Kontaktskjema
Hvordan kan Brexit påvirke leverandørkjeden din?

Artikkel, Artikkel

Hvordan kan Brexit påvirke leverandørkjeden din?

Fortellingen om Brexit har i stor grad vært preget av usikkerhet. Nå som 29. mars, dagen da Storbritannia skal forlate EU, bare er et par uker unna, er mange virksomheter tvunget til å forberede seg på en periode med mulige forstyrrelser i leverandørkjedene.

Til tross for mangelen på konkret informasjon om det endelige forholdet mellom Storbritannia og EU

er det visse tiltak næringslivet bør iverksette nå for å forberede seg. Ved å øke kunnskapen om leverandørkjedene og styrke relasjonene med leverandørene vil dere være bedre rustet til å håndtere eventuelle forstyrrelser.

En vurdering av Brexit-risikoen

Usikkerheten rundt Storbritannias EU-utmelding har lammet enkelte deler av økonomien. En undersøkelse som Chartered Institute of Procurement & Supply utførte i september 2018, viste at 48 % av respondentene ville vente med å sette i gang tiltak til de hadde fått større klarhet i situasjonen. For mange selskaper er det imidlertid ikke et alternativ å vente, og mange forbereder seg ved aktivt å utforske alternative forsyningskilder eller ved å bygge nye relasjoner.

Dette er særlig tilfelle i sektorer som bygg og anlegg, hvor kapasiteten allerede er begrenset og det ofte er vanskelig for leverandørene å være fleksible. Avhengigheten av fri flyt av arbeidskraft og materialer gjør bare saken enda mer komplisert. I integrerte leverandørkjeder ville man vanligvis ha satset på investeringer for å øke kjedens tilpasningsevne, men usikkerheten fører til at mange selskaper setter investeringer i britiske leverandørkjeder på vent.

Så akkurat hvor utsatt for Brexit-relatert risiko er dere?

Den siste rapporten om leverandørkjeder fra Business Continuity Institute peker på at problemet kanskje ikke alltid ligger hos leverandørene i øverste ledd. Ifølge rapporten hadde 65 % av respondentene vært utsatt for minst én stor forstyrrelse i leverandørkjeden i 2017, og under halvparten (44 %) av disse hadde oppstått blant leverandørene i øverste ledd. Etter vår erfaring har selskaper ofte problemer med å identifisere avhengighetene i andre eller tredje ledd som kan være kilden til skadelige forstyrrelser. Å identifisere og dempe denne risikoen som befinner seg lengre ned i leverandørkjeden, er spesielt viktig nå som Brexit truer i horisonten.

Selv om Brexit utvilsomt er en stor sak, er ikke det den eneste kilden til forstyrrelser som leverandørkjeder kan bli nødt til å ri av i de kommende årene. Andre faktorer som kan påvirke leverandørkjedenes tilpasningsevne, er de uheldige følgene av tollkonflikten mellom USA og Kina, ekstreme værhendelser og de kontinuerlige endringene i den kinesiske økonomien, som påvirker landets eksport og realinvesteringer.

La oss se på et spesifikt eksempel som kan bidra til å illustrere poenget. Tenk på produktkategorien sliping/overflatebehandling. I Achilles’ bilnettverk er det to leverandører av dette spesialproduktet. Den ene er basert i Ungarn, den andre i Kina. For innkjøpere som er basert i Storbritannia, kan tollforsinkelser eller tollavgifter påvirke handelen med begge leverandørene i nettverket. Storbritannia vil nemlig måtte inngå en ny handelsavtale med både EU og Kina, ettersom dagens handelsrelasjoner mellom Storbritannia og Kina styres av Storbritannias EU-medlemskap. I dette scenarioet vil det helt klart være en god plan B å ha nye kvalifiserte leverandører som en reserveløsning.

At selskapet vil bli påvirket av Brexit, er kanskje ikke så overraskende, men du vil kanskje bli overrasket over måten andre globale trender kan begrense selskapets manøvreringsevne på. Å finne kostnadseffektive, alternative leverandører som ikke vil utsette dere for ytterligere risiko, kan være vanskeligere enn du tror.

Vær forberedt på forstyrrelser

Siden vi ennå ikke kjenner omfanget av forstyrrelsene som Brexit kan forårsake, vil det være viktig å legge inn fleksibilitet i leverandørkjeden de neste par månedene. Å ha kunnskap om virksomhetens risikoeksponering er én bit av puslespillet, men det er fire andre områder du også bør rette oppmerksomheten mot.

  • Arbeidskraft – Et av områdene som virkelig kan bli endret etter Brexit, er tilgangen på arbeidskraft, særlig arbeidstakere som har de rette ferdighetene og kvalifikasjonene. Hvilke ferdigheter er avgjørende for at dere skal lykkes med driften, og vil dere være i stand til å sikre dem hvis tilgangen på arbeidskraft fra EU er begrenset i en periode?
  • Vareflyt – Mange leverandørkjeder, særlig innenfor bygg og anlegg, olje og gass samt bilbransjen, driver virksomhet over landegrensene ved hjelp av lean-prosesser og en just-in-time-modell. Dette betyr at forsinkelser raskt kan skape bølger gjennom hele leverandørkjeden og ha en betydelig økonomisk innvirkning.
  • Det er viktig å prøve å finne ut akkurat hvor store forsinkelser selskapet kan tåle som følge av tollklareringen ved Dover eller Eurotunnelen. Noen selskaper har vurdert å forhåndslagre materialer og deler for å unngå større forstyrrelser, selv om dette kan utgjøre en stor ekstra kostnad og undergrave alle just-in-time-initiativer.
  • Informasjonsflyt – Det kan bli store endringer fremover når det gjelder bestemmelser og tollavgifter. Et eksempel er REACH-forskriften , som ble vedtatt i 2006, og som for øyeblikket består av 500 individuelle lisenser for registreringen av kjemikalier. Frem til et britisk motstykke er etablert, kan dette påvirke selskaper som er avhengige av EU-forskrifter og -organisasjoner.
  • Økonomisk flyt – Kontantstrømmen kan være et stort problem både for små leverandører og større selskaper. I henhold til Society of Motor Manufacturers har 66 % av selskapene i leverandørkjedene til den britiske bilbransjen for øyeblikket mindre enn ti ansatte. Dette betyr at nødvendigheten av å øke lagerbeholdningen eller iverksette tiltak som har en negativ effekt på driftsmidlene, fort kan påvirke disse selskapenes evne til å drive virksomhet.

 

Vi kan hjelpe deg med å gjøre leverandørkjeden mer tilpasningsdyktig. Vi kan kvalifisere nye leverandører og tilby oppdatert kartlegging av leverandørene, slik at du har et best mulig bilde av all risikoen i leverandørkjeden. Med all usikkerheten som omgir Storbritannias EU-utmelding, kan vi hjelpe deg med å etablere mer tilpasningsdyktige leverandørkjeder og forberede deg på alle eventualiteter, uansett hvor i Europa selskapet ditt er basert.

 

← Artikkel