie løsningen

Du må sørge for at retningslinjene og atferdskodene dine distribueres og implementeres i hele leverandørkjeden – og at leverandørene forstår behovet for å legge inn gode rutiner og effektive retningslinjer gjennom hele virksomheten.

Vi ønsker å gi bedriftene de redskapene de trenger for å ta ansvar for leverandørkjedene og gjøre det enkelt for alle deler av den å samarbeide konstruktivt. Ledelse fra forretningslivet er den viktigste delen av kampen mot moderne slaveri, og det er en økende forventning blant tilsynsmyndigheter og kunder om at selskaper aktivt må ta de riktige valgene.

Vi kan hjelpe.

Det er en rekke ordninger som er satt opp for å hjelpe ofre for moderne slaveri i Storbritannia. HSBC, for eksempel, jobber med veldedige organisasjoner som Frelsesarmeen for å tilby bankkontoer til mennesker som er rammet av tvangsarbeid og menneskehandel. De hjelper dem også med å finne bolig og ny jobb.

Pågående tilsyn

Vi tror at samarbeid på tvers av leverandørkjeden er med på å skape en sterkere respons og det gjør arbeidet knyttet til reform enklere. Arbeidet med å få en slutt på moderne slaveri i Storbritannia handler ikke bare om å gjennomføre et tilsyn og deretter arkivere resultatene. Det er snarere en pågående prosess som krever regelmessig overvåking og kommunikasjon.

Det er en kompleks oppgave å administrere en leverandørkjede, og det skjer fort at man prioriterer visse oppgaver fremfor andre. Det er viktig at selskap ikke lar moderne slaveri havne nederst på oppgavelisten, da dette kan medføre mer  tvangsarbeid.

Skap dialog

Selskap må ta ansvar som handler om mer enn bare å oppfylle samsvarskravet og legge ut en erklæring om moderne slaveri på nettstedene sine. Det er et tema som må være på dagsordenen under møter og en del av samtalen med nye og etablerte leverandører.

Våre miljøer bidrar til å fremme den typen positive samarbeid mellom innkjøpere og leverandører som gjør at de kan jobbe bedre sammen basert på felles verdier og mål. Denne typen partnerskap vil være nødvendig hvis vi skal eliminere moderne slaveri i Storbritannia og resten av verden.

Lær mer  om våre tjenester i dag.

← Artikkel